Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Sljedeći koraci

Po završetku postupka odabira uspješni kandidati uvrštavaju se na „popis uspješnih kandidata” s kojeg ih sve institucije EU-a mogu izravno zaposliti. U nastavku možete pronaći više informacija o sljedećim koracima.

 • Broj zaposlenika institucija EU-a razmjeran je njihovoj veličini i funkcijama.
 • Kad se pojavi slobodno radno mjesto, institucije pregledavaju profile uspješnih kandidata kako bi odabrale one koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama (npr. s obzirom na obrazovanje, radno iskustvo i poznavanje jezika).
 • Ako je popis uspješnih kandidata otvoren za više institucija, može se dogoditi da vas na intervju pozove nekoliko institucija ili službi.
 • Zbog praktičnih razloga možda ćete prije donošenja odluke o zapošljavanju morati obaviti liječnički pregled.
 • Imate pravo odbiti svaku ponudu, no nema jamstva da ćete drugu ponudu primiti prije isteka valjanosti popisa uspješnih kandidata. 
 • Prema Pravilniku o osoblju službenici koji već rade u institucijama imaju prednost pred kandidatima na popisu uspješnih kandidata.
 • Redovito ažurirajte sve osobne podatke u svojem EPSO računu.
 • Trebali biste učitati i redovito ažurirati svoj životopis, po mogućnosti u formatu Europass (kartica „Učitaj životopis”).
 • Ne morate slati životopis izravno institucijama EU-a jer se on, zajedno s indeksom kompetencija i informacijama o vašoj dostupnosti, nalazi u bazi podataka uspješnih kandidata.
 • Od EPSO-a možete (putem obrasca za kontakt) zatražiti da vas označi nedostupnim tijekom određenog razdoblja. Imajte na umu da se time ne produljuje valjanost popisa uspješnih kandidata.
 • Želite li sačuvati prijavnu dokumentaciju (uključujući korespondenciju koju ste primili od EPSO-a), trebali biste je što prije pohraniti i/ili ispisati jer će ona u vašem računu biti dostupna samo ograničeno vrijeme.
 • „Popis uspješnih kandidata” je baza podataka koja sadržava informacije o profilu, kompetencijama i dostupnosti svih uspješnih kandidata u određenom postupku odabira.
 • Uvrštenje na popis uspješnih kandidata nije jamstvo zapošljavanja, ali se u prosjeku 50 % kandidata zaposli u roku od 7 mjeseci.
 • Razdoblje valjanosti popisa uspješnih kandidata u načelu je godinu dana (tri godine za specijalizirane profile). Ovisno o potrebama institucija EU-a EPSO može produljiti valjanost popisa. Odluka se obično donosi neposredno prije isteka valjanosti popisa i objavljuje na portalu EU Careers.
 • Početno razdoblje valjanosti popisa uspješnih kandidata počinje teći u trenutku slanja obavijesti kandidatima o njihovu uvrštenju na popis uspješnih kandidata. Razdoblja valjanosti popisa objavljuju se na stranici o popisima uspješnih kandidata.
 • Kašnjenje u objavi na stranici o popisima uspješnih kandidata ne utječe na sam postupak zapošljavanja.
 • Ako ste prije isteka valjanosti popisa već primili službeno pismo namjere od uprave za ljudske resurse, vaš se postupak zapošljavanja ne prekida.
 • Po isteku probnog roka novozaposleni službenik zapošljava se za stalno ili mu se daje otkaz. EPSO ne može nikoga ponovno uvrstiti na popis uspješnih kandidata.
 • Institucijama EU-a dodjeljuju se određene kvote uspješnih kandidata koji se mogu zaposliti s popisa uspješnih kandidata. Te su informacije dostupne samo EPSO-u i institucijama EU-a.
 • Kvote odražavaju potrebe za zapošljavanjem određene institucije u određenom razdoblju.
 • Zapošljavanje u drugoj instituciji tijekom razdoblja primjene kvota moraju odobriti predmetne institucije.
 • Kvote su u pravilu na snazi tri mjeseca od objave popisa uspješnih kandidata (šest mjeseci za određene specijalizirane profile), a uz odobrenje predmetnih institucija njihova se valjanost može produljiti.
 • Sustav slobodnih radnih mjesta omogućuje vam uvid u slobodna radna mjesta povezana s natječajem u kojem ste bili uspješni. Za ta slobodna radna mjesta možete se prijaviti sve do isteka valjanosti popisa uspješnih kandidata.
 • Za objavu slobodnih radnih mjesta u vašem EPSO računu nadležne su institucije EU-a. One su te koje odlučuju koja će slobodna radna mjesta otvoriti i za koji popis uspješnih kandidata.
 • Institucije nisu obvezne slobodna radna mjesta otvoriti svima ili nekom određenom dijelu uspješnih kandidata.
 • Ako se na vaš popis uspješnih kandidata primjenjuju kvote, možda nećete imati pristup slobodnim radnim mjestima sve do ukidanja kvota.
 • Kad institucije objave slobodna radna mjesta, na stranici s pregledom prijava u vašem EPSO računu za predmetni će se natječaj pojaviti gumb Show vacancies (Pokaži slobodna radna mjesta). 
 • Tamo ćete pronaći popis slobodnih radnih mjesta te za svako od njih kod, naziv i instituciju koja ga nudi.
 • Klikom na pojedino slobodno radno mjesto s popisa moći ćete pristupiti pojedinostima o mjestu rada, opisu poslova i podacima za kontakt.
 • Redovito provjeravajte svoj EPSO račun jer institucije EU-a mogu objaviti slobodna radna mjesta u bilo kojem trenutku i za prijavu odrediti kratak rok. Nećete dobivati automatske obavijesti o objavi novih slobodnih radnih mjesta. 
 • Prilikom prijave za slobodno radno mjesto provjerite ispunjavate li uvjete i je li vaš životopis ažuriran, a u popratnom pismu navedite referentni broj natječaja.
 • Napominjemo da ćete za određena slobodna radna mjesta Komisije možda vidjeti obavijesti koje odgovaraju vašoj kategoriji s popisa uspješnih kandidata (npr. AST-SC, AST ili AD), no za koje se nećete moći prijaviti. Na primjer, ako je objavljeno radno mjesto za razinu AST 3, a vi ste na popisu uspješnih kandidata za AST 1, za to se mjesto nećete moći prijaviti.
 • Za pitanja o ispunjavanju uvjeta i druge informacije o određenom slobodnom radnome mjestu ili postupku zapošljavanja obratite se službi koja zapošljava novo osoblje služeći se podacima za kontakt iz obavijesti o slobodnom radnome mjestu.
 • Budući da postupak zapošljavanja provode institucije EU-a, prijavu nemojte slati EPSO-u, već isključivo instituciji koja zapošljava novo osoblje.
 • Pregled svih institucija, organizacija i agencija EU-a dostupan je na internetskim stranicama Europa.
 • Možete pregledati popis institucija EU-a za koje EPSO odabire osoblje i poveznice koje se odnose na zapošljavanje.
 • Za upite o određenom slobodnom radnome mjestu obratite se službi koja zapošljava novo osoblje služeći se podacima za kontakt iz obavijesti o slobodnom radnome mjestu.
 • Obratite nam se za dodatna pitanja o daljnjem odvijanju postupka ili vašoj dostupnosti za zapošljavanje.

Obavijest o natječaju i opća pravila otvorenih natječaja čine pravno obvezujući okvir za sve postupke odabira. Na ovoj stranici pružaju se samo dodatne smjernice.