Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

„Kék könyv” gyakornoki program

trainees

Az Európai Bizottságnál kétféle szakmai gyakorlatot lehet végezni: fordítási gyakorlatot a Fordítási Főigazgatóságnál (DGT) vagy adminisztrátori gyakorlatot a Bizottság egyéb szervezeti egységeinél.

Az Európai Bizottság összes szolgálatánál és ügynökségénél dolgoznak gyakornokok. A munkavégzés helyszíne zömében Brüsszel, de Luxemburgban és az Európai Unió egyéb országaiban is működnek uniós szervek.

A gyakornoki munka jellege az adott szolgálattól függ.

Más és más munkát végeznek a gyakornokok például a versenyjog, a humánerőforrás vagy a környezetvédelmi politika területén, és megint más feladatokat kapnak a fordítógyakornokok.

Kik jelentkezhetnek?

A gyakornoki program nyitva áll az uniós tagállamok minden állampolgára előtt – életkortól, nemtől, fajtól, bőrszíntől, etnikai vagy társadalmi származástól, vallástól vagy meggyőződéstől, nemzeti kisebbséghez tartozástól, fogyatékosságtól vagy szexuális irányultságtól függetlenül. Korlátozott számú helyet a nem uniós polgárok számára is fenntartunk.

Feltétel azonban két hivatalos uniós nyelv ismerete és a felsőfokú végzettség. A jelentkezéskor be kell mutatni a főiskolai/egyetemi diplomát vagy – ha azt még nem állították ki – a tanulmányok elvégzését igazoló tanulmányi átiratot. 

Miből áll egy gyakornok napi munkája?

  • Értekezleteken, munkacsoportokban és/vagy nyilvános üléseken való részvétel, illetve azok szervezése
  • Dokumentumok (pl. jelentések és konzultációk) előkészítése és szerkesztése, illetve az azokkal kapcsolatos kutatómunka
  • Állampolgári kérdések megválaszolása
  • Háttérmunka projektek irányításában
  • Fordítás, lektorálás vagy terminológiai kutatás

Mit várunk a gyakornokainktól?

  • Széles látókör európai ügyekben
  • Érdeklődés a Bizottság munkamódszerei iránt
  • Hajlandóság multikulturális környezetben való munkavégzésre
  • Örülünk, ha gyakornokaink új szemszögből tekintenek a Bizottság napi munkájára
  • Kezdeményezőkészség

Bővebb információk: https://ec.europa.eu/stages/