Skoči na glavni sadržaj

Primamo prijave

Pretraživanjem naše baze podataka o mogućnostima zapošljavanja naći ćete otvorene oglase za stalno i privremeno zaposlenje, što uključuje i poslove za ugovorne djelatnike, pripravništva i upućivanja zaposlenika. Na stranici s kategorijama osoblja pronaći ćete više informacija o vrstama ugovora koji se nude.

Upozoravamo da na ovoj stranici nisu objavljena sva dostupna slobodna radna mjesta u institucijama EU-a. 

Više informacija možete dobiti i posjetom stranicama s mogućnostima zapošljavanja u institucijama i tijelima EU-a

I same agencije EU-a mogu organizirati neke postupke odabira privremenog i ugovornog osoblja. EPSO ne odgovara za oglašena slobodna radna mjesta na internetskim stranicama institucija, tijela i agencija.

Stalno zaposleno osoblje
Naziv radnog mjesta Razred Mjesto zaposlenja Rok za prijavu
Direktor AD 14 Bruxelles (Belgija)
PRAVNIK AD 5 Bruxelles (Belgija)
Voditelji administracije u delegacijama EU-a AST 4 Gradovi izvan EU-a
Ugovorno osoblje
Naziv radnog mjesta Razred Mjesto zaposlenja Rok za prijavu
Službenik za komunikaciju FG IV Bruxelles (Belgija)
Službenik za upravljanje rizicima N/A Luxembourg (Luksemburg)
Službenik za projekte u području IT-a FG IV Bruxelles (Belgija)
Službenik za projekte u području IT-a FG IV Bruxelles (Belgija)
Arhitekt tehničkih rješenja FG IV Bruxelles (Belgija)
Službenik za upravljanje programima FG IV Valletta (Malta)
Službenik za upravljanje raspoređivanjem FG IV Valletta (Malta)
Znanstveni službenik za obavješćivanje o epidemijama i procjenu prijetnji FG IV Stockholm (Švedska)
Asistent za uredske poslove FG II Stockholm (Švedska)
stručnjak za kibernetičku sigurnost FG IV Bruxelles (Belgija)
sistemski inženjer FG IV Bruxelles (Belgija)
Službenik za IKT FG III Bruxelles (Belgija)
Referent za računovodstvo i financije FG IV Bruxelles (Belgija)
Financijski asistent FG III Bruxelles (Belgija)
Znanstveni službenik FG IV Bruxelles (Belgija)
Znanstveni službenik FG IV Bruxelles (Belgija)
PRAVNIK FG IV Amsterdam (Nizozemska)
Pravni stručnjak (institucionalna pitanja) FG III Frankfurt (Njemačka)
Službenik za operacije FG IV Valletta (Malta)
Službenik za operativno djelovanje – potpora prihvatu FG IV Valletta (Malta)
Službenik za operativno djelovanje – potpora na terenu FG IV Valletta (Malta)
Službenik za operativno djelovanje – potpora u području azila FG IV Valletta (Malta)
Službenik za operativno djelovanje – međunarodna suradnja FG IV Valletta (Malta)
Službenik za upravljanje rizicima FG IV Bruxelles (Belgija)
Administrativni pomoćnik FG II Pariz (Francuska)
Savjetnik za proračun i financije FG IV Bruxelles (Belgija)
Poslovni analitičar N/A Luxembourg (Luksemburg)
Službenik za ljudske resurse - usklađenost ljudskih resursa i upravljanje rizicima FG III Luxembourg (Luksemburg)
Pravni stručnjak FG IV Frankfurt (Njemačka)
Asistent za financije FG III Bratislava (Slovačka)
Financijski asistent FG III Luxembourg (Luksemburg)
Službenik za kontrolu registra - Crypto Custodiar FG IV Madrid (Spain)
Lokalni službenik za sigurnost informacija FG IV Pariz (Francuska)
PRAVNIK FG IV Bruxelles (Belgija)
Službenikna Programu FG IV Bukurešt
Projektni službenik FG III Bruxelles (Belgija)
Asistent za komunikacije FG III Luxembourg (Luksemburg)
Savjetnik/Savjetnica za projekt FG IV Bruxelles (Belgija)
Asistenti/tajnice FG IV Varšava (Poljska)
Financije (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Vođenje projekata/programa (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Tajnici / administrativni službenici (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application

Stalno zaposleno osoblje

Naziv radnog mjesta: Voditelji administracije u delegacijama EU-a
Mjesto zaposlenja: Gradovi izvan EU-a
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Direktor
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: PRAVNIK
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:

Ugovorno osoblje

Naziv radnog mjesta: Službenik za kontrolu registra - Crypto Custodiar
Mjesto zaposlenja: Madrid (Spain)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Odgojno-obrazovno osoblje (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenik za komunikaciju
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Administrativni pomoćnik
Mjesto zaposlenja: Pariz (Francuska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za upravljanje rizicima
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Komunikacija (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenikna Programu
Mjesto zaposlenja: Bukurešt
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Referent za računovodstvo i financije
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za operativno djelovanje – međunarodna suradnja
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Financijski asistent
Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Lokalni službenik za sigurnost informacija
Mjesto zaposlenja: Pariz (Francuska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Psiholozi za odgoj i obrazovanje (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Asistenti/tajnice
Mjesto zaposlenja: Varšava (Poljska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Administracija / Ljudski resursi (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Savjetnik za proračun i financije
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Asistent za financije
Mjesto zaposlenja: Bratislava (Slovačka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za upravljanje raspoređivanjem
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Financijski asistent
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: PRAVNIK
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za upravljanje rizicima
Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za upravljanje programima
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Pismeni prevoditelji (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenik za ljudske resurse - usklađenost ljudskih resursa i upravljanje rizicima
Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za operacije
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Pravni stručnjak
Mjesto zaposlenja: Frankfurt (Njemačka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Vođenje projekata/programa (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Projektni službenik
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Upravljanje zgradama (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenik za projekte u području IT-a
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Asistent za uredske poslove
Mjesto zaposlenja: Stockholm (Švedska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Informacijska i komunikacijska tehnologija (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenik za operativno djelovanje – potpora prihvatu
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Pravni stručnjak (institucionalna pitanja)
Mjesto zaposlenja: Frankfurt (Njemačka)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za IKT
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Financije (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Znanstveni službenik za obavješćivanje o epidemijama i procjenu prijetnji
Mjesto zaposlenja: Stockholm (Švedska)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Savjetnik/Savjetnica za projekt
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Službenik za projekte u području IT-a
Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Rok za prijavu:
Naziv radnog mjesta: Pravo (CAST Permanent)
Rok za prijavu: no deadline for application
Naziv radnog mjesta: Službenik za operativno djelovanje – potpora na terenu
Mjesto zaposlenja: Valletta (Malta)
Rok za prijavu: