Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Jelentkezési tudnivalók

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

Az uniós intézmények alkalmazottainak felvételére irányuló kiválasztási eljárások eltérőek attól függően, hogy mely személyzeti kategóriáról van szó.

Az egyes alkalmazotti kategóriákkal kapcsolatos tudnivalókat alább ismertetjük (kattintson arra a kategóriára, melyről többet szeretne megtudni). Általánosságban – és különösen az állandó álláshelyek esetében – az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) szervezi a kiválasztási eljárást.

Ajánljuk figyelmébe az EPSO-vizsgákat ismertető oldalt, ahol részletesen tájékozódhat az egyes vizsgákról, és képet kaphat arról, milyen készségekre van szüksége ahhoz, hogy sikeresen letegye azokat.

További tudnivalókért olvassa el az EU tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzatot és az EPSO Gyakran feltett kérdések rovatát. Nézzen utána, mely területeken kínál karrierlehetőségeket az EU, és tekintse meg a megpályázható állásokat.

Állandó tisztviselők

Az uniós intézmények az EPSO honlapján meghirdetett nyílt versenyvizsgák révén választják ki a határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatársaikat.

Mindegyik nyílt versenyvizsgához versenyvizsga-felhívást teszünk közzé, amely részletesen ismerteti a keresett profilt, a munkaköri feladatokat, a pályázati feltételeket és a kiválasztási eljárásokat.

Minden pályázónak létre kell hoznia egy EPSO-fiókot. A kiválasztási eljárás során a pályázók elsősorban ebben a fiókban fogják megkapni a versenyvizsgával kapcsolatos értesítéseket és üzeneteket.

Minden versenyvizsgához külön vizsgabizottság kerül kinevezésre, melynek feladata a pályázók értékelése a versenyvizsga különböző szakaszaiban.

A versenyvizsga-felhívást az EU mindegyik hivatalos nyelvén közzétesszük. A kiválasztási eljárás több szakaszból áll, amelyek mindegyikében különböző típusú vizsgákkal és egyéb módon értékeljük a pályázók alapvető kompetenciáit és szakmai készségeit:

  • számítógépes feleletválasztós tesztek, amelyekkel a szövegértési, a matematikai-logikai és az absztrakciós készséget, valamint – egyes szakmai profilra irányuló versenyvizsgák esetében – a szakterülethez kapcsolódó készségeket vizsgáljuk;
  • Talent Screener (tehetségszűrő) a szakmai profilra irányuló versenyvizsgák esetében – a pályázóknak fel kell sorolniuk valamennyi szakmai készségüket, tapasztalatukat és képesítésüket, amelyeket a vizsgabizottság ki fog értékelni;
  • értékelőközpont, amely az általános és a szakterülettel kapcsolatos készségek vizsgálatának utolsó szakasza – a vizsgabizottság tagjai különböző vizsgákon értékelik a pályázók készségeit, így pl. az elemzés és problémamegoldás képességét, a kommunikációs készségeket, a rangsorolási és a szervezési készségeket, valamint a minőségi és eredményes munkavégzés képességét.

A kiválasztási eljárás célja a sikeres pályázók tartaléklistájának összeállítása.

Amikor új munkaerőre van szükségük, az uniós intézmények a tartaléklistáról választják ki azokat a jelölteket, akiket állásinterjúra hívnak.

Versenyvizsgától függően az állandó uniós alkalmazottak kiválasztására irányuló eljárás tarthat egy-két hónapig vagy ennél hosszabb ideig is.

Ha szeretne többet megtudni az EPSO által szervezett vizsgákról, olvassa el az EPSO-vizsgák: tények és tévhitek szakaszt a Gyakran feltett kérdések rovatunkban.

Szerződéses alkalmazottak

A szerződéses alkalmazottak felvételének két módja van:

1) Szerződéses alkalmazottak felvétele folyamatos CAST-eljárással 

Szerződéses alkalmazottakat fel lehet venni folyamatos CAST-eljárással

A CAST betűszó az angol Contract Agents Selection Tool kifejezés kezdőbetűiből ered. A folyamatos azt jelenti, hogy a jelentkezések benyújtásának nincs határideje.

A Munkalehetőségek oldalunkon megtalálhatja a folyamatos CAST-eljárásokra szóló pályázati felhívásokat, amelyek a profilok széles skáláját fedik le. Lehet jelentkezni például pénzügyi területre, vagy politikai ügyekkel/uniós szakpolitikákkal foglalkozó munkatársnak, titkári vagy irodai alkalmazotti munkakörre, illetve az információtechnológia, a jog vagy a kommunikáció területére. A jelentkezőknek a felhívásban szereplő utasításokat kell követniük.

Az eljárás előfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen saját EPSO-fiókkal, és hogy bevigye személyes adatait, valamint a végzettségével és szakmai tevékenységeivel kapcsolatos adatokat a CAST-adatbázisba.

Ha valaki benyújtotta jelentkezését egy folyamatos CAST-eljárásra, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan be is hívják vizsgázni. 

Amikor az uniós intézményeknek, szerveknek és ügynökségeknek munkaerőre van szükségük, kiválasztják a CAST-jelentkezők adatbázisából azokat a személyeket, akiknek készségei megfelelnek az adott munkaköri követelménynek.

Az előválogatott pályázók meghívást kapnak az EPSO által szervezett vizsgákra, azaz számítógépes feleletválasztós tesztekre (amelyek a szövegértési, a matematikai-logikai és az absztrakciós készséget mérik fel), kompetenciatesztre (amely a szaktudást méri fel) vagy (nyelvi profilok esetében) nyelvi-szövegelemzési tesztre.

A vizsgákon sikeresen túljutó pályázók adott esetben interjún vehetnek részt. A szervezeti egység közülük választja ki azt (azokat), aki(k)nek szerződést ajánl.

A folyamatos CAST-eljárásról bővebben olvashat honlapunkon, ahol közvetlenül be is nyújthatja jelentkezését.

 

2) Szerződéses alkalmazottak felvétele álláshirdetés útján

Az uniós intézményeknek, szerveknek és ügynökségeknek arra is lehetőségük van, hogy konkrét pozíciókra vegyenek fel szerződéses alkalmazottakat (pl. pénzügyi asszisztens, társadalomtudós, webmester, kiberbiztonsággal foglalkozó mérnök). 

A folyamatos CAST-eljárástól eltérően az álláshirdetéseknek van jelentkezési határidejük. A hirdetések tartalmazzák a jelentkezéssel, a felvételi eljárással stb. kapcsolatos tudnivalókat is.

Az uniós intézmények, szervek és ügynökségek álláshirdetéseket tesznek közzé szerződéses alkalmazottak felvétele céljából, és meghatározzák saját jelentkezési és felvételi eljárásaikat

Ezeket az álláshirdetéseket a Munkalehetőségek oldalunkon tesszük közzé. 

Ideiglenes alkalmazottak

Az ideiglenes alkalmazottként felvett társadalomtudósok, projektmenedzserek, fordítók, tudományos elemzők, programfelelősök stb. feladata, hogy kisegítsék az állományban lévő tisztviselőket vagy helyettesítsék a hiányzó munkaerőt. Szerződésük rendszerint határozott időre szól. 

 

Az ideiglenes alkalmazottakat felvenni szándékozó uniós intézmények, ügynökségek és szervek közzétehetik álláshirdetéseiket az EPSO Munkalehetőségek oldalán, és a kiválasztási eljárást maguk szervezhetik meg.

Arra is lehetőségük van, hogy a pillanatnyi igényektől függően a kiválasztási eljárás megszervezésével az EPSO-t bízzák meg. Ez utóbbi esetben az EPSO pályázati felhívást tesz közzé, amelyben részletesen ismerteti a keresett profilt, a pályázati feltételeket és a vizsgákat.

Az uniós intézmények és szervek további álláshirdetéseket tesznek közzé weboldalaikon.
 

Kirendelt nemzeti szakértők

A kirendelt nemzeti szakértők olyan tagállami köztisztviselők, akiket hazájuk előre meghatározott időre szakértőként rendel ki az EU-hoz.

Az uniós intézmények és ügynökségek akkor vesznek fel kirendelt nemzeti szakértőket, amikor valamilyen konkrét (pl. technikai, biztonsági, jogi, pénzügyi) területen különleges szaktudásra vagy kompetenciára van szükségük.

A kirendelt nemzeti szakértői álláshelyekről az EPSO Munkalehetőségek oldalán lehet tájékozódni. Az álláshirdetés tartalmazza a kiválasztási folyamattal kapcsolatos részletes tudnivalókat, a kirendelési és a pályázati feltételeket, továbbá a munkaköri leírást. 

Az uniós intézmények, szervek és ügynökségek maguk szervezik meg saját jelentkezési és felvételi eljárásaikat. 

Az aktuális lehetőségekről az egyes országok EU melletti állandó képviselete tud felvilágosítással szolgálni.

Egyéb
  • Kölcsönmunkaerő

A kölcsönmunkaerőként alkalmazott személyek határozott ideig dolgoznak az uniós intézményekben, ahol különféle fizikai, technikai vagy egyéb speciális feladatokat látnak el. Nem uniós tisztviselők, mert munkaerő-kölcsönző irodák alkalmazásában állnak.

Munkaerő-kölcsönző irodák Brüsszelben

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Telefon: +32 2 643 4790
E-mail-cím: inhouse_1230@randstad.be
Honlap: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Telefon: +32 2 212 1920
E-mail-cím: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Telefon: +32 2 513 14 14
E-mail-cím: publicsector@daoust.be
Honlap: www.daoust.be

 

Munkaerő-kölcsönző irodák Luxembourgban

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • Uniós szakértők

Ha Ön az EU valamely szakpolitikai területének szakértője, regisztrálhat egy-egy uniós intézmény vagy ügynökség szakértői adatbázisában.

A szakértők adott esetben megbízatást kaphatnak konkrét feladatok elvégzésére.

Információk arról, hogyan lehet valaki az Európai Bizottság szakértője.

Lásd még a Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálatot (CORDIS).

 

  • Parlamenti asszisztensek

A parlamenti asszisztensek különféle feladatok ellátásával közvetlenül az európai parlamenti képviselők munkáját segítik. A munkavégzés helye Brüsszel, Strasbourg vagy Luxembourg.

További információkért lásd el az Európai Parlament honlapját.

Az Európai Parlament egyes képviselőcsoportjainak saját felvételi eljárásairól lásd a képviselőcsoportok honlapját.

 

  • Szabadúszó fordítók/tolmácsok

Fordítók és tolmácsok szabadúszóként is dolgozhatnak az uniós intézmények számára.

Ha szabadúszó fordítóként kíván dolgozni, tekintse meg

  • az Európai Bizottság ajánlati felhívásait, vagy
  • a Bíróság hirdetményeit.

Ha szabadúszó tolmácsként kíván az Európai Bizottságnál, az Európai Parlamentnél vagy a Bíróságnál dolgozni, részletes információkat a Tolmácsolás az EU intézményeinél.

 

  • Karbantartók és étkezdei alkalmazottak

A karbantartók és az étkezdei alkalmazottak felvételével az uniós intézmények külső cégeket bíznak meg,

amelyek szerződéseit nyílt közbeszerzési eljárás keretében ítélik oda.

További információkért látogasson el az uniós finanszírozási lehetőségekről és felhívásokról szóló oldalra.