Skoči na glavni sadržaj

Primamo prijave

Pretraživanjem naše baze podataka o mogućnostima zapošljavanja naći ćete otvorene oglase za stalno i privremeno zaposlenje, što uključuje i poslove za ugovorne djelatnike, pripravništva i upućivanja zaposlenika. Na stranici s kategorijama osoblja pronaći ćete više informacija o vrstama ugovora koji se nude.

Upozoravamo da na ovoj stranici nisu objavljena sva dostupna slobodna radna mjesta u institucijama EU-a. 

Više informacija možete dobiti i posjetom stranicama s mogućnostima zapošljavanja u institucijama i tijelima EU-a

I same agencije EU-a mogu organizirati neke postupke odabira privremenog i ugovornog osoblja. EPSO ne odgovara za oglašena slobodna radna mjesta na internetskim stranicama institucija, tijela i agencija.

Ugovorno osoblje
Naziv radnog mjesta Razred Mjesto zaposlenja Rok za prijavu
Znanstveni službenik FG IV Bruxelles (Belgija)
Znanstveni službenik FG IV Bruxelles (Belgija)
PRAVNIK FG IV Amsterdam (Nizozemska)
Pravni stručnjak (institucionalna pitanja) FG III Frankfurt (Njemačka)
Službenik za operacije FG IV Valletta (Malta)
Službenik za operativno djelovanje – potpora prihvatu FG IV Valletta (Malta)
Službenik za operativno djelovanje – potpora na terenu FG IV Valletta (Malta)
Službenik za operativno djelovanje – potpora u području azila FG IV Valletta (Malta)
Službenik za operativno djelovanje – međunarodna suradnja FG IV Valletta (Malta)
Službenik za upravljanje rizicima FG IV Bruxelles (Belgija)
Administrativni pomoćnik FG II Pariz (Francuska)
Savjetnik za proračun i financije FG IV Bruxelles (Belgija)
Poslovni analitičar N/A Luxembourg (Luksemburg)
Privremeno osoblje
Naziv radnog mjesta Razred Mjesto zaposlenja Rok za prijavu
Operativni analitičar - Operativna uprava AD 6 Haag (Nizozemska)
Službenik za informacijsku sigurnost AD 6 Helsinki (Finska)
Službenik za ICT sigurnost AD 5 Prag (Češka)
Voditelj Službe za sustav-infrastrukturu i sigurnosni inženjering AD 11 Prag (Češka)
Voditelj Odjela za upravljanje programom osiguranih komunikacija AD 10 Prag (Češka)
GSMC Operator analitičar AD 7 Pariz (Francuska)
inženjer standardizacije AD 7 Prag (Češka)
Upravljanje sigurnošću ICT-a i upravitelj rizika AD 7 Prag (Češka)
Voditelj pružanja sigurnih komunikacijskih usluga AD 8 Prag (Češka)
Stručnjak za politiku AD 6 Pariz (Francuska)
Službenik za rad na programu – Infrastruktura AD 7 Luxembourg (Luksemburg)
IT administrator AD 6 Vigo (Španjolska)
Administrator sigurnosti infrastrukture AST 4 Vigo (Španjolska)
Službenik za zaštitu podataka AD 5 Strasbourg (Francuska)
službenik za temeljna prava AD 10 Valletta (Malta)
Liječnik/liječnica AD 5, AD 7 Bruxelles (Belgija)
Službenik za usluge informacijske tehnologije AD 7 Luxembourg (Luksemburg)
Voditelj projekta - plovidbenost AD 10 Bruxelles (Belgija)
Voditelj projekta - Plan razvoja sposobnosti (CDP) AD 10 Bruxelles (Belgija)
Voditelj ljudskih resursa AD 8 Lisabon (Portugal)
Koordinator ljudskih potencijala (asistent) AST 3 Bruxelles (Belgija)
Specijalist - Upravljanje implementacijom i podrška AD 6 Haag (Nizozemska)
Upućeni nacionalni stručnjaci (UNS)
Naziv radnog mjesta Razred Mjesto zaposlenja Rok za prijavu
stručnjak za kibernetičku sigurnost N/A Pariz (Francuska)
ANALITIČAR BANKARSKOG SEKTORA N/A Pariz (Francuska)
Voditelj projekta - Medicina N/A Bruxelles (Belgija)
Voditelj projekta - CBRN i ljudski faktori N/A Bruxelles (Belgija)
Ostali ugovori
Naziv radnog mjesta Razred Mjesto zaposlenja Rok za prijavu
Službenik za obradu podataka N/A Luxembourg (Luksemburg)
Viši službenik N/A Luxembourg (Luksemburg)
Financijskog službenika N/A Luxembourg (Luksemburg)
Viši službenik N/A Luxembourg (Luksemburg)
Pripravnici
Naziv radnog mjesta Razred Mjesto zaposlenja Rok za prijavu
Pripravništvo (više profila) N/A Bratislava (Slovačka)

Ugovorno osoblje

Naziv radnog mjesta: Službenik za IKT
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Fizički radnici i radnici za administrativnu potporu (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Znanstveni službenik za obavješćivanje o epidemijama i procjenu prijetnji
Mjesto zaposlenja: Stockholm (Švedska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Savjetnik/Savjetnica za projekt
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za projekte u području IT-a
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Politička pitanja / politike EU-a (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Istraživač/istraživačica
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija), Geel (Belgija), Ispra (Italija), Karlsruhe (Njemačka), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španjolska)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Referent za računovodstvo i financije
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za operativno djelovanje – potpora na terenu
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Znanstveni službenik
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: PRAVNIK
Mjesto zaposlenja: Amsterdam (Nizozemska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Odgojno-obrazovno osoblje (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application

Privremeno osoblje

Naziv radnog mjesta: Izvršni director
Mjesto zaposlenja: Bukurešt
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Operativni analitičar - Operativna uprava
Mjesto zaposlenja: Haag (Nizozemska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Voditelj pružanja sigurnih komunikacijskih usluga
Mjesto zaposlenja: Prag (Češka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenikna Programu
Mjesto zaposlenja: Bukurešt
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Analitičar podataka
Mjesto zaposlenja: Haag (Nizozemska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Specijalist - Razvoj analize podataka i znanost o podacima
Mjesto zaposlenja: Haag (Nizozemska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Načelnik Sektora Resursi
Mjesto zaposlenja: Atena (Grčka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Voditelj Sektora za događanja i protokol
Mjesto zaposlenja: Haag (Nizozemska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Načelnik sektora
Mjesto zaposlenja: Varšava (Poljska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Voditelj tajništva
Mjesto zaposlenja: Haag (Nizozemska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: PRAVNIK
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za ljudske resurse
Mjesto zaposlenja: Bratislava (Slovačka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za ICT sigurnost
Mjesto zaposlenja: Prag (Češka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Ekonomist
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Administrator lingvist
Mjesto zaposlenja: Haag (Nizozemska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za informacijsku sigurnost
Mjesto zaposlenja: Helsinki (Finska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Stručnjak za politiku
Mjesto zaposlenja: Pariz (Francuska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za ljudske resurse

Mjesto zaposlenja: Varšava (Poljska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Voditelj Službe za sustav-infrastrukturu i sigurnosni inženjering
Mjesto zaposlenja: Prag (Češka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za komunikaciju
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Voditelj ljudskih resursa
Mjesto zaposlenja: Lisabon (Portugal)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Liječnik/liječnica
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Načelnik sektora
Mjesto zaposlenja: Budimpešta (Mađarska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za ICT sigurnost
Mjesto zaposlenja: Haag (Nizozemska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Načelnik Sektora Sigurnost i Infrastruktura
Mjesto zaposlenja: Atena (Grčka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Zamjenik načelnika Odjela sigurnosno-motrenih poslova
Mjesto zaposlenja: Pariz (Francuska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za ljudske resurse – usklađenost ljudskih resursa i upravljanje rizicima
Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Voditelj Odjela za upravljanje programom osiguranih komunikacija
Mjesto zaposlenja: Prag (Češka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Kripto Čuvar
Mjesto zaposlenja: Pariz (Francuska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Koordinator informacijske tehnologije
Mjesto zaposlenja: Pariz (Francuska)
Rok za prijavu: