Avaleht > Important info

Important info

EPSO has developed an overview of possible accommodations in selection tests for candidates with disabilities or specific needs including pregnant and breastfeeding candidates.

This document explains how we define reasonable accommodations and proposes a glossary of possible accommodations. For each type of accommodation, you can discover what it entails, at which test phase and in which test centres it is possible to grant it, and who is responsible for providing it.

Find out more about it here.

Please note that the glossary of accommodations is only indicative and not exhaustive, you can always request other accommodations based on your specific needs and condition(s). It is a living document and will be regularly updated based on the evolution in the field of reasonable accommodations, new requests for adjustments in the selection tests introduced by our candidates and new accommodations granted.

Want to learn more about EPSO’s equality and diversity policy? Please visit our equal opportunities webpage.

Discover our video on reasonable accommodations and the step by step flyer on how to request special adjustments in the selection tests.

For more information, don’t hesitate to contact us (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Avaldamise kuupäev: 02/07/2020 - 13:00

MIS?

Eri valdkondi hõlmav tasustatud praktika Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis, mis on mõeldud puudega praktikantidele. Selle programmiga tagatakse 4–6 tasustatud praktikakohta aastas ELi kodanikele, kellel on ametlik puue. Kandidaatidel peab olema akadeemiline kraad või nad peavad olema vähemalt kolmanda aasta (või samaväärsel astmel) üliõpilased.

 

MILLAL?

Taotlusi 2020. aasta septembrist kuni 2021. aasta jaanuarini kestvaks praktikaperioodiks saab esitada alates 17. veebruarist (kell 12.00 Brüsseli aja järgi) kuni 16. märtsini 2020 (kell 12.00 Brüsseli aja järgi).

 

KUIDAS?

Täiendavat teavet saab nõukogu veebisaidilt, mille kaudu on võimalik ka kandideerida.

Avaldamise kuupäev: 17/02/2020 - 09:59

Meie EPSOs usume võrdõiguslikkusse ja mitmekesisusse ning edendame neid aktiivselt kõigi meie valikumenetluste puhul.

Eelkõige soovime jõuda puuetega (sh erinevate terviseprobleemidega) ELi kodanikeni ja julgustada neid kandideerima töökohtadele ELi institutsioonides või ametites.

Ühtlasi teavitame meie kodanikke ja potentsiaalseid kandidaate meie võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poliitikast, puuetega (sh erinevate terviseprobleemidega) kandidaatidele suunatud erimeetmetest ning jagame praktilist teavet selle kohta, kuidas taotleda valikumenetluse jaoks eritingimusi.

Lisateavet üleskutse kohta leiate selleteemaliselt lehelt.

Avaldamise kuupäev: 03/12/2019 - 10:00