Úvod > Important info

Important info

O CO JDE?

Placená stáž v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v různých oblastech činnosti vyhrazená pro stážisty se zdravotním postižením. Tento program zaručuje státním příslušníkům EU s uznaným zdravotním postižením každoročně 4–6 míst v rámci placených stáží. Uchazeči musejí mít vysokoškolské vzdělání nebo být studenty třetího (nebo srovnatelného) ročníku vysokoškolské instituce.

 

KDY?

Přihlášky na stáže konané v období od září 2020 do ledna 2021 je možné podávat od 17. února (12:00 středoevropského času) do 16. března 2020 (12:00 středoevropského času).

 

JAK?

Podrobnější informace o tom, jak přihlášku podat, naleznete na internetových stránkách Rady.

Datum příspěvku: 17/02/2020 - 09:59

Rovnost a rozmanitost úřad EPSO považuje za otázku prvořadého významu a ve všech výběrových řízeních tyto principy aktivně podporuje.

Zejména bychom rádi oslovili občany EU, kteří jsou zdravotně postižení (nebo jiným zdravotním omezením či onemocněním) a vyzvali je, aby se ucházeli o práci v orgánech, institucích nebo agenturách EU.

Chtěli bychom naše občany a potenciální kandidáty rovněž upozornit na naši politiku v oblasti rovnosti a rozmanitosti, specifická opatření pro uchazeče se zdravotním postižením (či jiným zdravotním omezením či onemocněním) a informovat vás o některých praktických nástrojích, s jejichž pomocí lze požádat o zvláštní úpravy ve výběrových testech.

Další informace o uvedené výzvě najdete na této internetové stránce.

Datum příspěvku: 03/12/2019 - 10:00