Úvod > Important info

Important info

Evropsky parlament (EP) zveřejnil nástroj pro výběr smluvních zaměstnanců (CAST), který je určen osobám se zdravotním postižením.

Tato pozitivní opatření, která umožňují osobám se zdravotním postižením získat pracovní zkušenost v EP, se vyhlašují každoročně. Do výběrového řízení se mohou přihlásit osoby s dlouhodobým zdravotním postižením v kategorii 20 % nebo více.

Měli byste zájem? Zaregistrujte se do 2. dubna 2021 do řízení CAST a zašlete svůj životopis, nejlépe ve formátu Europass, na adresu PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu s uvedením čísla uchazeče EPSO a prohlášením, že splňujete kritérium týkající se zdravotního postižení.

Podrobné informace naleznete ve výzvě Evropského parlamentu (k dispozici anglicky, francouzsky a německy).

Datum příspěvku: 17/03/2021 - 15:20

O CO JDE?

Placená stáž na Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v různých oblastech činnosti vyhrazená pro stážisty se zdravotním postižením. Tento program zaručuje státním příslušníkům EU s uznaným zdravotním postižením každoročně 4–6 míst v rámci placených stáží. Uchazeči musejí mít vysokoškolské vzdělání nebo být studenty třetího (nebo srovnatelného) ročníku vysokoškolské instituce. 

KDY?

Stáž může probíhat ve dvou pětiměsíčních obdobích:

od 1. února do 30. června (první termín)

od 1. září do 31. ledna (druhý termín)

JAK?

Podrobnější informace o tom, jak podat přihlášku, naleznete na internetových stránkách Rady.

ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ

Stážisté, kteří se účastnili tohoto akčního programu, hovoří o svých zkušenostech.

Datum příspěvku: 25/02/2021 - 09:44

Úřad pro výběr personálu pro orgány EU (EPSO) usiluje o zvýšení rozmanitosti uchazečů o práci u evropských institucí a chce tak pomoci veřejné službě EU stát se organizací, která plně reprezentuje rozmanitost občanů Evropské unie, v jejichž prospěch jedná. Z tohoto důvodu uspořádal úřad EPSO pilotní průzkum týkající se rozmanitosti, aby zjistil více o stávajících kandidátech a mohl optimalizovat svou propagační a náborovou činnost v budoucnu.

První týden v únoru 2021 byl průzkum zaslán uchazečům, kteří se zúčastnili minulých a již ukončených výběrových řízení v období 2018–2020. Průzkum probíhá anonymně, v souladu se stávajícími požadavky na ochranu údajů. Účast v něm je zcela dobrovolná. Získané údaje budou použity výhradně pro účely statistické analýzy rozmanitosti uchazečů.

Společenské přijetí, boj proti předsudkům a prosazování přínosů rozmanitosti ve stále rozmanitější společnosti patří k hlavním cílům EU. V současné době se již všeobecně uznává myšlenka, že rovnost a rozmanitost mohou Evropě pomoci řešit její současné výzvy. Toho lze dosáhnout tím, že zvýšíme účast na pracovním trhu a zajistíme, aby v naší společnosti mohl každý co nejlépe využít svého potenciálu. 

Úřad EPSO zajišťuje v rámci svých výběrových řízení rovné příležitosti všem uchazečům bez rozdílu. Uplatňuje princip inkluze a poskytuje všem kandidátům stejnou příležitost, aby prokázali své schopnosti – pomáhá jim identifikovat a odstranit případné překážky či předsudky a snížit jakékoli riziko diskriminace. Tento pilotní průzkum má úřadu EPSO pomoci optimalizovat způsob, jakým zvyšuje atraktivitu pracovního uplatnění u evropských institucí pro všechny občany EU.

Lhůta pro účast v průzkumu již skončila. Úřad EPSO nyní provádí analýzu získaných odpovědí.

Datum příspěvku: 05/02/2021 - 10:49

Úřad EPSO ve všech výběrových řízeních aktivně podporuje principy rovnosti a rozmanitosti.

Proto chce EPSO oslovit potenciální zájemce pocházející z co nejrůznějšího prostředí, informovat je o pracovních příležitostech v institucích EU a o její politice rovnosti a rozmanitosti a motivovat je k tomu, aby uvažovali o práci v orgánech, institucích nebo agenturách EU a hlásili se do výběrových řízení EPSO na pozice, které jsou v této chvíli k dispozici nebo budou k dispozici v budoucnu.

Další informace o uvedené výzvě najdete na této internetové stránce.

Datum příspěvku: 10/12/2020 - 09:45

U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením 2020 vypracoval úřad EPSO nové Pokyny ohledně přiměřených opatření v testech v rámci výběrových řízení. V pokynech je uveden postup, jak žádat o zvláštní úpravy testů. 

V těchto pokynech najdete například, z čeho se postup pro přiměřené úpravy skládá, jaké dokumenty (lékařská osvědčení atd.) je potřeba předložit, příklady možných úprav a praktické tipy.

Potřebujete k podání žádosti o zvláštní úpravy další informace a nástroje?

Brožura s postupem podávání žádosti o úpravy zkušebního prostředí

Pokud se vám tento dokument za použití asistenční technologie nebude správně zobrazovat, přejděte na tuto verzi v přístupném formátu.

Projděte si přehled úprav testů, které může EPSO provést v rámci výběrových řízení

Další informace ohledně uplatňování politiky rovného zacházení, rozmanitosti a začleňování v rámci úřadu EPSO najdete na této stránce.

 

Video o úpravách zkušebního prostředí:

Datum příspěvku: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob je internetová aplikace, která usnadňuje hledání práce zrakově postiženým.

Úřad EPSO tento projekt plně podporuje a poskytuje mu informace o pracovních příležitostech v evropských institucích, které jsou také na internetových stránkách VIPTechJob zveřejnovány.

Přes aplikaci VIPTechJob tak lze získat aktuální informace o pracovních příležitostech v evropských institucích a o mnoha dalších.

 

Úřad EPSO by rád uvítal další talentované uchazeče se zdravotním postižením či specifickými potřebami.

Proto byla zveřejněna výzva ke spolupráci určená všem organizacím z EU zapojeným do podpory a zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením. Další informace o této výzvě.

Datum příspěvku: 11/08/2020 - 09:32

Úřad EPSO vypracoval přehled úprav, které lze při výběrových testech provést pro uchazeče se zdravotním postižením nebo se speciálními potřebami, včetně těhotných a kojících uchazeček.

Tento dokument vysvětluje, jak definujeme přiměřené úpravy, a obsahuje seznam úprav přicházejících v úvahu. U každého typu úpravy uvádíme její popis, dále ve které fázi testu a ve kterých testovacích centrech ji můžeme poskytnout a kdo je odpovědný za její poskytnutí.

Další informace najdete zde.

Upozorňujeme, že seznam je pouze orientační a není vyčerpávající. Na základě svých specifických potřeb a omezení můžete žádat i o jiný typ úpravy. Dokument průběžně aktualizujeme podle vývoje v této oblasti, podle nových žádostí o úpravy a úprav, které byly pro uchazeče při výběrových testech provedeny.

Zajímá vás politika Úřadu EPSO v oblasti rovnosti a rozmanitosti? Podívejte se na naši stránku věnovanou rovným příležitostem:

K dispozici je též video o přiměřených úpravách a návod, jak o zvláštní úpravy při výběrových testech žádat.

S dotazy se na nás můžete obracet na adrese epso-accessibility@ec.Europa.eu

Datum příspěvku: 02/07/2020 - 13:00

O CO JDE?

Placená stáž v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v různých oblastech činnosti vyhrazená pro stážisty se zdravotním postižením. Tento program zaručuje státním příslušníkům EU s uznaným zdravotním postižením každoročně 4–6 míst v rámci placených stáží. Uchazeči musejí mít vysokoškolské vzdělání nebo být studenty třetího (nebo srovnatelného) ročníku vysokoškolské instituce.

 

KDY?

Přihlášky na stáže konané v období od září 2020 do ledna 2021 je možné podávat od 17. února (12:00 středoevropského času) do 16. března 2020 (12:00 středoevropského času).

 

JAK?

Podrobnější informace o tom, jak přihlášku podat, naleznete na internetových stránkách Rady.

Datum příspěvku: 17/02/2020 - 09:59

Rovnost a rozmanitost úřad EPSO považuje za otázku prvořadého významu a ve všech výběrových řízeních tyto principy aktivně podporuje.

Zejména bychom rádi oslovili občany EU, kteří jsou zdravotně postižení (nebo jiným zdravotním omezením či onemocněním) a vyzvali je, aby se ucházeli o práci v orgánech, institucích nebo agenturách EU.

Chtěli bychom naše občany a potenciální kandidáty rovněž upozornit na naši politiku v oblasti rovnosti a rozmanitosti, specifická opatření pro uchazeče se zdravotním postižením (či jiným zdravotním omezením či onemocněním) a informovat vás o některých praktických nástrojích, s jejichž pomocí lze požádat o zvláštní úpravy ve výběrových testech.

Další informace o uvedené výzvě najdete na této internetové stránce.

Datum příspěvku: 03/12/2019 - 10:00