Skoči na glavni sadržaj

Ugovorno osoblje (stalni postupak odabira CAST)

U okviru stalnog postupka odabira CAST institucije, tijela i agencije EU-a mogu zaposliti ugovorno osoblje za rad u različitim područjima.

CAST (engl. Contract Agents Selection Tool) je izborni postupak za odabir ugovornog osoblja. Stalan znači da nema roka, pa kandidati mogu podnijeti prijavu u bilo kojem trenutku.

Ugovorno osoblje zapošljava se radi obavljanja privremenih fizičkih poslova ili poslova administrativne podrške ili kako bi se osigurali dodatni kapaciteti u specijaliziranim područjima kad nema dovoljno dužnosnika s potrebnim vještinama.

U slučaju potrebe za osobljem institucije, tijela i agencije EU-a mogu odabrati određeni broj prijavljenih kandidata iz baze podataka CAST čije kvalifikacije odgovaraju traženom profesionalnom profilu.

Ti predodabrani kandidati pozivaju se na polaganje računalnih testova s višestrukim izborom odgovora. Kandidati koji uspješno prođu taj prvi postupak odabira prelaze u drugu fazu koja uključuje intervju i/ili druge oblike evaluacije. Više informacija o testovima za stalni postupak odabira CAST možete pronaći na našoj stranici s oglednim testovima.

Kandidati koji uspješno prođu sve faze odabira mogu dobiti ponudu za posao.

Ugovorno osoblje zapošljava se na određeno vrijeme od najviše šest godina, pri čemu početni i obnovljivi ugovor često ima kraće trajanje od 6 do 12 mjeseci, ovisno o vrsti posla. U nekim agencijama, predstavništvima i delegacijama privremeni angažman može dovesti do ugovora na neodređeno vrijeme.

Dodatne informacije i pojedinosti možete pronaći i u odjeljku s najčešćim pitanjima o stalnom postupku odabira CAST.

 

Funkcijske skupine

Podnositelji prijava trebaju slijediti upute navedene u pozivu na iskaz interesa za stalni postupak odabira CAST. Potrebno je otvoriti EPSO račun i u bazu podataka CAST unijeti osobne podatke te podatke o radnom iskustvu i obrazovanju.https://epso.europa.eu/help/faq/search_hr

Više informacija o postupku prijave možete pronaći u odjeljku Kako se prijaviti.

Ugovorno osoblje zapošljava se na raznovrsna radna mjesta za koje su potrebne različite razine kvalifikacija. Dijele se na četiri funkcijske skupine:

I. fizički poslovi i poslovi administrativne podrške
II. uredski i tajnički poslovi, poslovi uredskog poslovanja i ostali istovjetni poslovi
III. izvršni poslovi, izrada akata, računovodstvo i ostali istovjetni tehnički poslovi
IV. administrativni, savjetnički, jezični i istovjetni tehnički poslovi.

Ako ispunjujete uvjete, možete se prijaviti za jednu ili više funkcijskih skupina.

Poziv na iskaz interesa sadržava potpuni popis općih i posebnih uvjeta za pojedinačne profile i funkcijske skupine (jezici, obrazovne kvalifikacije i radno iskustvo). 

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO svim kandidatima nastoji pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za prilagođene uvjete pri polaganju testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Profili

Stalni postupak odabira CAST obuhvaća niz profila u funkcijskim skupinama I., II., III. i IV. Napominjemo da se uvijek prijavljujete za profil, a ne za određeno radno mjesto.

U nastavku je naveden popis profila za stalni postupak odabira CAST. Za više informacija o pojedinačnim profilima kliknite na odgovarajući odjeljak. Možete se prijaviti za jedan ili više profila i/ili jednu ili više funkcijskih skupina. Savjetujemo vam da odaberete samo one profile i funkcijske skupine za koje imate najrelevantnije iskustvo i obrazovanje.