Forside > Important info

Important info

VIPTechJob er en webapplikation, der hjælper synshandicappede med at finde arbejde på en mere brugervenlig måde.

EPSO støtter dette projekt fuldt ud, og EPSO's jobmuligheder vises på VIPTechJobs website.

Se EU-karrieremulighederne og mange andre på VIPTechJob-appen.

 

EPSO ønsker at ansætte flere talentfulde mennesker med handicap og særlige behov.

Derfor har vi opfordret til samarbejde med alle EU's handicaporganisationer, der er involveret i støtte til og velfærd for personer med handicap. Læs mere om denne opfordring.

Publiceret den: 11/08/2020 - 09:32

EPSO har udarbejdet en oversigt over mulige tilpasninger i forbindelse med udvælgelsesprøverne for ansøgere med handicap eller særlige behov, herunder gravide og ammende kvinder.

Dette dokument forklarer, hvordan vi definerer rimelige tilpasninger, og indeholder forslag til en liste med mulige tilpasninger. Du kan se, hvad hver tilpasningstype omfatter, i hvilken testfase og i hvilke testcentre tilpasningen tilbydes, og hvem der er ansvarlig for at tilbyde den.

Læs mere her.

Bemærk venligst, at listen over tilpasninger kun er vejledende og ikke udtømmende, og at du altid kan anmode om andre tilpasninger baseret på dine specifikke behov og helbredsproblem. Det er et levende dokument, som regelmæssigt vil blive ajourført på grundlag af udviklingen på området for rimelige tilpasninger, nye anmodninger om tilpasninger, som vores ansøgere indgiver i forbindelse med udvælgelsesprøverne, og nye tilpasninger, der bliver godkendt.

Vil du vide mere om EPSO's politik for lighed og mangfoldighed? Besøg vores websted vedrørende lige muligheder:

Se vores video om rimelige tilpasninger og trin for trin-folderen om, hvordan du anmoder om særlige tilpasninger i forbindelse med udvælgelsesprøverne.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte os (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Publiceret den: 02/07/2020 - 13:00

HVAD ER POSITIV SÆRBEHANDLING AF PRAKTIKANTER MED HANDICAP?

Det drejer sig om lønnede praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union inden for forskellige områder, der er forbeholdt praktikanter med handicap. Dette praktikprogram garanterer 4-6 lønnede praktikophold om året for EU-borgere med et anerkendt handicap. For at ansøge, skal du have en universitetsuddannelse eller være tredjeårsstuderende (eller tilsvarende) på en videregående uddannelse.

 

HVORNÅR KAN JEG ANSØGE?

Du kan indsende din ansøgning om praktikophold i perioden september 2020 til januar 2021 fra den 17. februar (kl. 12.00 dansk tid) til den 16. marts (kl. 12.00 dansk tid) 2020.

 

HVORDAN ANSØGER JEG?

Du kan få mere at vide om, hvordan du ansøger på Rådets website.

Publiceret den: 17/02/2020 - 09:59

I EPSO tror vi på lighed og mangfoldighed og arbejder aktivt på at medtænke det i alle vores udvælgelsesforløb.

Vi vil især gerne nå ud til EU-borgere med handicap (herunder forskellige helbredsproblemer) og opfordre dem til at søge arbejde i EU's institutioner eller agenturer.

Det er for os desuden en lejlighed til at informere borgere og potentielle ansøgere om vores politik for lighed og mangfoldighed, sætte fokus på særlige foranstaltninger for ansøgere med handicap (herunder forskellige helbredsproblemer) og fortælle om, hvordan man rent praktisk anmoder om særlige tilpasninger af udvælgelsesprøverne.

Læs mere om opfordringen til samarbejde på den særlige side.

Publiceret den: 03/12/2019 - 10:00