Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Hogyan biztosítja az EPSO a jelentkezőkkel szembeni egyenlő bánásmódot és a vizsgabizottság pártatlanságát a kiválasztási eljárás során?

Minden kiválasztási eljárás esetében külön vizsgabizottság jön létre a versenyvizsga-felhívásban meghatározott képesítések és készségek alapján leginkább megfelelő jelöltek kiválasztására. A vizsgabizottságok uniós intézmények tisztviselőiből állnak. Az EPSO a testületek összeállítása során gondosan ügyel a nemek egyensúlyára, a nyelvi sokszínűségre és arra, hogy a nagyobb intézmények és a kisebb szervek ‒ mind személyzeti, mind igazgatási szinten ‒ egyaránt képviseltessék magukat. A vizsgabizottság tevékenységét az elnök irányítja; munkáját egy vagy több alelnök segíti. A vizsgabizottság valamennyi eljárása ‒ így a kiválasztási folyamat különböző szakaszaiban végrehajtott összes értékelési feladat ‒ titkos. A pályázók a vizsgafolyamat végén ún. készséglapot kapnak, amely az átláthatóság érdekében visszajelzést ad az értékelési eljárás különböző állomásairól.

Az EPSO kiemelt hangsúlyt fektet az esélyegyenlőségre, és mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi jelentkező számára azonos lehetőségeket és bánásmódot biztosítson:

  • A vizsgabizottság működése a pártatlanság jegyében zajlik. Például nem állhat fenn közvetlen hierarchikus vagy családi kapcsolat a vizsgabizottság tagjai és az általuk értékelt jelöltek között. Ugyanakkor nem zárja ki automatikusan a vizsgáztatás lehetőségét egy korábbi ‒ vagy akár jelenleg is fennálló ‒ közvetettebb szakmai kapcsolat.
  • A vizsgabizottság tagjai és a pályázók minden esetben kötelesek az EPSO-t értesíteni, ha összeférhetetlenséget tapasztalnak, így a hivatal ezt figyelembe véve megteheti a helyzet orvoslásához esetlegesen szükséges lépéseket.
  • A vizsgabizottság a versenyvizsga-felhívásban előzetesen megállapított pályázati feltételek, kiválasztási kritériumok és értékelési szempontok alapján hozza meg döntéseit. E követelmények dokumentálása, elfogadása és alkalmazása körültekintő gondossággal és következetességgel történik.
  • Az EPSO a vizsgabizottság tagjainak átfogó képzésével, szakmai támogatásával és szupervíziójával, valamint rendszeres felülvizsgálati ülésekkel biztosítja, hogy az értékelési folyamatok összehangolt megközelítés mentén történjenek.
  • Az EPSO rendszeres minőségellenőrzést és statisztikai elemzést végez, hogy figyelemmel kísérje és kiküszöbölje a pályázók esetlegesen elfogult értékelését.