Etusivu > Important info

Important info

CAD É FÉIN:

Tréimhsí oiliúna ar pá in Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh i réimsí éagsúla ina gcuirtear deiseanna ar fáil le haghaidh oiliúnaithe faoi mhíchumas. Faoin gclár seo, cinntítear go gcuirtear 4-6 thréimhse oiliúna ar pá ar fáil gach bliain do náisiúnaigh den Aontas atá faoi mhíchumas a aithnítear go hoifigiúil. Ní mór céim ollscoile a bheith ag iarrthóirí nó ní mór dóibh a bheith sa tríú bliain (nó a comhionann) de chúrsa in institiúid ardoideachais.

 

CATHAIN?

Is féidir iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna Meán Fómhair 2020 — Eanáir 2021 idir an 17 Feabhra (meán lae, am na Bruiséile) agus an 16 Márta 2020 (meán lae, am na Bruiséile).

 

CONAS?

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach ar shuíomh gréasáin na Comhairle.

Dáta na postála: 17/02/2020 - 09:59

In EPSO creidimid gur cheart comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn ar bhonn gníomhach i ngach ceann dár bpróisis roghnúcháin.

Ba mhaith linn aird daoine a tharraingt, go háirithe saoránaigh den Aontas Eorpach atá faoi mhíchumas (riochtaí sláinte éagsúla san áireamh) agus iad a spreagadh le hiarratas a dhéanamh ar phost in institiúidí nó i ngníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

Is deis é seo freisin ar ár saoránaigh agus daoine ar mhian leo post a fháil leis an Aontas Eorpach a chur ar an eolas faoinár mbeartas comhionannais agus éagsúlachta, faoi bhearta sonracha d’iarrthóirí atá faoi mhíchumas (riochtaí sláinte éagsúla san áireamh) agus faoi uirlisí praiticiúla lenar féidir oiriúnuithe speisialta a iarraidh sna trialacha roghnúcháin.

Tá tuilleadh eolais faoin nglao ar chomhoibriú, le fáil ar an leathanach gréasáin saincheaptha.

Dáta na postála: 03/12/2019 - 10:00