Skoči na glavni sadržaj

Popisi uspješnih kandidata

 

Objavljeni popisi uspješnih kandidata

Odaberite popis uspješnih kandidata iz izbornika u nastavku:

Od svibnja 2018. svi popisi uspješnih kandidata objavljuju se na ovoj stranici i na stranici o završenim postupcima odabira. Više se ne objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Popisi uspješnih kandidata objavljeni do travnja 2018. dostupni su isključivo na stranici o završenim postupcima odabira i u Službenom listu Europske unije.

 

Produljena valjanost popisa uspješnih kandidata:

Za određene natječaje koje organizira EPSO valjanost popisa uspješnih kandidata produljena je.

Ažurirane informacije o tim produljenim popisima uspješnih kandidata objavljuju se na za to predviđenoj stranici. Valjanost tih popisa mogla bi se ponovno produljiti. Najnovije informacije nalaze se na navedenoj stranici.

 

Popisi uspješnih kandidata kojima valjanost nije produljena

Budući da je valjanost određenih popisa uspješnih kandidata već više puta produljena, tijelo za imenovanje u dogovoru sa svim institucijama EU-a odlučilo je te popise zatvoriti.