Skoči na glavni sadržaj

Pripravnički staž

Programi pripravništva u EU-u jedinstvena su prilika za upoznavanje s radom u institucijama EU-a.

U okviru takvih programa svake godine više od 2000 pripravnika unapređuje stručne vještine, proširuje mrežu poznanstava i primjenjuje akademsko znanje u praksi. Pripravnički staž kakav nudi većina institucija, tijela i agencija EU-a obično traje nekoliko mjeseci.

Pripravništvo je moguće odraditi u brojnim područjima (npr. pravo tržišnog natjecanja, ljudski resursi, politika zaštite okoliša, komunikacija i mnoga druga) te tako steći izvrstan uvid u rad institucija EU-a.

Svaka institucija, tijelo i agencija EU-a provodi svoj postupak odabira stažista.

U ovom padajućem izborniku možete pretraživati mogućnosti stažiranja u raznim institucijama, tijelima i agencijama EU-a.

Napominjemo da na ovoj stranici nisu prikazani svi dostupni programi pripravništva.