Pradžia > Important info

Important info

Artėjant Europos įvairovės mėnesiui (tai kiekvienų metų gegužės mėnuo), EPSO baigė išsamią atsakymų, gautų per 2021 m. pradėtą bandomąjį įvairovės tyrimą, analizę.

Remiantis daugiau kaip 6 000 atsakymų ir savanoriškomis respondentų deklaracijomis, parengta nauja knygelė, kurioje išdėstyti svarbiausi rezultatai ir išvados, be kita ko, dabartinių EPSO kandidatų pagrindinės ypatybės.

Ten rasite ir papildomos grįžtamosios informacijos apie patį tyrimą, jo trūkumus ir tolesnius veiksmus, kurių ketiname imtis, kad geriau informuotume nepakankamai atstovaujamas gyventojų grupes. Siekiame didinti EPSO kandidatų įvairovę, kad būtų geriau atspindima valstybių narių, kurioms tarnaujame, įvairovė.

Paskelbimo data: 28/04/2022 - 09:02

Europos Centrinis Bankas (ECB) ieško motyvuotų ir entuziastingų autizmo spektro sutrikimų turinčių kandidatų, kurie norėtų tapti stažuotojais vienoje iš šių sričių:

  • žmogiškųjų išteklių
  • bankų priežiūros
  • statistikos.

Ši stažuotė, kurioje gali dalyvauti autizmo spektro sutrikimų turintys kandidatai, yra viena iš daugelio ECB iniciatyvų, kuriomis siekiama pritraukti talentingiausius asmenis ir didinti įvairovę.

Visas informacijos užduotis, kurias reikia atlikti, tinkamumo kriterijus, paraiškų teikimo procedūrą rasite ECB stažuotės puslapyje

Paraiškų teikimo terminas baigiasi 2022 m. balandžio 22 d.

Paskelbimo data: 29/03/2022 - 11:03

Jau galima dalyvauti Europos Parlamento pozityvių veiksmų atrankos procedūroje, skirtoje negalią turintiems asmenims.

EP kasmet rengia pozityvių veiksmų atrankos procedūrą, skirtą būtent neįgaliesiems, kad jie įgytų pirmąją darbo EP patirtį. Šioje procedūroje gali dalyvauti visų profilių ir pasirengimo asmenys, turintys 20 proc. arba didesnę ilgalaikę negalią.

Paraiškos teikiamos iki 2022 m. kovo 7 d. 18:00 (Vidurio Europos laiku). Adresu PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu siųskite savo gyvenimo aprašymą, nurodykite oficialiąją ES kalbą, kuria norėtumėte atlikti testą, ir praneškite, ar per testus jums reikia sudaryti kokias nors tinkamas sąlygas. 

Išsami informacija pateikiama Europos Parlamento svetainėje.

 

Paskelbimo data: 08/02/2022 - 15:52

KAS?

Įvairių sričių mokamos stažuotės Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate, skirtos negalią turintiems stažuotojams. Pagal šią programą užtikrinamos 4–6 mokamos stažuotės per metus pripažintą negalią turintiems ES piliečiams. Kandidatai privalo turėti universitetinį išsilavinimą arba būti aukštojo mokslo įstaigos trečių metų (arba lygiaverčio kurso) studentai. 

KADA?

Stažuotės vyksta dviem laikotarpiais po penkis mėnesius:

vasario 1 d. – birželio 30 d. (pirmasis laikotarpis),

rugsėjo 1 d. – sausio 31 d. (antrasis laikotarpis).

KAIP?

Daugiau informacijos rasti ir paraišką pateikti galima Tarybos interneto svetainėje.

STAŽUOTOJŲ MINTYS

Sužinokite, ką kalba šioje veiksmų programoje dalyvavę stažuotojai.

Paskelbimo data: 25/02/2021 - 09:44

EPSO – ES institucijų Europos personalo atrankos tarnyba – siekia didinti į rezervą įtrauktų specialistų įvairovę ir taip užtikrinti, kad ES valstybės tarnyba visiškai atitiktų ES piliečių, kuriems ji tarnauja, įvairovę. Todėl ji pradėjo bandomąją apklausą įvairovės srityje, kad geriau suprastų esamų kandidatų įvairovę ir pagerintų būsimų potencialių kandidatų informavimą.

Pirmąją 2021 m. vasario mėn. savaitę ši apklausa buvo išsiųsta 2018-2020 m. vykusių ir užbaigtų konkursų kandidatams; apklausoje dalyvaujama savanoriškai. Apklausa buvo visiškai anonimiška ir atitiko dabartinius duomenų apsaugos reikalavimus. Apklausos metu surinkti duomenys bus naudojami tik kandidatų grupės įvairovės statistinei analizei atlikti.

Pripažinimo visuomenėje didinimas, kova su išankstinėmis nuostatomis ir įvairovės teikiamos naudos skatinimas vis įvairesnėje visuomenėje yra vienas iš pagrindinių ES tikslų. Iš tiesų pripažįstama, kad lygybė ir įvairovė gali padėti Europai išspręsti nūdienos uždavinius stiprinant dalyvavimą darbo rinkose ir užtikrinant, kad visi visuomenės nariai galėtų kuo geriau išnaudoti savo gabumus.

EPSO atrankos procedūrose užtikrinamos lygios galimybės ir galimybė dalyvauti visiems kandidatams nepriklausomai nuo jų kilmės. Vykdydama atrankos procedūras tarnyba laikosi įtraukties principo ir visiems kandidatams suteikia lygias galimybes parodyti visus savo gebėjimus nustatydama ir šalindama veiksnius, trukdančius jiems dalyvauti, galimą šališkumą ir diskriminacijos riziką. Bandomoji apklausa padės patobulinti EPSO veiklą, kuria siekiama didinti karjeros ES institucijose patrauklumą visiems ES piliečiams.

Apklausos rezultatus rasite čia.

Paskelbimo data: 05/02/2021 - 10:49

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) aktyviai taiko lygybės ir įvairovės principus visose savo atrankos procedūrose.

Visų pirma EPSO norėtų užmegzti ryšius su ES piliečiais iš įvairios aplinkos, informuoti juos apie darbo ES institucijose galimybes ir jos taikomą lygybės bei įvairovės politiką, paraginti juos apsvarstyti galimybę siekti karjeros ES institucijose ar agentūrose ir galiausiai pateikti paraišką dalyvauti EPSO vykdomose ar būsimose atrankos procedūrose.

Daugiau informacijos apie šį kvietimą bendradarbiauti pateikiama tam skirtame puslapyje.

Paskelbimo data: 10/12/2020 - 09:45

Minint 2020 m. Tarptautinę neįgaliųjų dieną, EPSO parengė naują tinkamų sąlygų sudarymo per atrankos testus vadovą, kad galėtumėte sužinoti, kaip jų paprašyti. 

Informacijos apie tinkamų sąlygų sudarymo procedūrą, reikalingus dokumentus, pvz., medicinos pažymas, galimų sąlygų pavyzdžius, taip pat praktinių patarimų ir kt. galima rasti šiame vadove.

Reikia daugiau informacijos ir patarimų, kaip paprašyti specialių sąlygų?

Susipažinkite su mūsų informaciniu lankstinuku, kuriame žingsnis po žingsnio paaiškinama, kaip prašyti sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus.

Jei jums būtų sunku pasinaudoti šiuo dokumentu naudojantis pagalbinėmis technologijomis, pateikiame jį prieinamu formatu.

Susipažinkite su EPSO parengta galimų specialių sąlygų per atrankos testus apžvalga.

Daugiau informacijos apie EPSO lygybės, įvairovės ir įtraukties politiką pateikiama EPSO lygių galimybių puslapyje.

 

Pasižiūrėkite mūsų parengtą vaizdo įrašą apie specialias sąlygas per atrankos testus:

Paskelbimo data: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob“ yra internetinė programėlė, padedanti regos sutrikimų turintiems žmonėms lengviau susirasti darbą.

EPSO visapusiškai palaiko šį projektą ir apie savo teikiamas darbo galimybes skelbia „VIPTechJob“ interneto svetainėje.

Susipažinkite su darbo ES institucijose ir kitomis galimybėmis per programėlę „VIPTechJob“.

 

EPSO norėtų pritraukti daugiau talentingų darbuotojų, turinčių negalią ar specialiųjų poreikių.

Todėl visoms ES neįgaliųjų organizacijoms, ginančioms neįgalių asmenų interesus ir siekiančioms užtikrinti jų gerovę, paskelbtas kvietimas bendradarbiauti. Daugiau informacijos apie šį kvietimą.

Paskelbimo data: 11/08/2020 - 09:32

EPSO parengė specialių sąlygų, kurios per atrankos testus gali būti sudarytos neįgaliems ar specialiųjų poreikių turintiems kandidatams (įskaitant besilaukiančias ir krūtimi maitinančias kandidates), apžvalgą.

Šiame dokumente paaiškinama, kaip nustatome pagrįstas specialias sąlygas, taip pat pateikiamas specialių sąlygų, kurios gali būti sudarytos, žodynėlis. Galite sužinoti, ką reiškia kiekvienos rūšies speciali sąlyga, kuriuo testo etapu ir kuriuose testavimo centruose ji gali būti suteikta ir kas atsako už jos suteikimą.

Daugiau informacijos apie tai pateikiama čia.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad žodynėlis, kuriame nurodytos specialios sąlygos, tėra orientacinis ir nėra baigtinis. Visuomet galite prašyti sudaryti kitas specialias sąlygas atsižvelgiant į jūsų specialiuosius poreikius ir sąlygas. Tai kintantis dokumentas ir jis bus reguliariai atnaujinamas atsižvelgiant į pagrįstų specialių sąlygų srities pokyčius, naujus prašymus suteikti specialių priemonių per atrankos testus, kuriuos pateiks mūsų kandidatai, ir patenkintus prašymus sudaryti naujas specialias sąlygas.

Norite apie EPSO lygybės ir įvairovės politiką sužinoti daugiau? Apsilankykite lygių galimybių klausimams skirtame mūsų puslapyje.

Peržiūrėkite filmuką apie pagrįstas specialias sąlygas ir susipažinkite su informaciniu lankstinuku, kuriame žingsnis po žingsnio paaiškinama, kaip prašyti sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus.

Jei reikėtų daugiau informacijos, nedvejodami kreipkitės į mus (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Paskelbimo data: 02/07/2020 - 13:00

KAS?

Įvairių sričių mokamos stažuotės Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate, skirtos negalią turintiems stažuotojams. Pagal šią programą užtikrinamos 4–6 mokamos stažuotės per metus pripažintą negalią turintiems ES piliečiams. Kandidatai privalo turėti universitetinį išsilavinimą arba būti aukštojo mokslo įstaigos trečių metų (arba lygiaverčio kurso) studentai.

 

KADA?

Paraiškas dėl 2020 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. sausio mėn. laikotarpio stažuočių galima teikti nuo 2020 m. vasario 17 d. (12.00 val. Briuselio laiku) iki kovo 16 d. (12.00 val. Briuselio laiku).

 

KAIP?

Daugiau informacijos rasti ir paraišką pateikti galima Tarybos interneto svetainėje.

Paskelbimo data: 17/02/2020 - 09:59

Europos personalo atrankos tarnyboje mes tikime lygybės ir įvairovės principais ir aktyviai juos taikome visose savo atrankos procedūrose.

Visų pirma norėtume kreiptis į neįgalius ES piliečius (taip pat į turinčiuosius įvairių kitokių sveikatos sutrikimų) ir paraginti juos kandidatuoti į darbo vietas ES institucijose ar agentūrose.

Tai taip pat proga informuoti mūsų piliečius ir galimus kandidatus apie mūsų lygybės ir įvairovės politiką, specialias priemones neįgaliems kandidatams (taip pat turintiems įvairių kitokių sveikatos sutrikimų) ir pateikti praktinių patarimų, kaip prašyti sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus.

Daugiau informacijos apie kvietimą bendradarbiauti pateikiama tam skirtame puslapyje.

Paskelbimo data: 03/12/2019 - 10:00