Начало > Important info

Important info

VIPTechJob е уеб приложение, което помага на хора с увредено зрение да си намерят работа по по-достъпен начин.

EPSO изцяло подкрепя този проект, като възможностите за работа по него са показани на уебсайта на VIPTechJob.

Вижте възможностите за работа в институциите на ЕС и много други в приложението VIPTechJob.

 

EPSO иска да привлече повече талантливи хора с увреждания и специфични нужди.

Ето защо беше отправена покана за сътрудничество към всички организации на хората с увреждания в ЕС, които работят за хората с увреждания и за тяхното благосъстояние. Научете повече за тази покана.

Дата на публикуване: 11/08/2020 - 09:32

EPSO състави преглед на възможните улеснения по време на тестовете за подбор за кандидатите с увреждания или със специфични нужди, включително за бременни и кърмещи кандидати.

Този документ съдържа нашето определение за разумни улеснения, както и речник с възможни улеснения. За всеки вид улеснение ще научите какво включва то, на кой етап от тестовете и в кои центрове за тестове е възможно да бъде предоставено, както и кой отговаря за неговото предоставяне.

Научете повече

Имайте предвид, че речникът на улесненията е само примерен, а не изчерпателен, като винаги можете да поискате други улеснения въз основа на специфичните си нужди и състояние. Този документ ще бъде редовно актуализиран въз основа на промените в областта на разумните улеснения, новите искания от страна на кандидатите за мерки по време на тестовете и новите предоставени улеснения.

Искате да научите повече за политиката на EPSO за равни възможности и многообразие? Посетете нашата уеб страница за равните възможности.

Вижте нашия видеоклип за разумните улеснения и информация стъпка по стъпка как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор.

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Дата на публикуване: 02/07/2020 - 13:00

КАКВО?

Платени стажове в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в различни области, запазени за стажанти с увреждания. Програмата гарантира 4-6 платени стажа годишно за граждани на ЕС с признато увреждане. Кандидатите трябва да имат висше образование или да са студенти трета година (или с равностоен статут) във висше учебно заведение.

 

КОГА?

Подаването на кандидатурите за периода септември 2020 г. — януари 2021 г. започва на 17 февруари (на обяд, брюкселско време) и завършва на 16 март 2020 г. (на обяд, брюкселско време).

 

КАК?

За повече информация и за кандидатстване, моля вижте уебсайта на Съвета.

Дата на публикуване: 17/02/2020 - 09:59

В EPSO вярваме в равенството и многообразието и активно ги насърчаваме във всички наши процедури за подбор.

По-специално бихме желали да достигнем до гражданите на ЕС с увреждания (включително различни заболявания) и да ги насърчим да кандидатстват за работа в институциите или агенциите на ЕС.

Това също така е възможност да информираме гражданите и потенциалните кандидати за нашата политика за многообразие и равно третиране и за специалните мерки за кандидати с увреждания (включително различни заболявания), както и да предоставим информация за някои практически инструменти, с чиято помощ можете да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор.

За повече информация относно поканата за сътрудничество, моля, посетете специалната страница.

Дата на публикуване: 03/12/2019 - 10:00