Skoči na glavni sadržaj

Primamo prijave

Pretraživanjem naše baze podataka o mogućnostima zapošljavanja naći ćete otvorene oglase za stalno i privremeno zaposlenje, što uključuje i poslove za ugovorne djelatnike, pripravništva i upućivanja zaposlenika. Na stranici s kategorijama osoblja pronaći ćete više informacija o vrstama ugovora koji se nude.

Upozoravamo da na ovoj stranici nisu objavljena sva dostupna slobodna radna mjesta u institucijama EU-a. 

Više informacija možete dobiti i posjetom stranicama s mogućnostima zapošljavanja u institucijama i tijelima EU-a

I same agencije EU-a mogu organizirati neke postupke odabira privremenog i ugovornog osoblja. EPSO ne odgovara za oglašena slobodna radna mjesta na internetskim stranicama institucija, tijela i agencija.

Stalno zaposleno osoblje
Naziv radnog mjesta Razred Mjesto zaposlenja Rok za prijavu
Voditelji administracije u delegacijama EU-a AST 4 Gradovi izvan EU-a
Direktor AD 14 Bruxelles (Belgija)
PRAVNIK AD 5 Bruxelles (Belgija)
Ugovorno osoblje
Naziv radnog mjesta Razred Mjesto zaposlenja Rok za prijavu
Fizički radnici i radnici za administrativnu potporu (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Upravljanje zgradama (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Službenik za projekte u području IT-a FG IV Bruxelles (Belgija)
Asistent za uredske poslove FG II Stockholm (Švedska)
Odgojno-obrazovno osoblje (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Službenik za komunikaciju FG IV Bruxelles (Belgija)
Administrativni pomoćnik FG II Pariz (Francuska)
Službenik za projekte u području IT-a FG IV Bruxelles (Belgija)
Psiholozi za odgoj i obrazovanje (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Arhitekt tehničkih rješenja FG IV Bruxelles (Belgija)
sistemski inženjer FG IV Bruxelles (Belgija)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Korektori (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Financijski asistent FG III Bruxelles (Belgija)
Službenik za upravljanje rizicima FG IV Bruxelles (Belgija)
Pravo (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Pismeni prevoditelji (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Službenik za ljudske resurse - usklađenost ljudskih resursa i upravljanje rizicima FG III Luxembourg (Luksemburg)
Službenik za operacije FG IV Valletta (Malta)
Pravni stručnjak FG IV Frankfurt (Njemačka)
stručnjak za kibernetičku sigurnost FG IV Bruxelles (Belgija)
Asistenti/tajnice FG IV Varšava (Poljska)
Politička pitanja / politike EU-a (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Poslovni analitičar N/A Luxembourg (Luksemburg)
Asistent za komunikacije FG III Luxembourg (Luksemburg)
Službenik za operativno djelovanje – potpora prihvatu FG IV Valletta (Malta)
Pravni stručnjak (institucionalna pitanja) FG III Frankfurt (Njemačka)
PRAVNIK FG IV Bruxelles (Belgija)
Komunikacija (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Službenikna Programu FG IV Bukurešt
Referent za računovodstvo i financije FG IV Bruxelles (Belgija)
Službenik za operativno djelovanje – potpora na terenu FG IV Valletta (Malta)
Znanstveni službenik FG IV Bruxelles (Belgija)
Administracija / Ljudski resursi (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Savjetnik za proračun i financije FG IV Bruxelles (Belgija)
Asistent za financije FG III Bratislava (Slovačka)
Istraživač/istraživačica FG IV Bruxelles (Belgija), Geel (Belgija), Ispra (Italija), Karlsruhe (Njemačka), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španjolska) no deadline for application
Službenik za operativno djelovanje – potpora u području azila FG IV Valletta (Malta)
Znanstveni službenik FG IV Bruxelles (Belgija)
Službenik za IKT FG III Bruxelles (Belgija)
Tajnici / administrativni službenici (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Službenik za operativno djelovanje – međunarodna suradnja FG IV Valletta (Malta)
PRAVNIK FG IV Amsterdam (Nizozemska)

Stalno zaposleno osoblje

Naziv radnog mjesta: PRAVNIK
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Voditelji administracije u delegacijama EU-a
Mjesto zaposlenja: Gradovi izvan EU-a
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Direktor
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:

Ugovorno osoblje

Naziv radnog mjesta: PRAVNIK
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Tajnici / administrativni službenici (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenik za upravljanje rizicima
Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za upravljanje programima
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Pismeni prevoditelji (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenik za ljudske resurse - usklađenost ljudskih resursa i upravljanje rizicima
Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za operacije
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Pravni stručnjak
Mjesto zaposlenja: Frankfurt (Njemačka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Vođenje projekata/programa (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Projektni službenik
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Upravljanje zgradama (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenik za projekte u području IT-a
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Asistent za uredske poslove
Mjesto zaposlenja: Stockholm (Švedska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Informacijska i komunikacijska tehnologija (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenik za operativno djelovanje – potpora prihvatu
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Pravni stručnjak (institucionalna pitanja)
Mjesto zaposlenja: Frankfurt (Njemačka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za IKT
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Financije (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Znanstveni službenik za obavješćivanje o epidemijama i procjenu prijetnji
Mjesto zaposlenja: Stockholm (Švedska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Savjetnik/Savjetnica za projekt
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za projekte u području IT-a
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Pravo (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Referent za računovodstvo i financije
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za operativno djelovanje – potpora na terenu
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Znanstveni službenik
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: PRAVNIK
Mjesto zaposlenja: Amsterdam (Nizozemska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Fizički radnici i radnici za administrativnu potporu (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Arhitekt tehničkih rješenja
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: sistemski inženjer
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Politička pitanja / politike EU-a (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Poslovni analitičar
Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Asistent za komunikacije
Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Istraživač/istraživačica
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija), Geel (Belgija), Ispra (Italija), Karlsruhe (Njemačka), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španjolska)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Znanstveni službenik
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za kontrolu registra - Crypto Custodiar
Mjesto zaposlenja: Madrid (Spain)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Odgojno-obrazovno osoblje (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenik za komunikaciju
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Administrativni pomoćnik
Mjesto zaposlenja: Pariz (Francuska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za upravljanje rizicima
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Komunikacija (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenikna Programu
Mjesto zaposlenja: Bukurešt
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za operativno djelovanje – međunarodna suradnja
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Lokalni službenik za sigurnost informacija
Mjesto zaposlenja: Pariz (Francuska)
Rok za prijavu: