Ugrás a tartalomra

Az uniós intézmények és szervek által kínált egyéb lehetőségek

Az alábbiakban felsorolt uniós intézmények és szervek karrieroldalain további álláslehetőségekről lehet tájékozódni.
 
 

Az Európai Parlament egy többnyelvű, dinamikusan működő, a társadalmi befogadásra nagy hangsúlyt fektető intézmény, amely az állás- és fejlődési lehetőségek széles tárházát kínálja. A Parlament munkatársai az európai demokrácia eleven, pezsgő közegében zajló munkához biztosítanak hátteret és támogatást a közvetlenül választott európai képviselők számára, akik egy békésebb, biztonságosabb, igazságosabb és gazdagabb Európa megteremtésén fáradoznak. A Parlament számos szervezeti egysége kínál álláslehetőségeket az intézmény legalapvetőbb, jogalkotással összefüggő feladatait ellátó osztályoktól a zökkenőmentes szervezeti működést biztosító területekig. A Parlament valamennyi dolgozója – közvetlenül vagy közvetve – fontos szerepet játszik abban, hogy az intézmény megfelelően szolgálhassa az uniós polgárok érdekeit, és kifejthesse a demokrácia, a szólásszabadság és az emberi jogok előmozdítása és védelme érdekében folytatott tevékenységét az EU-ban és világszerte. Az Európai Parlament további álláslehetőségeit ismertető új weboldal itt található.

 

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága kivételes lehetőséget biztosít dolgozói számára, hogy egyszerre két kulcsfontosságú uniós intézményben, az Európai Tanácsban és az Európai Unió Tanácsában folyó munkához is hozzájárulhassanak.
A tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács az EU általános politikai irányvonalát határozza meg, és kijelöli az Unió jövője szempontjából kiemelt fontossággal bíró területeket. Legfelsőbb politikai fórumként meghatározza az EU stratégiai és politikai menetrendjét. Az Európai Unió Tanácsa uniós jogszabályokat tárgyal és fogad el, összehangolja a tagállamok szakpolitikáit, dönt a közös kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, valamint nemzetközi megállapodásokat köt. Munkájában az uniós tagállamok miniszterei és államtitkárai vesznek részt, akik a napirenden szereplő kérdések tárgyától függően 10 különböző formációban üléseznek.

 

Az Európai Bizottság az Unió általános érdekeit szolgálja. Feladatát ennek jegyében látja el: jogalkotási javaslatokat készít, és az uniós jog érvényesítésén fáradozik, tehát az Unió politikailag független végrehajtó szerve.  Az intézmény szakpolitikai vezetéséről a biztosok testülete gondoskodik, amelyet tagállamonként egy-egy biztos alkot. A testület vezetője, a Bizottság elnöke dönt arról, hogy melyik biztos melyik szakpolitikai területért felelős. Az elkészült jogalkotási javaslatok szövege a tagállamokat képviselő Tanácshoz és az európai polgárok nevében eljáró Parlamenthez kerül elfogadásra. A Bizottság kezeli az uniós költségvetést, és a tagállamok hatóságaival együtt irányítja a szakpolitikai programokat (például a mezőgazdaság, a halászat vagy a kutatás területén).

 

Az Európai Unió Bírósága az EU igazságszolgáltatási szerve. Feladata annak biztosítása, hogy az uniós jogszabályokat az uniós intézmények és a tagállamok tiszteletben tartsák, és az egész Unióban azonos módon alkalmazzák. Ezáltal szavatolja, hogy az Unió működése a demokrácia egyik legfontosabb ismérvén, a jogállamiság érvényesülésén alapuljon.

 

Az EU külső ellenőreként működő Európai Számvevőszék, melyet az 1975. július 22-i Brüsszeli Szerződés hozott létre, 1977 októberében kezdte meg munkáját. A Számvevőszék a hét uniós intézmény egyike. A luxembourgi székhelyű szerv az Európai Unió valamennyi országából mintegy 900 alkalmazottat foglalkoztat ellenőrző, támogató és adminisztratív munkakörökben.

 

A Régiók Európai Bizottsága (RB) az Unió területén található régiók és városok szószólója. Politikai közgyűlés, melynek munkájában több mint 300 helyi és regionális szintű politikus vesz részt. A szervezet vélemények kidolgozásával, valamint az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács képviselőivel folytatott megbeszélések révén kapcsolódik be az uniós döntéshozatalba.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) az egyeztetés, a párbeszéd és a konszenzusteremtés egyedülálló fóruma, amely a szervezett civil társadalom bármely ágazatának képviselője előtt nyitva áll, ideértve a munkaadókat, a szakszervezeteket és egyéb csoportosulásokat, köztük szakmai szövetségeket, közösségi egyesületeket, ifjúsági és nőképviseleti szervezeteket, mezőgazdasági termelőket, fogyasztókat, kis- és középvállalkozásokat, környezetvédelmi aktivistákat és még sok más csoportot. Küldetése, hogy a szervezett civil társadalom valamennyi tagja számára biztosítsa a véleménynyilvánítás lehetőségét.

 

Az európai adatvédelmi biztos hivatala az EU független adatvédelmi hatósága, mely biztosítani hivatott, hogy az EU intézményei és szervei tiszteletben tartsák az adatvédelmi jogszabályokat. Ezenfelül pártatlan tanácsadóként jár el azon szakpolitikák és jogalkotási javaslatok esetében, amelyek érinthetik a magánélethez és az adatvédelemhez való jogot.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az Európai Unió diplomáciai szolgálata. Feladata, hogy támogatást nyújtson az EU külügyi vezetőjének – a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek – az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának végrehajtásában. Az EKSZ székhelye Brüsszelben található, a szolgálat ugyanakkor a világszerte jelen levő uniós diplomáciai képviseletek kiterjedt hálózatára támaszkodik, és égisze alatt európai köztisztviselők, az uniós tagállamok külügyi szolgálatainak diplomatái, valamint a világ különböző országaiban dolgozó helyi alkalmazottak működnek együtt.

 

Az európai ombudsman kis létszámú, dinamikusan működő hivatala a polgárok uniós intézményekkel, szervekkel és ügynökségekkel folytatott kapcsolatát segít zökkenőmentesebbé tenni. Az ombudsman kivizsgálja azokat a panaszokat, amelyeket a polgárok különböző visszásságok miatt nyújtanak be, ideértve a döntéshozatal átláthatóságának hiányát, a dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadását, az alapvető jogok megsértését vagy szerződések helytelen teljesítését. Emellett rendszerszintű problémákkal kapcsolatban saját kezdeményezésű vizsgálatokat is folytat, és ösztönzi a helyes igazgatási gyakorlatokat. Az ombudsman elősegíti, hogy az Unió igazgatása hatékonyabb, elszámoltathatóbb, átláthatóbb és etikusabb legyen. Munkáját a mintegy 80 főből álló hivatala támogatja.

 

Kérjük, látogasson el az EUAN honlapjára, ha többet szeretne megtudni az EU végrehajtó ügynökségei közötti munkalehetőségekről:

Az uniós ügynökségek hálózata fokozza az egyes uniós ügynökségek és közös vállalkozások értékét azáltal, hogy elmélyíti együttműködésüket. Az ügynökségek és közös vállalkozások célja, hogy megfelelő alapot biztosítsanak az uniós polgárok, vállalkozások és intézmények számára prioritásaik megvalósításához. Ezáltal költséghatékony, agilis és hatékony adminisztratív támogatást nyújtanak az uniós szakpolitikák végrehajtásához.

 

Intézmények és szervek, amelyek személyzetét nem az EPSO választja ki:

Az 1998-ban létrehozott Európai Központi Bank (EKB) az egyik legújabb hivatalos uniós intézmény. Alkalmazottai Európa különböző pontjairól érkeztek, számuk meghaladja a 3500 főt. Az EKB küldetése elsősorban a pénzügyi integráció és stabilitás elősegítése. Szorosan együttműködik az euróövezet mind a 19 nemzeti jegybankjával; az általuk alkotott csoport az ún. eurórendszer. Az EKB ezenfelül rendszeres kapcsolatot tart fenn mind a 27 uniós tagállam jegybankjával; együttműködésüknek a Központi Bankok Európai Rendszere elnevezésű hálózat ad keretet.

 

Az Európai Beruházási Bank (EBB) az Európai Unió hitelező szerve. Az EBB-csoport két részintézménye az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap. Mindkét szervezet több mint 60 éves tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a projektfinanszírozás terén. Székhelyük Luxembourg, ugyanakkor helyi és regionális irodáik hálózata nemcsak Európára, hanem a kontinens határain túlra is kiterjed.