Ugrás a tartalomra

Tanácsos és szakértő a védelmi ipar és az űripar területén

Ön tapasztalattal rendelkezik a védelmi ipar és az űripar területén? Vonzza a lehetőség, hogy nemzetközi karrierbe vágjon egy multikulturális és sokszínű csapatban? Ha igen, olvasson tovább!

Az Európai Bizottság tanácsosokat (AD 7) és szakértőket (AD 9) keres a védelmi ipar és az űripar területén. A felvett szakemberek elsősorban az Európai Bizottság Védelmi és Űripari Főigazgatóságán (DG DEFIS) fognak dolgozni.

Olyan pályázóknak kínálunk lehetőségeket, akik beleillenek az alábbi profilok valamelyikébe. Felhívjuk figyelmét, hogy a kiválasztott szakterületen belül csak egy területre és egy besorolási fokozatra jelentkezhet.

  • 1. szakterület – Védelmi ipar

Tanácsos (AD 7 besorolási fokozat): Fő feladatai közé tartoznak a következők: az EU védelmi ipari és védelmi belső piaci politikájának kidolgozása és nyomon követése; az európai védelmi programok finanszírozási prioritásainak meghatározása; a védelmi technológiai és piaci tendenciák nyomon követése és elemzése; az EU védelmi vonatkozású vállalkozói készségének és iparának támogatását célzó tevékenységek kidolgozása és nyomon követése.

Szakértő (AD 9 besorolási fokozat): A fent említett feladatok mellett a szakértők tárgyalásokat folytatnak összetett jogi és adminisztratív megállapodásokról és nyomon követik azok végrehajtását, koordinálják és felügyelik a munkacsoportokat, valamint képviselik a Bizottságot a védelmi ágazat főbb érdekelt feleivel folytatott megbeszéléseken és tárgyalásokon.

  • 2. szakterület – Űripar

Tanácsos (AD 7 besorolási fokozat): Fő feladatai közé tartoznak a következők: hozzájárulás az uniós űrpolitika kidolgozásához, valamint az EU űrprogramjának és a világűrrel kapcsolatos jövőbeli programoknak a végrehajtásához; az űrprogram tevékenységeinek felügyelete; az EU űrrel kapcsolatos vállalkozói készségének és iparának támogatását célzó tevékenységek kidolgozása és nyomon követése; az uniós űrpolitika és -program más uniós szakpolitikákkal való szinergiáját erősítő intézkedések kidolgozása és nyomon követése.

Szakértő (AD 9 besorolási fokozat): A fent említett feladatok mellett a szakértők tárgyalásokat folytatnak az űrpolitikát érintő összetett jogi és adminisztratív megállapodásokról és nyomon követik azok végrehajtását, valamint koordinálják és felügyelik a munkacsoportokat.

Az új munkatársak az uniós intézményeknél és ügynökségeknél olyan szakértői közösség tagjává válnak, amely sokrétű lehetőséget nyújt számukra az ismereteik bővítésére, a készségeik fejlesztésére és a szakmai pályafutásuk építésére. Az uniós intézmények multikulturális, nemzetközi és sokszínű környezetében dolgozó alkalmazottak az európai uniós lakosság (kb. 450 millió polgár) és a világ más részein élő emberek életkörülményeinek javítására törekednek.

A kulturális sokszínűség tisztelete és az esélyegyenlőség előmozdítása az EU alapelvei közé tartozik. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes pályázó tekintetében maradéktalanul érvényesüljön az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elve. Az esélyegyenlőséggel foglalkozó weboldalunkon bővebb információk találhatók az esélyegyenlőségi politikánkról, és megtudhatja azt is, hogyan igényelhetők speciális vizsgakörülmények a kiválasztási eljáráshoz.

 

Jelentkezési feltételek

A pályázóknak valamelyik uniós tagállam állampolgárának kell lenniük. További követelmény a hivatalos uniós nyelvek egyikének alapos, valamint az angol nyelv kielégítő ismerete. A szakterületektől függően további feltételeknek kell megfelelni:

  • Tanácsos (AD 7 besorolási fokozat): 1. szakterület/2. szakterület: Oklevéllel igazolt, legalább 4 éves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően szerzett legalább 6 éves szakirányú szakmai tapasztalat – vagy legalább 3 éves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően szerzett legalább 7 éves szakirányú szakmai tapasztalat.
  • Szakértő (AD 9 besorolási fokozat): 1. szakterület/2. szakterület: Oklevéllel igazolt, legalább 4 éves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően szerzett legalább 10 éves szakirányú szakmai tapasztalat – vagy legalább 3 éves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően szerzett legalább 11 éves szakirányú szakmai tapasztalat.

A követelményekről részletesen a lenti jelentkezési felületen elérhető versenyvizsga-felhívásból tájékozódhat.

Jelentkezni 2022. június 16-tól lehet.