Ugrás a tartalomra

Prometric vizsgaközpont-szabályzat

A pályázóknak a vizsgaközpont helyszínén mindvégig professzionális, udvarias és tiszteletteljes magatartást kell tanúsítaniuk. Az összes vizsgát folyamatos videó- és hangfelvétellel, teremfelügyelettel, valamint a megfigyelő ablakon keresztül kísérjük figyelemmel. A vizsgaközpont személyzetének jogában áll kizárni a vizsgából azt a pályázót, aki megsérti a vizsgaközpont szabályait (pl. sértő magatartást tanúsít a vizsgaközpont személyzetével vagy más pályázókkal szemben). Ha kiderül, hogy a vizsga során a pályázó nem tartja be az összes szabályt, akkor a vizsgaközpont személyzete erről értesíti a Prometricet és a vizsga szervezőjét. A Prometric ezután (a vizsga szervezőjével együtt vagy önállóan) dönt a szabálysértő magatartás szankcionálásáról, amely a vizsgaeredmények érvénytelenítéséig és/vagy polgári vagy büntetőügyi vádemelésig terjedhet.

 

A VIZSGÁK TARTALMÁNAK/A VIZSGÁZTATÁS RENDSZERÉNEK BIZALMAS JELLEGE

 • A számítógépes vizsgák megszervezésének és lebonyolításának rendszere, az oktatóprogram, a vizsga tartalma és a felmérés a Prometric és/vagy a vizsgaszervező közzé nem tett, bizalmas szellemi tulajdona.
 • A vizsga bármely részét szigorúan tilos bármilyen formában vagy bármilyen módon (pl. szóban, elektronikusan, írásban, stb.) közzétenni, kiadni, reprodukálni vagy átadni.
 • BÁRMILYEN reprodukálás vagy közlés azonnali polgári és/vagy büntetőügyi vádemelést von maga után Önnel és az Önt utasító vagy Önnel együttműködő személyekkel szemben.

 

BELÉPÉS A VIZSGAKÖZPONTBA ÉS SZÜNETEK

 • A vizsgához eredeti, érvényes (nem lejárt), hatóság által kibocsátott, fényképpel és aláírással ellátott azonosító okmányra van szükség. A vizsga szervezője előre meghatározza, hogy pontosan milyen okmányok fogadhatóak el, és hogy azoknak meddig kell érvényesnek lenniük.
 • Mielőtt Ön a vizsgaterembe lépne, fémdetektoros átvizsgáláson kell részt vennie.
 • A vizsgaközpont személyzete a vizsgaterembe való belépés előtt minden alkalommal fel fogja kérni Önt, hogy nadrágja szárát húzza a bokája fölé, ürítse ki és fordítsa ki zsebeit, inge ujját pedig húzza a csuklója fölé.
 • Szemüvegét (ha van) le kell vennie, hogy megvizsgáljuk, nem rejt-e felvevőkészüléket. A nagy méretű ékszereket (amelyekben szintén lehet rejtett felvevőkészülék) a zárható szekrényben kell elhelyezni.
 • A vizsga szervezője határoz arról, hogy a vizsga során lehet-e meghatározott időpontban vagy bármikor szünetet tartani. Minden alkalommal, amikor elhagyja a termet, alá kell írnia a jelenléti ívet.
 • A vizsgaközpont személyzete tájékoztatja Önt arról, hogy mit szabad csinálnia a vizsga szünetei alatt (pl. kinyithatja-e az értékmegőrző szekrényét, megnézheti a mobiltelefonját és az abban tárolt jegyzeteit). Minden vizsgázónak értesítenie kell a vizsgaközpont személyzetét, mielőtt a szünetben hozzáférne a tárolt tárgyak bármelyikéhez, ideértve a gyógyszereket is. Ha valaki többször hagyja el a vizsgatermet vagy sokáig van távol, arról értesítjük a vizsga szervezőjét.
 • A szünet utáni visszatéréskor Önnek minden alkalommal újból alá kell vetnie magát az összes biztonsági ellenőrzésnek, fel kell mutatnia az érvényes személyazonosító okmányát, alá kell írnia a jelenléti ívet, és amennyiben a vizsga szervezője ezt előírja, ujjlenyomatot is kell adnia.

 

Tiltott tárgyak és a vizsgaközpontban a vizsgázóktól elvárt magatartás

 • A Prometric vizsgaközpontba fegyvert bevinni tilos.
 • Nem szabad olyan személyes tárgyakat bevinni a vizsgaterembe, amelyek tilalom alá esnek. Az alábbi tárgyakat tilos bevinni (a lista nem teljes): bizonyos felsőruházati cikkek, fejfedő, élelmiszer, ital, irattárca, aktatáska, hordozható számítógép, óra, mobiltelefon, elektronikus eszközök vagy viselhető technológiai eszközök.
 • Írott jegyzetek, kiadványok és más segédanyagok szigorúan tilosak, kivéve, ha azokat az Ön vizsgaszervezője engedélyezi. A vizsgaközpont személyzete ismerteti az adott vizsgára vonatkozóan engedélyezett kivételeket.
 • A vizsgaterembe bevitt írott jegyzeteket vagy elektronikus eszközöket a vizsgaközpont személyzete lefoglalja.
 • A vizsgaterembe csak a vizsgaközpont által biztosított, puha anyagból készült (kábel/vezeték nélküli) füldugót és papírzsebkendőt lehet bevinni.
 • A vizsga végén a vizsgaközpont személyzetétől átvett összes anyagot vissza kell adni. Új papírlapot csak akkor lehet kérni, ha a piszkozathoz már felhasznált lapokat a vizsgázó visszaadta a vizsgaközpont személyzetének.
 • A meleg miatt levetett benti ruhadarabokat (pl. kardigánt, blézert/öltönyt, kendőt) a szék támlájára kell akasztani; nem szabad azokat például a térdre vagy a munkaállomásra helyezni. Kinti ruhadarabokat (pl. télikabátot, dzsekit, esőkabátot) nem szabad a vizsgaterembe bevinni.
 • A vizsgateremben szigorúan tilos a többi vizsgázóhoz szólni, illetve képernyőjüket, vizsgaanyagukat vagy írott jegyzeteiket nézni.

 

Megjegyzés: Ellentmondás esetén a ügyfél/a vizsga szervezője által kiadott gyakorlati utasítások felülírják e szabályokat.

 

Felelősségkizáró nyilatkozat: Ezeket a szabályokat a Prometric állította föl. Ennek az oldalnak a tartalma nem az EPSO felelősségi körébe tartozik. A tartalom változhat.