Úvod > Important info

Important info

Úřad EPSO vypracoval přehled úprav, které lze při výběrových testech provést pro uchazeče se zdravotním postižením nebo se speciálními potřebami, včetně těhotných a kojících uchazeček.

Tento dokument vysvětluje, jak definujeme přiměřené úpravy, a obsahuje seznam úprav přicházejících v úvahu. U každého typu úpravy uvádíme její popis, dále ve které fázi testu a ve kterých testovacích centrech ji můžeme poskytnout a kdo je odpovědný za její poskytnutí.

Další informace najdete zde.

Upozorňujeme, že seznam je pouze orientační a není vyčerpávající. Na základě svých specifických potřeb a omezení můžete žádat i o jiný typ úpravy. Dokument průběžně aktualizujeme podle vývoje v této oblasti, podle nových žádostí o úpravy a úprav, které byly pro uchazeče při výběrových testech provedeny.

Zajímá vás politika Úřadu EPSO v oblasti rovnosti a rozmanitosti? Podívejte se na naši stránku věnovanou rovným příležitostem:

K dispozici je též video o přiměřených úpravách a návod, jak o zvláštní úpravy při výběrových testech žádat.

S dotazy se na nás můžete obracet na adrese epso-accessibility@ec.Europa.eu

Datum příspěvku: 02/07/2020 - 13:00

O CO JDE?

Placená stáž v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v různých oblastech činnosti vyhrazená pro stážisty se zdravotním postižením. Tento program zaručuje státním příslušníkům EU s uznaným zdravotním postižením každoročně 4–6 míst v rámci placených stáží. Uchazeči musejí mít vysokoškolské vzdělání nebo být studenty třetího (nebo srovnatelného) ročníku vysokoškolské instituce.

 

KDY?

Přihlášky na stáže konané v období od září 2020 do ledna 2021 je možné podávat od 17. února (12:00 středoevropského času) do 16. března 2020 (12:00 středoevropského času).

 

JAK?

Podrobnější informace o tom, jak přihlášku podat, naleznete na internetových stránkách Rady.

Datum příspěvku: 17/02/2020 - 09:59

Rovnost a rozmanitost úřad EPSO považuje za otázku prvořadého významu a ve všech výběrových řízeních tyto principy aktivně podporuje.

Zejména bychom rádi oslovili občany EU, kteří jsou zdravotně postižení (nebo jiným zdravotním omezením či onemocněním) a vyzvali je, aby se ucházeli o práci v orgánech, institucích nebo agenturách EU.

Chtěli bychom naše občany a potenciální kandidáty rovněž upozornit na naši politiku v oblasti rovnosti a rozmanitosti, specifická opatření pro uchazeče se zdravotním postižením (či jiným zdravotním omezením či onemocněním) a informovat vás o některých praktických nástrojích, s jejichž pomocí lze požádat o zvláštní úpravy ve výběrových testech.

Další informace o uvedené výzvě najdete na této internetové stránce.

Datum příspěvku: 03/12/2019 - 10:00