Forside > Important info

Important info

Europa-Parlamentets udvælgelse af kontraktansatte (CAST) på grundlag af positiv særbehandling af personer med handicap er nu i gang.

Hvert år gennemfører Europa-Parlamentet en CAST-procedure på grundlag af positiv særbehandling af personer med handicap med henblik på at give dem en første erfaring med arbejdet i Europa-Parlamentet. CAST-proceduren er åben for personer med alle profiler og baggrunde, som har et langvarigt handicap med en invaliditetsgrad på 20 % eller derover.

Er du interesseret? Tilmeld dig inden den 2. april 2021 en permanent CAST-procedure, og send dit CV, helst i Europassformat, til PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu med dit EPSO-ansøgernummer og angivelse af, at du opfylder kriteriet for status som person med handicap.

Læs mere i Europa-Parlamentets indkaldelse (findes på engelsk, fransk og tysk).

Publiceret den: 17/03/2021 - 15:20

HVAD?

Det drejer sig om lønnede praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union inden for forskellige områder, der er forbeholdt praktikanter med handicap. Dette praktikprogram garanterer 4-6 lønnede praktikophold om året for EU-borgere med et anerkendt handicap. For at ansøge, skal du have en universitetsuddannelse eller være tredjeårsstuderende (eller tilsvarende) på en videregående uddannelse. 

HVORNÅR?

Praktikophold finder sted i to perioder, som hver varer fem måneder:

1. februar til 30. juni (første periode)

1. september til 31. januar (anden periode)

HVORDAN ANSØGER JEG?

Du kan få mere at vide om, hvordan du ansøger på Rådets website.

HVAD TIDLIGERE PRAKTIKANTER SIGER

Læs om de erfaringer, som en række praktikanter har gjort sig med programmet.

Publiceret den: 25/02/2021 - 09:44

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) bestræber sig på at øge mangfoldigheden i talentmassen og hjælpe EU's institutioner til at afspejle diversiteten blandt de europæiske borgere. EPSO har derfor iværksat en pilotundersøgelse af mangfoldighed for bedre at forstå den eksisterende ansøgerpuljes mangfoldighed og øge sin rækkevidde i forhold til fremtidige potentielle ansøgere.

Denne undersøgelse er i løbet af den første uge af februar 2021 blevet sendt til ansøgere fra tidligere udvælgelsesprøver, som blev afsluttet i perioden 2018-2020, og deltagelse er på frivillig basis. Undersøgelsen er fuldstændig anonym og overholder gældende databeskyttelseskrav. Data indsamlet i forbindelse med undersøgelsen vil udelukkende blive anvendt til statistisk analyse af ansøgerpuljens mangfoldighed.

EU har det som nogle af sine vigtigste mål at styrke den sociale accept, bekæmpe fordomme og udnytte fordelene ved mangfoldighed i en mere og mere mangfoldig verden. Det er nu bredt anerkendt, at ligestilling og mangfoldighed er en del af løsningen på Europas udfordringer, fordi disse værdier understøtter menneskers deltagelse på arbejdsmarkedet og sikrer, at alle borgere i samfundet kan få mest muligt ud af deres evner og talenter. 

EPSO sikrer lige muligheder i sine udvælgelsesprocedurer og adgang til alle ansøgere uanset deres baggrund. Vi respekterer princippet om inklusion i vores udvælgelsesprocedurer, og ved at identificere og eliminere potentielle hindrende faktorer, mulige fordomme og andre risici for diskrimination, giver vi alle ansøgere lige mulighed for fuldt ud at demonstrere deres kompetencer. Pilotundersøgelsen vil bidrage til at forbedre EPSO's indsats for at gøre en karriere i EU mere attraktiv for alle EU-borgere.

Fristen for besvarelse af undersøgelsen er udløbet. EPSO er i færd med at analysere svarene.

Publiceret den: 05/02/2021 - 10:49

I EPSO arbejder vi aktivt på at fremme ligestilling og mangfoldighed i alle vores udvælgelsesprocedurer.

Konkret vil EPSO gerne nå ud til folk med forskellig baggrund og informere dem om karrieremulighederne i EU og om EU's ligestillings- og mangfoldighedspolitik og opfordre dem til at overveje en karriere i EU-institutionerne og -agenturerne og ansøge om at deltage i EPSO's udvælgelsesprøver.

Læs mere om denne opfordring til samarbejde på den særlige side.

Publiceret den: 10/12/2020 - 09:45

I forbindelse med den internationale dag for personer med handicap i 2020 har EPSO udarbejdet en ny vejledning om rimelige tilpasninger af udvælgelsesprøverne for at fortælle dig, hvordan du anmoder om særlige tilpasninger. 

Vejledningen indeholder bl.a. en beskrivelse af proceduren for at anmode om rimelige tilpasninger, en liste over de dokumenter, der skal indgives, som f.eks. lægeerklæringer, og en praktisk værktøjskasse med tips og tricks.

Har du brug for yderligere oplysninger og værktøjer til at anmode om særlige tilpasninger?

Læs vores trin for trin-vejledning om, hvordan man anmoder om særlige tilpasninger af udvælgelsesprøverne.

Hvis du støder på problemer med at få adgang til vejledningen ved brug af hjælpeteknologi, kan du bruge denne tilgængelige udgave.

Læs mere i EPSO’s oversigt over mulige tilpasninger af udvælgelsesprøverne.

Du kan læse mere om EPSO's ligestillings-, mangfoldigheds- og inklusionspolitik på vores side om lige muligheder.

 

Se vores video om særlige tilpasninger af udvælgelsesprøver:

Publiceret den: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob er en webapplikation, der hjælper synshandicappede med at finde arbejde på en mere brugervenlig måde.

EPSO støtter dette projekt fuldt ud, og EPSO's jobmuligheder vises på VIPTechJobs website.

Se EU-karrieremulighederne og mange andre på VIPTechJob-appen.

 

EPSO ønsker at ansætte flere talentfulde mennesker med handicap og særlige behov.

Derfor har vi opfordret til samarbejde med alle EU's handicaporganisationer, der er involveret i støtte til og velfærd for personer med handicap. Læs mere om denne opfordring.

Publiceret den: 11/08/2020 - 09:32

EPSO har udarbejdet en oversigt over mulige tilpasninger i forbindelse med udvælgelsesprøverne for ansøgere med handicap eller særlige behov, herunder gravide og ammende kvinder.

Dette dokument forklarer, hvordan vi definerer rimelige tilpasninger, og indeholder forslag til en liste med mulige tilpasninger. Du kan se, hvad hver tilpasningstype omfatter, i hvilken testfase og i hvilke testcentre tilpasningen tilbydes, og hvem der er ansvarlig for at tilbyde den.

Læs mere her.

Bemærk venligst, at listen over tilpasninger kun er vejledende og ikke udtømmende, og at du altid kan anmode om andre tilpasninger baseret på dine specifikke behov og helbredsproblem. Det er et levende dokument, som regelmæssigt vil blive ajourført på grundlag af udviklingen på området for rimelige tilpasninger, nye anmodninger om tilpasninger, som vores ansøgere indgiver i forbindelse med udvælgelsesprøverne, og nye tilpasninger, der bliver godkendt.

Vil du vide mere om EPSO's politik for lighed og mangfoldighed? Besøg vores websted vedrørende lige muligheder:

Se vores video om rimelige tilpasninger og trin for trin-folderen om, hvordan du anmoder om særlige tilpasninger i forbindelse med udvælgelsesprøverne.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte os (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Publiceret den: 02/07/2020 - 13:00

HVAD ER POSITIV SÆRBEHANDLING AF PRAKTIKANTER MED HANDICAP?

Det drejer sig om lønnede praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union inden for forskellige områder, der er forbeholdt praktikanter med handicap. Dette praktikprogram garanterer 4-6 lønnede praktikophold om året for EU-borgere med et anerkendt handicap. For at ansøge, skal du have en universitetsuddannelse eller være tredjeårsstuderende (eller tilsvarende) på en videregående uddannelse.

 

HVORNÅR KAN JEG ANSØGE?

Du kan indsende din ansøgning om praktikophold i perioden september 2020 til januar 2021 fra den 17. februar (kl. 12.00 dansk tid) til den 16. marts (kl. 12.00 dansk tid) 2020.

 

HVORDAN ANSØGER JEG?

Du kan få mere at vide om, hvordan du ansøger på Rådets website.

Publiceret den: 17/02/2020 - 09:59

I EPSO tror vi på lighed og mangfoldighed og arbejder aktivt på at medtænke det i alle vores udvælgelsesforløb.

Vi vil især gerne nå ud til EU-borgere med handicap (herunder forskellige helbredsproblemer) og opfordre dem til at søge arbejde i EU's institutioner eller agenturer.

Det er for os desuden en lejlighed til at informere borgere og potentielle ansøgere om vores politik for lighed og mangfoldighed, sætte fokus på særlige foranstaltninger for ansøgere med handicap (herunder forskellige helbredsproblemer) og fortælle om, hvordan man rent praktisk anmoder om særlige tilpasninger af udvælgelsesprøverne.

Læs mere om opfordringen til samarbejde på den særlige side.

Publiceret den: 03/12/2019 - 10:00