Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pristupnih testova – prva faza - Istražitelji – Istrage i operacije za borbu protiv prijevara u području rashoda EU-a i borbe protiv korupcije

Reference number
EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Ažurirani datum
17/12/2021 - 14:17