Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Kako se prijaviti

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

Postupci odabira za zapošljavanje u institucijama EU-a razlikuju se prema kategorijama osoblja za koje se kandidati prijavljuju.

U nastavku su detaljne informacije o svakoj kategoriji. Općenito, za odabir osoblja, prije svega stalno zaposlenih, zadužen je Europski ured za odabir osoblja (EPSO).

Na stranici s EPSO-ovim testovima možete pronaći pregled naših testova i dobiti predodžbu o tome koje će vam vještine biti potrebne za uspjeh.

Više pojedinosti dostupno je u Pravilniku o osoblju i na EPSO-ovoj stranici s najčešćim pitanjima, kao i na stranici s EPSO-ovim profilima radnih mjesta u institucijama EU-a te raspoloživim mogućnostima zapošljavanja.

Stalno osoblje

Institucije EU-a biraju stalno osoblje otvorenim natječajima koje oglašavaju na našoj stranici.

Svaki otvoreni natječaj prati obavijest o natječaju, u kojoj su sve informacije o traženom radnom profilu, poslovima radnog mjesta, uvjetima za prijavu i postupku odabira.

Svi kandidati moraju otvoriti EPSO račun, jer će tijekom postupka odabira na njemu primati obavijesti i poruke.

Za praćenje i provjeru kandidata tijekom postupka zaduženo je povjerenstvo za odabir koje se imenuje za svaki natječaj posebno.

Natječaji se objavljuju na svim službenim jezicima EU-a. Postupak odabira ima nekoliko faza, a u svakoj se raznim testovima i drugim metodama ocjenjuju glavne kompetencije i profesionalne vještine kandidata:

  • Talent screener (Probir talenata), u natječajima za specijalizirane profile. Kandidati moraju navesti sve svoje profesionalne vještine, radno iskustvo i kvalifikacije, a povjerenstvo za odabir to će zatim ocijeniti.
  • Centar za procjenu, završna faza testiranja općih kompetencija i kompetencija iz relevantnog područja. Raznim testovima članovi povjerenstva za odabir ocjenjuju vještine kao što su analitičnost i sposobnost rješavanja problema, komunikacijske vještine, sposobnost određivanja prioriteta i organiziranja rada, ostvarivanje kvalitetnog rezultata itd.

Postupak odabira provodi se kako bi se sastavio popis uspješnih kandidata.

Kad se pojavi potreba za zapošljavanjem, institucije EU-a na tom popisu uspješnih kandidata traže odgovarajuće kandidate, a najprikladnije pozivaju na razgovor.

Ovisno o natječaju, postupak odabira stalnog osoblja EU-a može trajati i više mjeseci.

Više informacija o EPSO-ovim testovima, uključujući rubriku „EPSO-ovi testovi: mitovi i činjenice”, možete pronaći u odjeljku s najčešćim pitanjima.

Ugovorno osoblje

Ugovorno osoblje zapošljava se na dva načina:

1. Ugovorno osoblje – Stalni postupak odabira CAST 

Ugovorno osoblje može se zaposliti u okviru stalnog postupka odabira CAST

CAST je izborni postupak za odabir ugovornog osoblja. Stalni znači da je postupak otvoren i da nema roka za podnošenje prijava.

Na našoj stranici o mogućnostima zapošljavanja dostupan je poziv na iskaz interesa u stalnom postupku odabira CAST za profile u područjima kao što su financije, politička pitanja/politike EU-a, administracija (tajnici i službenici), informacijska tehnologija, pravo, komunikacije itd. Podnositelji zahtjeva trebali bi slijediti upute koje su objavljene uz poziv.

U okviru postupka prijave potrebno je otvoriti EPSO račun i u bazu podataka CAST unijeti osobne podatke te podatke o stručnosti i obrazovanju.

Podnošenje prijave za stalni postupak odabira CAST ne znači da će kandidati automatski biti pozvani na polaganje testova. 

Kad god se pojavi potreba za zapošljavanjem, institucije, tijela i agencije EU-a mogu pretražiti bazu podataka CAST iz koje će u uži izbor ući ograničen broj kandidata čije vještine odgovaraju zahtjevima radnog mjesta.

Ti predodabrani kandidati bit će pozvani na testove koje organizira EPSO: računalne testove s višestrukim izborom odgovora koji obuhvaćaju verbalno, numeričko i apstraktno zaključivanje; test kompetencija (poznavanje područja specijalizacije) ili test razumijevanja jezika (za jezične profile).

Kandidati koji uspješno prođu te testove mogu biti pozvani na razgovor i naposljetku biti zaposleni.

Pojedinosti su dostupne na stranici za stalni postupak odabira CAST, na kojoj se možete prijaviti izravno.

 

2. Ugovorno osoblje – Ad-hoc zapošljavanje na slobodna radna mjesta

Institucije, tijela i agencije EU-a mogu ugovorno osoblje zaposliti i kad god se ukaže potreba za popunjavanje specifičnih radnih mjesta. To se događa kad su potrebne stručne osobe točno određenog profila, od financijskog asistenta do stručnjaka u društvenim znanostima, webmastera, inženjera kibernetičke sigurnosti itd. 

Za razliku od stalnog postupka odabira CAST, svaka objava takvog slobodnog radnog mjesta ima rok za prijavu i sadržava informacije o prijavi, postupku zapošljavanja i sve ostale pojedinosti.

Slobodna radna mjesta za ad-hoc zapošljavanje ugovornog osoblja objavljuju institucije, tijela i agencije EU-a i pritom sami određuju postupak prijave i zapošljavanja

Slobodna radna mjesta za ugovorno osoblje dostupna su na našoj stranici o mogućnostima zapošljavanja

Privremeno osoblje

Privremeno osoblje zapošljava se kako bi zamijenilo stalno zaposlene službenike ili ojačalo određene službe, uglavnom na ograničeno vrijeme

Privremeno osoblje može biti potrebno za različite uloge kao što su znanstvenici iz područja društvenih znanosti, voditelji projekata, prevoditelji, znanstveni analitičari, službenici za programiranje i mnogi drugi. 

Institucije, agencije i tijela EU-a koji zapošljavaju novo osoblje mogu objaviti slobodna radna mjesta za privremeno osoblje na EPSO-ovoj stranici o mogućnostima zapošljavanja, a mogu i sami organizirati postupak odabira.

Oni mogu, ovisno o potrebama u određenom trenutku, EPSO-u prepustiti organizaciju postupka odabira. U tom slučaju postupak odabira praćen je pozivom na iskaz interesa i sadržava pojedinosti o traženom profilu za radno mjesto, kriterijima za prijavu i testovima.

Više radnih mjesta možete pronaći na internetskim stranicama institucija i tijela EU-a na kojima su oglašena slobodna radna mjesta .
 

Upućeni nacionalni stručnjaci (UNS)

Upućeni nacionalni stručnjaci kvalificirani su državni službenici iz država članica EU-a koji svoje stručno znanje donose u EU na određeno razdoblje.

Institucije i agencije EU-a zapošljavaju ih kad im je potrebno osoblje s jedinstvenim vještinama koje posjeduju upućeni nacionalni stručnjaci: među ostalim, tehničko, sigurnosno, pravno i financijsko stručno znanje.

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka često se oglašavaju na EPSO-ovoj stranici o mogućnostima zapošljavanja. Sve pojedinosti o postupku odabira, uvjetima upućivanja, kriterijima prihvatljivosti i prirodi poslova mogu se pronaći u oglasu za slobodno radno mjesto. 

Institucije, tijela i agencije EU-a koji zapošljavaju novo osoblje zaduženi su za vlastite postupke prijave i zapošljavanja. 

Za informacije o trenutačnim mogućnostima zapošljavanja obratite se stalnom predstavništvu svoje zemlje pri EU-u.

Ostalo
  • Vanjsko osoblje

Vanjsko osoblje zapošljava se preko agencija za privremeno obavljanje zadaća u institucijama EU-a. Vanjsko osoblje nije dio osoblja EU-a.

Vanjsko osoblje obavlja razne manualne, tehničke i druge posebne poslove.

Agencije u Bruxellesu

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles/Brussel
Telefon: +32 2 643 4790
E-pošta: inhouse_1230@randstad.be
Internetska stranica: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Bruxelles/Brussel
Telefon: +32 2 212 1920
E-pošta: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles/Brussel
Telefon: +32 2 513 14 14
E-pošta: publicsector@daoust.be
Internetska stranica: www.daoust.be

 

Agencije u Luksemburgu:

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luksemburg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luksemburg

 

  • Stručnjaci za EU

Stručnjaci za određeno područje politika EU-a svoje podatke mogu unijeti u bazu podataka stručnjaka koju održava institucija ili agencija EU-a.

Registrirani stručnjaci zatim se prema potrebi mogu angažirati za konkretne poslove.

Saznajte kako možete postati stručnjak Europske komisije.

Pogledajte i na stranicama Informacijske službe Zajednice za istraživanje i razvoj (CORDIS).

 

  • Parlamentarni asistenti

Parlamentarni asistenti rade sa zastupnicima u Europskom parlamentu pomažu im obavljanjem velikog broja zadaća. Radna mjesta nalaze se u Bruxellesu, Strasbourgu ili Luxembourgu.

Više informacija potražite na internetskoj stranici Europskog parlamenta.

Na stranicama klubova zastupnika u Europskom parlamentu naći ćete informacije o njihovim postupcima zapošljavanja

 

  • Lingvisti vanjski suradnici

Pismeni i usmeni prevoditelji mogu se okušati i u karijeri vanjskog suradnika institucija EU-a.

Da biste postali vanjski suradnik prevoditelj:

  • za Europsku komisiju, pratite sljedeće pozive za podnošenje ponuda.
  • za Sud Europske unije pratite obavijesti o nadmetanju.

Ako želite postati usmeni prevoditelj vanjski suradnik za Europsku komisiju, Europski parlament ili Sud Europske unije, proučite stranice Usmeno prevođenje za Europu.

 

  • Radnici na održavanju i osoblje kantina

Radnici na održavanju i osoblje u kantinama zapošljavaju se preko vanjskih ugovornih poduzeća.

Ti se ugovori dodjeljuju na temelju javnih natječaja.

Više informacija možete saznati na stranici o financiranju i natječajima EU-a.