Начало > Important info

Important info

Вече можете да кандидатствате по процедурата на Европейския парламент (ЕП) за подбор на договорно наети служители (CAST) с положителни мерки по отношение на хора с увреждания!

Всяка година ЕП провежда процедура CAST с положителни мерки, чиято цел е да се даде възможност на хора с увреждания да придобият професионален опит в ЕП. Процедурата CAST е отворена за всички профили и области за хора с трайно намалена работоспособност, равна на или по-голяма от 20 %.

Заинтригувахме ли ви? Регистрирайте се преди 2 април 2021 г. (централноевропейско време) за безсрочната процедура CAST и изпратете вашата автобиография, за предпочитане във формат Европас, на адрес PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu, като посочите вашия EPSO номер на кандидат и заявите, че отговаряте на критерия за статут на лице с увреждане.

Подробна информация можете да намерите в поканата на Европейския парламент (достъпна на английски, френски и немски език).

Дата на публикуване: 17/03/2021 - 15:20

КАКВО?

Платени стажове в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в различни области, запазени за стажанти с увреждания. В рамките на програмата се предлагат 4—6 платени стажа годишно за граждани на ЕС с признато увреждане. Кандидатите трябва да имат висше образование или да са студенти трета година (или да имат равностоен статут) във висше училище. 

КОГА?

Стажовете се провеждат през два периода с продължителност от пет месеца:

от 1 февруари до 30 юни (първи период)

от 1 септември до 31 януари (втори период).

КАК?

За повече информация и за кандидатстване, моля вижте уебсайта на Съвета.

РАЗКАЗИ НА УЧАСТНИЦИ

Вижте разказите на стажанти, които са участвали в тази програма.

Дата на публикуване: 25/02/2021 - 09:44

Европейската служба за подбор на персонал за институциите на ЕС (EPSO) се стреми да повиши многообразието на своя резерв от таланти и по този начин да помогне публичната служба на ЕС изцяло да отразява многообразието на европейските граждани, на които служи. В тази връзка тя стартира пилотно проучване на многообразието, за да разбере по-добре многообразието на съществуващия резерв от кандидати и да подобри своята комуникация с бъдещите потенциални кандидати.

Проучването е изпратено през първата седмица на февруари 2021 г. до кандидати в минали конкурси, проведени между 2018 г. и 2020 г., а участието в него е доброволно. Проучването е напълно анонимно и съответства на настоящите изисквания за защита на данните. Данните, събрани чрез него, ще се използват единствено за целите на статистическия анализ на многообразието на резерва от кандидати.

Сред основните цели на ЕС са повишаването на общественото приемане, борбата с предразсъдъците и популяризирането на ползите от многообразието в едно все по-разнородно общество. Признато е, че равенството и многообразието могат да помогнат на Европа да се справи с днешните предизвикателства, като се повиши участието на пазарите на труда и се гарантира, че всички членове на обществото могат да използват максимално своите способности. 

EPSO осигурява равни възможности в своите процедури за подбор и достъп на всички кандидати, независимо от техния произход. Службата подхожда по приобщаващ начин при подбора и предоставя на всички кандидати еднаква възможност да демонстрират своите компетентности чрез идентифициране и премахване на потенциални блокиращи фактори, евентуални предубеждения и всякакви други рискове от дискриминация. Пилотното проучване ще помогне за усъвършенстване на дейностите на EPSO, насочени към повишаване на привлекателността на работата в институциите на ЕС за всички граждани на Съюза.

Срокът за участие в проучването изтече. EPSO е в процес на анализиране на отговорите.

Дата на публикуване: 05/02/2021 - 10:49

EPSO активно насърчава равенството и многообразието във всички свои процедури за подбор.

По-конкретно EPSO желае да достигне до граждани на ЕС от различни среди и произход, да ги информира за възможностите за работа в институциите на ЕС и за своята политика за равенство и многообразие и да ги насърчи да помислят за кариера в институциите или агенциите на Съюза и да кандидатстват в текущи и бъдещи процедури за подбор на EPSO.

За повече информация относно настоящата покана за сътрудничество, моля, посетете специалната страница.

Дата на публикуване: 10/12/2020 - 09:45

В контекста на Международния ден на хората с увреждания EPSO разработи ново ръководство за разумните улеснения по време на своите тестове за подбор, за да ви информира как да поискате специални мерки. 

Процедурата за разумни улеснения, вида документи, като например медицински свидетелства, които да представите, примери за възможни улеснения, практически съвети — това са само някои от нещата, които можете да откриете в това ръководство.

Повече информация и инструменти за това как да поискате специални мерки

Вижте нашата брошура, в която се обяснява стъпка по стъпка как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор.

Ако срещате трудности при достъпа до този документ чрез помощни технологии, моля, вижте тази достъпна версия.

Вижте прегледа на EPSO на възможните улеснения при тестовете за подбор.

За повече информация относно политиката на EPSO за многообразие, равно третиране и приобщаване, посетете страницата на EPSO за равни възможности.

 

Вижте нашия видеоклип за специалните мерки при тестовете за подбор:

Дата на публикуване: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob е уеб приложение, което помага на хора с увредено зрение да си намерят работа по по-достъпен начин.

EPSO изцяло подкрепя този проект, като възможностите за работа по него са показани на уебсайта на VIPTechJob.

Вижте възможностите за работа в институциите на ЕС и много други в приложението VIPTechJob.

 

EPSO иска да привлече повече талантливи хора с увреждания и специфични нужди.

Ето защо беше отправена покана за сътрудничество към всички организации на хората с увреждания в ЕС, които работят за хората с увреждания и за тяхното благосъстояние. Научете повече за тази покана.

Дата на публикуване: 11/08/2020 - 09:32

EPSO състави преглед на възможните улеснения по време на тестовете за подбор за кандидатите с увреждания или със специфични нужди, включително за бременни и кърмещи кандидати.

Този документ съдържа нашето определение за разумни улеснения, както и речник с възможни улеснения. За всеки вид улеснение ще научите какво включва то, на кой етап от тестовете и в кои центрове за тестове е възможно да бъде предоставено, както и кой отговаря за неговото предоставяне.

Научете повече

Имайте предвид, че речникът на улесненията е само примерен, а не изчерпателен, като винаги можете да поискате други улеснения въз основа на специфичните си нужди и състояние. Този документ ще бъде редовно актуализиран въз основа на промените в областта на разумните улеснения, новите искания от страна на кандидатите за мерки по време на тестовете и новите предоставени улеснения.

Искате да научите повече за политиката на EPSO за равни възможности и многообразие? Посетете нашата уеб страница за равните възможности.

Вижте нашия видеоклип за разумните улеснения и информация стъпка по стъпка как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор.

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Дата на публикуване: 02/07/2020 - 13:00

КАКВО?

Платени стажове в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в различни области, запазени за стажанти с увреждания. Програмата гарантира 4-6 платени стажа годишно за граждани на ЕС с признато увреждане. Кандидатите трябва да имат висше образование или да са студенти трета година (или с равностоен статут) във висше учебно заведение.

 

КОГА?

Подаването на кандидатурите за периода септември 2020 г. — януари 2021 г. започва на 17 февруари (на обяд, брюкселско време) и завършва на 16 март 2020 г. (на обяд, брюкселско време).

 

КАК?

За повече информация и за кандидатстване, моля вижте уебсайта на Съвета.

Дата на публикуване: 17/02/2020 - 09:59

В EPSO вярваме в равенството и многообразието и активно ги насърчаваме във всички наши процедури за подбор.

По-специално бихме желали да достигнем до гражданите на ЕС с увреждания (включително различни заболявания) и да ги насърчим да кандидатстват за работа в институциите или агенциите на ЕС.

Това също така е възможност да информираме гражданите и потенциалните кандидати за нашата политика за многообразие и равно третиране и за специалните мерки за кандидати с увреждания (включително различни заболявания), както и да предоставим информация за някои практически инструменти, с чиято помощ можете да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор.

За повече информация относно поканата за сътрудничество, моля, посетете специалната страница.

Дата на публикуване: 03/12/2019 - 10:00