Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Az EPSO-vizsgák

Utolsó frissítés: 2022. június 8.
 

Bővebben a tesztjeinkről

Az EPSO honlapján meghirdetett nyílt versenyvizsgák vagy kiválasztási eljárások során a pályázóknak ki kell tölteniük több tesztet, melyekkel az általános és a speciális készségeiket mérjük fel. Az értékelés több lépésben zajlik: a pályázóknak először egy sor számítógépes feleletválasztós tesztet kell megcsinálniuk. A szakmai profilra irányuló versenyvizsgák esetében előfordulhat, hogy az értékelés e szakaszában a pályázókat csakis a képesítéseik alapján választjuk ki.

Azokat a pályázókat, akik sikeresen szerepeltek a számítógépes feleletválasztós teszteken és/vagy a képesítés szerinti kiválasztáson, és akik az online jelentkezési lapon megadott információk alapján megfelelnek a versenyvizsga általános és speciális pályázati feltételeinek, meghívjuk az ún. értékelőközponti szakaszba. Az értékelőközpont vizsgáit online (virtuális) környezetben rendezzük meg, és a vizsgákra általában különböző időpontokban kerül sor.

A készségek és azok összetevői (részkészségek)

Az értékelőközpontban az adott munkakörhöz/területhez szükséges általános és speciális készségeket vizsgáljuk. Az egyes vizsgákkal felmérni kívánt általános készségek mindegyike öt-öt meghatározott „részkészségből” áll. Az egyes készségek értékelése során mind az öt részkészséget figyelembe vesszük. Az egyes részkészségeket külön-külön nézzük, de az adott készségre a pályázók egyetlen összpontszámot kapnak. Az általános készségek felméréséhez használt részkészségek felsorolását lásd itt.

A vizsgák típusai

Az alábbiakban bemutatjuk a különböző teszttípusokat, és mindegyikre példát is hozunk, hogy a pályázók általános képet kapjanak a rájuk váró kérdésekről és feladatokról.

Ne feledje, hogy a tesztek típusa és száma a versenyvizsga típusától és szintjétőlfügg. Bővebben lásd a versenyvizsga-felhívást vagy a pályázati felhívást, amely tartalmazza az egyes kiválasztási eljárásokkal kapcsolatos összes információt.

További információk

Az EPSO semmilyen felkészítő tanfolyamot nem nyújt, és e próbateszteken kívül semmilyen más segédanyagot nem tesz közzé, és ezzel egyetlen más szervezetet sem bízott meg.

Néhány uniós tagállam tanfolyamot szervez és tanácsadást nyújt polgárainak. Bővebb információkért lásd a tanfolyamok szervezésével és tanácsadással foglalkozó tagállami szervek elérhetőségét vagy az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzékét.

Ha szeretne többet megtudni az EPSO kiválasztási eljárásairól, látogasson el erre a weboldalra: EPSO-vizsgák: tények és tévhitek.

 

Asszisztens (AST-SC)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli, numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Szakmai készségeket felmérő tesztek:

 • Pontosság és precizitás (azt méri, hogy a pályázó milyen gyorsan tudja feldolgozni az információkat).
 • Szervezőkészség és rangsorolás (a szervezőkészséget és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képességét méri fel).

Nyelvi-szövegelemzési kérdéssor: próbafeladatok 24 nyelven – A nyelvi-szövegelemzési vizsga 12 feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a pályázó lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit mérik fel. A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 30 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

A Microsoft Office használatával kapcsolatos készségeket felmérő teszt: próbatesztek angolul és franciául – A Microsoft Word használatával kapcsolatos teszt azt vizsgálja, hogy a pályázó mennyire ismeri az MS Word 2016 funkcióit és mennyire képes használni. A kérdések számát, a vizsga időtartamát és a minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás rögzíti.

Fogalmazási készségeket felmérő teszt: Ez a gyakorlati vizsga azt hivatott felmérni, hogy a pályázók mennyire tudnak fogalmazni a második nyelvükön (különös tekintettel a helyesírásra, a nyelvtanra és a szókincsre), nem pedig azt, hogy mennyire jártasak az adott témában. A pályázóknak egyetlen témát kell kiválasztaniuk a megadottak közül, majd arról egy fogalmazást kell készíteniük. A feladatra 30 perc áll rendelkezésükre, és a számítógépen kell elvégezni.

Szerepjáték: A vizsga során a pályázó szerepjátékot játszik az egyik vizsgáztatóval. Maga a szerepjáték kb. 15–20 percig tart, amely alatt több általános készséget is vizsgálunk. A szerepjáték során a pályázónak az adott szituáció kapcsán megbeszélést kell folytatnia partnerével. A „partner” szerepét egy erre kiképzett munkatársunk játssza el, aki a gyakorlat során egy részben strukturált forgatókönyv szerint további információkat is megad. 

A szakterületre vonatkozó teszt: A teszt során egy sor feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. Egy kérdésre négy lehetséges választ adunk, amelyek közül ki kell választani a helyeset. További információkért lásd a versenyvizsga-felhívást és a meghívólevelet.

A szakterületre vonatkozó interjú (titkárok): Az interjú során alaposan megvizsgáljuk a pályázó szakterülettel kapcsolatos speciális készségeit és ismereteit. Felmérünk továbbá három általános készséget is (elemző- és problémamegoldó készség, kommunikációs készség és rugalmasság) anélkül, hogy konkrét kérdéseket tennének fel velük kapcsolatban.

 

Asszisztens (AST)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli és numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Szakmai készségeket felmérő tesztek:

 • Pontosság és precizitás (azt méri, hogy a pályázó milyen gyorsan tudja feldolgozni az információkat).
 • Szervezőkészség és rangsorolás (a szervezőkészséget és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képességét méri fel).

Helyzetmegítélő képességet felmérő teszt: próbafeladatok: angolfrancianémet és példák a pontozásra – Ez a feladat a pályázó munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartását térképezi föl.

A szakterületre vonatkozó teszt: A teszt során egy sor feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. Egy kérdésre négy lehetséges választ adunk, amelyek közül ki kell választani a helyeset. További információkért lásd a versenyvizsga-felhívást és a meghívólevelet.

Nyelvi-szövegelemzési kérdéssor: próbafeladatok 24 nyelven – A nyelvi-szövegelemzési vizsga 12 feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a pályázó lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit mérik fel. A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 30 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Szerkesztési feladat: A szerkesztési feladat során nyelvi (számozással, központozással, nyelvtannal/helyesírással és szókinccsel kapcsolatos) és formázási hibákat kell kijavítani egy fordításban. A pályázó a képernyőn kapja meg a forrásnyelvi szöveget (a 2. nyelven). A szöveg fordítása (a jelentkezéskor megadott 1. nyelven) szerkeszthető MS Word-fájlban (MS Office 2010) áll rendelkezésre. A szöveg nyelvi hibákat tartalmaz, és a formázása sem egyezik meg a forrásnyelvi szövegével. A pályázónak észre kell vennie és ki kell javítania a fordított szöveg hibáit, hogy az összhangban álljon a forrásszöveggel. A feladatra kb. egy óra áll rendelkezésre.

Egy, a feladatkörhöz kapcsolódó feljegyzés megírása / a szakterülettel kapcsolatos írásbeli vizsga: Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A pályázók rövid írásos eligazítást kapnak egy konkrét helyzetről. Ennek alapján kell feljegyzést készíteniük, amelyben többek között ki kell térniük a helyzet kezelésének módjaira is. Ezt a feladatot a pályázóknak számítógépen, az általuk választott második nyelven kell elvégezniük. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza.

Speciális készségalapú interjú/a szakterületre vonatkozó interjú: Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azon készségek összességével vagy egy részével, amelyek az adott profilhoz tartozó munkakör ellátásához szükségesek (a készségek felsorolását lásd a versenyvizsga-felhívásban). Ez egy strukturált interjú, amin a vizsgabizottság két tagja van jelen. Az interjú nyelve a pályázó második nyelve. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza. A speciális készségeket felmérő / a szakterületre vonatkozó interjú nem keverendő össze a strukturált készségalapú interjú egy másik típusával, az általános készségeket felmérő interjúval. Ez utóbbi ugyanis az általános készségekre, nem pedig a konkrét feladatok ellátásához szükséges készségekre helyezi a hangsúlyt. 

Készségvizsgáló szituációs interjú: próbafeladatok: angol, francia A pályázót – általános készségeinek feltérképezése céljából – arról kérdezzük, hogyan reagálna egy adott helyzetben. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja és elolvashatja az online írásbeli eligazítást, valamint a háttér-információkat. Az interjú során az eligazításban szereplő helyzetek, illetve további (az eligazításban nem szereplő) helyzetek is fel fognak merülni. A készségvizsgáló szituációs interjú videokonferencián keresztül zajlik. A pályázó az interjú alatt bármikor beleolvashat az írásbeli eligazításba és háttér-információkba.

Szöveg véglegesítése: A feladat során formázási hibákat kell kijavítani egy fordításban. A pályázó a képernyőn kapja meg a forrásnyelvi szöveget (a 2. nyelven). A szöveg fordítása (a jelentkezéskor megadott 1. nyelven) szerkeszthető szövegként jelenik meg. A fordítás nyelvi hibákat tartalmaz, és a formázása sem egyezik meg a forrásnyelvi szövegével. A pályázónak észre kell vennie és ki kell javítania a fordított szöveg hibáit, hogy az összhangban álljon a forrásszöveggel. A feladatra egy óra áll rendelkezésre.

Esettanulmány: próbafeladatok: angolfrancia – Egy releváns forgatókönyvre épülő számítógépes feladat, amelynek során különböző felvetett problémákat kell megoldani, vagy azokra reagálni, kizárólag a rendelkezésre álló anyagok segítségével.

Készségalapú interjú: Ez az interjú annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó valóban rendelkezik-e azokkal a kiválasztott általános készségekkel, amelyek az adott versenyvizsgához vagy besorolási csoporthoz szükségesek (lásd a versenyvizsga-felhívást). A kérdések úgy vannak összeállítva, hogy a vizsgáztatók körülbelül 10 perc alatt fel tudjanak mérni egy-egy általános készséget.

 

Tanácsos (AD; általános profil)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli, numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Példa a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztreEz a feladat a pályázó munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartását térképezi föl – további próbafeladatok: angol, francianémet és példák a pontozásra.

Készségvizsgáló szituációs interjú: próbafeladatok: angol, francia A pályázót – általános készségeinek feltérképezése céljából – arról kérdezzük, hogyan reagálna egy adott helyzetben. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja és elolvashatja az online írásbeli eligazítást, valamint a háttér-információkat. Az interjú során az eligazításban szereplő helyzetek, illetve további (az eligazításban nem szereplő) helyzetek is fel fognak merülni. A készségvizsgáló szituációs interjú videokonferencián keresztül zajlik. A pályázó az interjú alatt bármikor beleolvashat az írásbeli eligazításba és háttér-információkba.

Szóbeli prezentáció: próbafeladatok – Egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során a pályázónak képzeletbeli szakmai helyzetre vonatkozó kérdésekre kell válaszolnia. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja, elolvashatja és elemezheti az online írásbeli eligazítás különböző változatait, valamint a háttér-információkat. A pályázó az interjú elején tudja meg, hogy az írásos eligazítás melyik változatát kell szóban vázolnia (vizuális segédlet nélkül), majd kérdésekre kell válaszolnia. A szóbeli prezentáció 20 percig tart, és a versenyvizsga-felhívásban rögzített általános készségeket méri fel.

Esettanulmány: próbafeladatok: angolfrancianémet – Rendszerint egy releváns forgatókönyvre épülő, számítógépes feladat, amelynek során különböző felvetett problémákat kell megoldani, vagy azokra reagálni, kizárólag a rendelkezésre álló anyagok segítségével.

Készségalapú interjú: Ez az interjú annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó valóban rendelkezik-e azokkal a kiválasztott általános készségekkel, amelyek az adott versenyvizsgához vagy besorolási csoporthoz szükségesek (lásd a versenyvizsga-felhívást). A kérdések úgy vannak összeállítva, hogy a vizsgáztatók körülbelül 10 perc alatt fel tudjanak mérni egy-egy általános készséget.

Motivációs interjú: Több tényező is motiválhat valakit arra, hogy csatlakozzék az uniós intézményekhez. Ezért rákérdezhetünk arra, hogy miért szeretnének az EU-nak dolgozni, ismerik-e és elfogadják-e az uniós értékeket, tisztában vannak-e az EU jelenlegi és jövőbeli kihívásaival, mit várnak az uniós pályafutástól, ismerik-e az Európai Uniót és történetét, az uniós intézményeket és a legfontosabb uniós szakpolitikákat. Az e kérdések alapján kidolgozott motivációs interjú a felvételi bizottság két tagja jelenlétével zajló, 20 perces strukturált interjúból áll. Az uniós motivációs interjú a fenti tényezők mindegyikét vizsgálja.

 

Tanácsos (AD; szakmai profil)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli, numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Példa a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztre: Ez a feladat a pályázó munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartását térképezi föl – további próbafeladatok: angol, francianémet és példák a pontozásra.

Nyelvi-szövegelemzési kérdéssor:próbafeladat 24 nyelven – A nyelvi-szövegelemzési vizsga 12 feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a pályázó lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit mérik fel. A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 25 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Szerepjáték: A vizsga során a pályázó szerepjátékot játszik az egyik vizsgáztatóval. Maga a szerepjáték kb. 15–20 percig tart, amely alatt több általános készséget is vizsgálunk. A szerepjáték során a pályázónak az adott szituáció kapcsán megbeszélést kell folytatnia partnerével. A „partner” szerepét egy erre kiképzett munkatársunk játssza el, aki a gyakorlat során egy részben strukturált forgatókönyv szerint további információkat is megad.

Készségvizsgáló szituációs interjú: próbafeladatok: angol, francia A pályázót – általános készségeinek feltérképezése céljából – arról kérdezzük, hogyan reagálna egy adott helyzetben. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja és elolvashatja az online írásbeli eligazítást, valamint a háttér-információkat. Az interjú során az eligazításban szereplő helyzetek, illetve további (az eligazításban nem szereplő) helyzetek is fel fognak merülni. A készségvizsgáló szituációs interjú videokonferencián keresztül zajlik. A pályázó az interjú alatt bármikor beleolvashat az írásbeli eligazításba és háttér-információkba.

Szóbeli prezentáció: próbafeladatok – Egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során a pályázónak képzeletbeli szakmai helyzetre vonatkozó kérdésekre kell válaszolnia. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja, elolvashatja és elemezheti az online írásbeli eligazítás különböző változatait, valamint a háttér-információkat. A pályázó az interjú elején tudja meg, hogy az írásos eligazítás melyik változatát kell szóban vázolnia (vizuális segédlet nélkül), majd kérdésekre kell válaszolnia. A szóbeli prezentáció 20 percig tart, és a versenyvizsga-felhívásban rögzített általános készségeket méri fel.

Esettanulmány: angolfrancianémet – Rendszerint egy releváns forgatókönyvre épülő, számítógépes feladat, amelynek során különböző felvetett problémákat kell megoldani, vagy azokra reagálni, kizárólag a rendelkezésre álló anyagok segítségével.

Készségalapú interjú: Ez az interjú annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó valóban rendelkezik-e azokkal a kiválasztott általános készségekkel, amelyek az adott versenyvizsgához vagy besorolási csoporthoz szükségesek (lásd a versenyvizsga-felhívást). A kérdések úgy vannak összeállítva, hogy a vizsgáztatók körülbelül 10 perc alatt fel tudjanak mérni egy-egy általános készséget.

A szakterületre vonatkozó interjú: Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azon készségek összességével vagy egy részével, amelyek az adott profilhoz tartozó munkakör ellátásához szükségesek (a készségek felsorolását lásd a versenyvizsga-felhívásban). Ez egy strukturált interjú, amin a vizsgabizottság két tagja van jelen. Az interjú nyelve a pályázó második nyelve. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza. A speciális készségeket felmérő / a szakterületre vonatkozó interjú nem keverendő össze a strukturált készségalapú interjú egy másik típusával, az általános készségeket felmérő interjúval. Ez utóbbi ugyanis az általános készségekre, nem pedig a konkrét feladatok ellátásához szükséges készségekre helyezi a hangsúlyt.

Írásbeli vizsga az adott területen: Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A pályázó rövid írásos eligazítást kap egy konkrét helyzetről. Ennek alapján kell megfogalmaznia, hogyan lehet kezelni a helyzetet. Ezt a feladatot a pályázóknak számítógépen, az általuk választott második nyelven kell elvégezniük. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza.

A szakterületre vonatkozó teszt: A teszt során egy sor feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. Egy kérdésre négy lehetséges választ adunk, amelyek közül ki kell választani a helyeset. További információkért lásd a versenyvizsga-felhívást és a meghívólevelet.

 

Jogász-nyelvész (AD)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli és numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Példa a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztreEz a feladat a pályázó munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartását térképezi föl – további próbafeladatok: angol, francianémet és példák a pontozásra.

Nyelvi-szövegelemzési kérdéssor:próbafeladatok 24 nyelven – A nyelvi-szövegelemzési vizsga 12 feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a pályázó lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit mérik fel. A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 25 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Fordítási vizsgák: próbafeladatok: német, angol, spanyol, francia, olasz

Szöveg összefoglalása:próbafeladat – A pályázó megkap egy szöveget (amelynek nyelve a pályázó harmadik nyelve), majd azt az első nyelvén, azaz a versenyvizsga nyelvén röviden össze kell foglalnia a számítógépen. A feladat hossza kb. 2 óra, szótárt használni tilos.

Készségvizsgáló szituációs interjú: próbafeladatok: angol, francia A pályázót – általános készségeinek feltérképezése céljából – arról kérdezzük, hogyan reagálna egy adott helyzetben. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja és elolvashatja az online írásbeli eligazítást, valamint a háttér-információkat. Az interjú során az eligazításban szereplő helyzetek, illetve további (az eligazításban nem szereplő) helyzetek is fel fognak merülni. A készségvizsgáló szituációs interjú videokonferencián keresztül zajlik. A pályázó az interjú alatt bármikor beleolvashat az írásbeli eligazításba és háttér-információkba.

Készségalapú interjú: Ez az interjú annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó valóban rendelkezik-e azokkal a kiválasztott általános készségekkel, amelyek az adott versenyvizsgához vagy besorolási csoporthoz szükségesek (lásd a versenyvizsga-felhívást). A kérdések úgy vannak összeállítva, hogy a vizsgáztatók körülbelül 10 perc alatt fel tudjanak mérni egy-egy általános készséget.

 

Fordító (AD)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli, numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Példa a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztreEz a feladat a pályázó munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartását térképezi föl – további próbafeladatok: angol, francianémet és példák a pontozásra.

Fordítási vizsgapróbafeladatok 24 nyelven

Lektorálási vizsgapróbafeladat – A pályázónak egy olyan szöveget kell átnéznie és kijavítania, melyet a második nyelvéről az első nyelvére fordítottak.

Nyelvi-szövegelemzési tesztek: próbafeladatok 24 nyelven – A nyelvi-szövegelemzési vizsga 12 feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a pályázó lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit mérik fel. A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 25 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Készségvizsgáló szituációs interjú: próbafeladatok: angol, francia A pályázót – általános készségeinek feltérképezése céljából – arról kérdezzük, hogyan reagálna egy adott helyzetben. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja és elolvashatja az online írásbeli eligazítást, valamint a háttér-információkat. Az interjú során az eligazításban szereplő helyzetek, illetve további (az eligazításban nem szereplő) helyzetek is fel fognak merülni. A készségvizsgáló szituációs interjú videokonferencián keresztül zajlik. A pályázó az interjú alatt bármikor beleolvashat az írásbeli eligazításba és háttér-információkba.

Szóbeli prezentáció: próbafeladatok – Egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során a pályázónak képzeletbeli szakmai helyzetre vonatkozó kérdésekre kell válaszolnia. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja, elolvashatja és elemezheti az online írásbeli eligazítás különböző változatait, valamint a háttér-információkat. A pályázó az interjú elején tudja meg, hogy az írásos eligazítás melyik változatát kell szóban vázolnia (vizuális segédlet nélkül), majd kérdésekre kell válaszolnia. A szóbeli prezentáció 20 percig tart, és a versenyvizsga-felhívásban rögzített általános készségeket méri fel.

A főnyelvi készségek felmérésére irányuló teszt: próbafeladat – 25 különböző kérdésből álló feleletválasztós teszt. Mindegyik kérdésre négy lehetséges válasz adható, de a válaszok közül csak az egyik (A, B, C vagy D) helyes. A pályázóknak 25 percük van a teszt elvégzésére. A kérdések a nyelvismeret következő részterületeire irányulnak: nyelvtan, szókincs, nyelvhelyesség, helyesírás és központozás.

 

Tolmács (AD)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli, numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Szóbeli prezentáció: próbafeladatok – Egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során a pályázónak képzeletbeli szakmai helyzetre vonatkozó kérdésekre kell válaszolnia. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja, elolvashatja és elemezheti az online írásbeli eligazítás különböző változatait, valamint a háttér-információkat. A pályázó az interjú elején tudja meg, hogy az írásos eligazítás melyik változatát kell szóban vázolnia (vizuális segédlet nélkül), majd kérdésekre kell válaszolnia. A szóbeli prezentáció 20 percig tart, és a versenyvizsga-felhívásban rögzített általános készségeket méri fel.

 

Szerződéses alkalmazottak/folyamatos CAST-eljárás

Készségfelmérő tesztek:
Az I., II. és III. besorolási csoport tesztjeihez lásd az „Asszisztens” (AST-SC vagy AST) rovatot.
A IV. besorolási csoport tesztjeihez lásd a „Tanácsos (AD; szakmai profil)” rovatot.

Kompetenciaeszt: feleletválasztós teszt, amely a pályázók tudását méri fel az adott profilhoz tartozó szakterületen. Bővebb információkért lásd a pályázati felhívást.
A szerződéses alkalmazottak kiválasztása céljából szervezett kompetenciateszt során 25 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A kompetenciatesztek kérdései a pályázati felhívásban ismertetett feladatokhoz, nem pedig egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset.  Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 50 percük van arra, hogy megválaszolják a 25 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kompetenciatesztet a pályázóknak az általuk választott második nyelven kell megírniuk. A II. és a III. besorolási csoport esetében 13 a minimálisan elérendő pontszám, a IV. besorolási csoportban pedig a pályázóknak a 25-ből legalább 16 kérdésre kell jól válaszolniuk. Ezt a teszttípust az alábbi profilokhoz használjuk:

Pénzügyi profil: pénzügyi eljárásokkal, számviteli menedzsmenttel, elemzéssel és tanácsadással (audittal és ellenőrzéssel) kapcsolatos kérdések, amelyek kiterjedhetnek a gazdasági elméletekre és a gazdasági és pénzügyi trendek, fejlemények és adatok nyomon követését és elemzését célzó eszközökre is.
Projekt-/programirányítási profil: projekt-, illetve programirányítással (tervezéssel, nyomon követéssel, értékeléssel stb.) kapcsolatos kérdések, amelyek magukban foglalnak pénzüggyel, kommunikációval és minőségbiztosítással kapcsolatos elemeket is.
Titkári/irodai profil: titkári/irodai feladatokkal – pl. értekezletek szervezésével, kiküldetések előkészítésével, iratok és levelek iktatásával, a bejövő posta intézésével, határidők nyilvántartásával – kapcsolatos kérdések. Felmérjük emellett az MS Office alkalmazások alapvető ismeretét is.
Adminisztrációval/emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos profil: főleg a személyzet irányításával és szakmai képzésekkel kapcsolatos kérdések.
Kommunikációs profil: gyakorlati eszközökre vonatkozó kérdések, egyebek mellett tájékoztatókkal, online kommunikációval, a közösségi médiával, valamint a kommunikációs stratégiák meghatározása/alkalmazása/végrehajtása szempontjából releváns projektirányítási feladatokkal kapcsolatban.
Politikai ügyekkel/uniós szakpolitikákkal kapcsolatos profil: az uniós és általános szakpolitikai területek ismeretével kapcsolatos kérdések, amelyek jogi és gazdasági témákra is kiterjedhetnek.
Jogi profil: uniós, tagállami és nemzetközi jogi ismeretekkel kapcsolatos kérdések, amelyek politikai és gazdasági témákat is érinthetnek.
Információs és kommunikációs technológiával kapcsolatos profil: IKT-témákkal, többek között – de nem kizárólag – a JAVA, Visual Basic, Visual C# stb. programozási nyelvekkel, a felhasználói környezetek (pl. Windows, Unix) felügyeletével, hálózatkezeléssel és telekommunikációs irányítással kapcsolatos kérdések.
Gyermekgondozói profil: napköziben vagy szabadtéri gyermekgondozási létesítményben 3,5–14 év közötti gyermekek gondozásával, az óvodapedagógusi munkával vagy 0 és 3 év közötti gyermekek esetében a bölcsődei, illetve csecsemő-/ gyermekgondozói munkával kapcsolatos kérdések.
Oktatáspszichológusi profila szakma különböző aspektusaira, például a bölcsődében vagy napközi otthonban elvégzendő feladatoknak és az ott dolgozók munkájának koordinálására, a gyermekek életminőségére és a szülőkkel való kommunikációra, valamint az oktatási küldetésnyilatkozat elkészítésére és végrehajtásának biztosítására vonatkozó kérdések (ideértve az ezzel kapcsolatos képzéseket is).

Nyelvi-szövegelemzési vizsga: feleletválasztós kérdéssor, amely a pályázók lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit méri fel a második nyelvükön (azaz angolul, franciául vagy németül).
A szerződéses alkalmazottak kiválasztására használatos nyelvi-szövegelemzési teszt 12 feleletválasztós kérdésből áll, amely a pályázók lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit méri fel a második nyelvükön (EN, FR, DE). A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 30 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A III. besorolási csoport esetében a minimálisan elérendő pontszám a 6 (a 12-ből), a IV. besorolási csoportban pedig a pályázóknak a 12-ből legalább 7 kérdésre kell jól válaszolniuk
.
Ezt a teszttípust az alábbi profilokhoz használjuk:
Fordítói/korrektori profilezzel a teszttel vizsgáljuk, hogy a pályázók lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai szempontból mennyire ismerik a második nyelvüket (EN, FR, DE). A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Ezeket a számítógépes teszteket a pályázónak ugyanaznap, az általa kiválasztott vizsgaközpontban kell elvégeznie. A rendelkezésre álló vizsgaközpontokat a meghívólevél tartalmazza.
 

Fizikai és adminisztratív kisegítő profil: Nincs se kompetenciateszt, se nyelvi-szövegelemzési vizsga, csak készségfelmérő tesztek.