Ugrás a tartalomra

Milyen típusú teszteken kell részt vennem, miután felkerültem az előválogatott jelöltek listájára?

Question categories:

Azoknak a pályázóknak, akik az előválogatás során felkerültek az illetékes felvételi szolgálat listájára, kétféle kiválasztási teszten kell bizonyítaniuk tudásukat.

A jelentkezők először általános jellegű – nyelvi, matematikai-logikai és absztrakciós készségeket felmérő – feleletválasztós tesztekre kapnak behívót, amelyeket első nyelvükön kell kitölteniük.

Ezután a megpályázott profilnak és besorolási csoportnak megfelelő kompetenciateszt* következik, amelyet a jelentkezők a második nyelvükön írnak meg. 

Ha egy pályázó korábban már sikerrel szerepelt egy adott besorolási csoport készségfelmérő tesztjein, az azonos vagy alacsonyabb besorolási csoportok esetében azokat nem kell újra megírnia, és csak a kompetenciatesztet* kell elvégeznie.

Az I. besorolási csoportba tartozó profilok esetében a kompetenciateszteket nem az EPSO, hanem a felvételi szolgálatok szervezik a készségteszteken megfelelt pályázók számára.

A felvételi szolgálat valamennyi besorolási csoport esetében szükségesnek ítélheti, hogy a pályázók a munkakör tekintetében relevánsnak ítélt tudásukról (dokumentumszövegezés, gépkocsivezetés stb.) további vizsgák keretében adjanak számot. Ezekkel a tesztekkel kapcsolatban a felvételi szolgálatok nyújtanak teljes körű tájékoztatást.

További információval a próbateszteket ismertető honlapunk szolgál (lásd a „Szerződéses alkalmazottak” című fejezet kompetenciatesztekről szóló részét).

*A nyelvi profilok (korrektorok és fordítók) esetében a jelentkezőknek kompetenciateszt helyett nyelvi-szövegelemzési tesztet kell teljesíteniük.