Etusivu > Important info

Important info

Euroopan parlamentti on käynnistänyt vammaisia hakijoita varten erityistoimen, joka toteutetaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyn (CAST) yhteydessä.

Parlamentti toteuttaa joka vuosi vastaavan toimen, jolla autetaan vammaisia pääsemään ensi kertaa töihin Euroopan parlamenttiin. Hakukelpoisia ovat uraprofiilistaan ja taustastaan riippumatta henkilöt, joilla on pitkäaikainen vähintään 20 prosentin toimintarajoite.

Jos olet kiinnostunut, rekisteröidy viimeistään 2.4.2021 (Keski-Euroopan aikaa) jatkuvaan CAST-menettelyyn, lähetä ansioluettelosi (CV) mieluiten Europass-muodossa osoitteeseen PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu, liitä mukaan EPSOn hakijanumerosi ja ilmoita täyttäväsi toimintarajoitteisuutta koskevat ehdot.

Lisätietoa Euroopan parlamentin ilmoituksessa (saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi).

Julkaisupäivä: 17/03/2021 - 15:20

MITÄ?

Vammaisilla harjoittelijoilla on mahdollisuus eri alojen palkalliseen harjoitteluun EU:n neuvoston pääsihteeristössä. Vuosittain järjestetään 4–6 palkallista harjoittelujaksoa EU:n kansalaisille, joilla on tunnustettu vamma. Hakijalla on oltava korkeakoulututkinto tai hänen on oltava kolmannen vuoden korkeakouluopiskelija (tai vastaava). 

MILLOIN?

Harjoittelumahdollisuudet on jaettu kahdelle eri jaksolle, joiden kummankin pituus on viisi kuukautta:

1. helmikuuta – 30. kesäkuuta (ensimmäinen harjoittelujakso)

1. syyskuuta – 31. tammikuuta (toinen harjoittelujakso)

MITEN?

Lisätietoja ja hakuohjeita on EU:n neuvoston verkkosivustolla.

HARJOITTELIJOIDEN KOKEMUKSIA

Lue tähän erityisohjelmaan aiemmin osallistuneiden harjoittelijoiden kokemuksista harjoittelupaikassaan.

Julkaisupäivä: 25/02/2021 - 09:44

EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO pyrkii lisäämään EU:n virkamieskunnan monimuotoisuutta, jotta unionin toimielimissä olisi edustettuna EU:n kansalaisten koko kirjo. Tästä syystä EPSO on käynnistänyt pilottitutkimuksen, jolla kartoitetaan EU:n hakukilpailuihin osallistuneen hakijajoukon moninaisuutta. Tavoitteena on viime kädessä houkutella EU-virkoihin hakijoita mahdollisimman monista kansalaisryhmistä.

Kyselytutkimus on lähetetty vuosina 2018–2020 käytyjen, jo päättyneiden kilpailujen hakijoille helmikuun 2021 ensimmäisellä viikolla. Osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja vastaukset käsitellään nykyisiä tietosuojavaatimuksia noudattaen. Kyselyn kautta kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan hakijajoukon moninaisuuden tilastolliseen analysointiin.

Eurooppalaisen yhteiskunnan muuttuessa koko ajan monimuotoisemmaksi EU:n tavoitteena on lisätä suvaitsevaisuutta, torjua ennakkoluuloja ja korostaa moninaisuuden hyötyjä. Tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistäminen voivat auttaa EU:ta vastaamaan tämän päivän haasteisiin, koska näin yhä useammat voivat päästä työmarkkinoille ja hyödyntää kykyjään. 

EPSO varmistaa valintamenettelyissään tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille hakijoille taustasta riippumatta. Se ei sulje ketään valintojensa ulkopuolelle vaan antaa kaikille hakijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden osoittaa kykynsä. EPSO pyrkii havaitsemaan ja poistamaan mahdollisia osallistumista hankaloittavia esteitä, ennakkoasenteita ja muita syrjintään liittyviä riskejä. Pilottitutkimuksen avulla EPSO voi kehittää toimiaan, joiden tavoitteena on parantaa EU-uran houkuttelevuutta kaikkien EU:n kansalaisten keskuudessa.

Kyselyyn vastaamisen määräaika on umpeutunut. EPSO analysoi parhaillaan vastauksia.

Julkaisupäivä: 05/02/2021 - 10:49

EPSO pyrkii edistämään tasa-arvoa ja monimuotoisuutta kaikkien valintamenettelyjen yhteydessä.

Erityisesti EPSO haluaa kertoa EU-uramahdollisuuksista ja tasa-arvo- ja monimuotoisuuspolitiikastaan taustoiltaan erilaisille EU-kansalaisille ja kannustaa heitä harkitsemaan uraa EU-toimielimissä ja -virastoissa ja osallistumaan EPSOn hakukilpailuihin.

Lisätietoa yhteistyöpyynnöstä

Julkaisupäivä: 10/12/2020 - 09:45

EPSO esittelee vuoden 2020 kansainvälisen vammaisten päivän yhteydessä uuden kohtuullisten mukautusten oppaan, joka sisältää neuvoja erityisjärjestelyjen pyytämiseen sen järjestämissä valintakokeissa. 

Oppaassa on kuvattu esimerkiksi tarvittavat menettelyt ja asiakirjatyypit, kuten lääkärintodistukset, ja siinä annetaan vinkkejä ja esimerkkejä mahdollisista mukautuksista.

Tarvitsetko lisätietoa erityisjärjestelyjen pyytämisestä?

Tutustu vaihe vaiheelta -esitteeseemme.

Jos tämän asiakirjan avaamisessa apuvälineteknologian avulla on ongelmia, kokeile näkövammaisille tarkoitettua versiota.

Lue myös: yhteenveto mahdollisista mukautuksista EPSOn valintakokeissa

Lisätietoa EPSOn tasa-arvo-, monimuotoisuus- ja osallistamispolitiikasta on Yhtäläiset mahdollisuudet -sivullamme.

 

Discover our video on special adjustments in selection tests:

Julkaisupäivä: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob-verkkosovellus auttaa heikkonäköisiä löytämään työmahdollisuuksia.

EPSO tukee tätä hanketta, ja EPSOn sivustolla ilmoitetut avoimet työpaikat näytetään myös VIPTechJob-sivustolla.

Tutustu työmahdollisuuksiin EU-elimissä ja muiden työnantajien palveluksessa VIPTechJob-sovelluksen avulla.

 

EPSO haluaa tavoittaa vammaiset ja muut erityisjärjestelyjä tarvitsevat kansalaiset ja kannustaa heitä hakemaan EU-tehtäviin.

EPSO onkin esittänyt yhteistyöpyynnön kaikille EU:n vammaisjärjestöille, jotka ovat mukana vammaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisätietoa EPSOn yhteistyöpyynnöstä.

Julkaisupäivä: 11/08/2020 - 09:32

EPSO on laatinut yhteenvedon mukautuksista, joita voidaan tarjota valintakokeissa sellaisille hakijoille, joilla on toimintarajoite tai muita erityistarpeita, kuten raskaana olevat ja imettävät hakijat.

Kyseisessä asiakirjassa selitetään, mitä kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan. Lisäksi siinä on sanasto mukautuksista, joita voidaan tarjota. Kunkin mukautustyypin osalta selitetään, mitä se sisältää, missä koevaiheessa ja missä testikeskuksissa se voidaan tarjota ja kuka vastaa sen tarjoamisesta.

Lisätietoa

Huom. Mukautuksia koskeva sanasto on vain suuntaa-antava, joten omien erityistarpeiden ja -tilanteen perusteella on aina mahdollisuus pyytää muita järjestelyjä. Sanastoa päivitetään säännöllisesti kohtuullisten mukautusten alalla tapahtuvan kehityksen, hakijoiden valintakokeiden yhteydessä esittämien erityisjärjestelypyyntöjen ja myönnettyjen uusien mukautusten perusteella.

Lisätietoja EPSOn tasa-arvo- ja monimuotoisuuspolitiikasta on EPSOn sivuston Yhtäläiset mahdollisuudet -osiossa.

Video kohtuullisista mukautuksista ja esite, jossa kerrotaan vaiheittain erityisjärjestelyjen pyytämisestä valintakokeissa.

Lisätietoja voi pyytää osoitteesta epso-accessibility@ec.europa.eu.

Julkaisupäivä: 02/07/2020 - 13:00

MITÄ

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö takaa 4–6 palkallista eri alojen harjoittelujaksoa vuodessa EU:n kansalaisille, joilla on tunnustettu vamma. Hakijalla on oltava korkeakoulututkinto tai hänen on oltava kolmannen vuoden korkeakouluopiskelija (tai vastaava).

 

MILLOIN

Hakuaika harjoittelujaksolle syyskuu 2020 – tammikuu 2021 alkaa 17. helmikuuta (klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa) ja päättyy 16. maaliskuuta 2020 (klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa).

 

MITEN

Lisätietoja ja hakuohjeita on EU:n neuvoston verkkosivustolla.

Julkaisupäivä: 17/02/2020 - 09:59

EPSO haluaa edistää tasa-arvoa ja monimuotoisuutta kaikkien henkilövalintamenettelyjen yhteydessä.

Erityisesti EPSO haluaa tavoittaa vammaiset ja muut erityisjärjestelyitä tarvitsevat kansalaiset ja kannustaa heitä osallistumaan EU-toimielinten ja -virastojen hakukilpailuihin.

EPSO haluaa myös levittää mahdollisille hakijoille ja muille kansalaisille tietoa EPSOn tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävästä toimintapolitiikasta, mahdollisuuksista ottaa hakijoiden erityistarpeet huomioon hakumenettelyissä sekä siitä, kuinka erityisjärjestelyjä voi hakea.

Lisätietoa yhteistyöpyynnöstä

Julkaisupäivä: 03/12/2019 - 10:00