Sākumlapa > Important info

Important info

VIPTechJob” ir tīmekļa lietotne, kas neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem palīdz meklēt darbu viņiem ērtākā veidā.

EPSO pilnībā atbalsta šo projektu, un tā piedāvātās vakances ir redzamas “VIPTechJob” tīmekļa vietnē.

Lietotnē “VIPTechJob” iepazīstieties ar vakancēm ES iestādēs un citām darba iespējām.

 

EPSO vēlētos piesaistīt vairāk talantīgu cilvēku, kam ir invaliditāte vai īpašas vajadzības.

Tāpēc tas izsludinājis aicinājumu sadarboties visām ES invalīdu organizācijām, kas iesaistītas šādu personu atbalstīšanā un viņu labklājības veicināšanā. Uzziniet vairāk par šo uzaicinājumu.

Publicēšanas datums: 11/08/2020 - 09:32

EPSO ir sagatavojis pārskatu par pielāgojumiem, kādi iespējami, lai atlases testus varētu kārtot kandidāti, kuriem ir invaliditāte vai īpašas vajadzības, t. sk. grūtnieces un sievietes, kas baro ar krūti.

Dokumentā ir paskaidrots, kā mēs nosakām, kādi ir saprātīgi pielāgojumi, un aprakstīts, kādi pielāgojumi ir iespējami. Par katru pielāgojuma veidu varat uzzināt, ar ko tas saistīts, kurā pārbaudījumu posmā un kuros eksaminācijas centros tas ir iespējams un kurš par pielāgojumu ir atbildīgs.

Sīkāku informāciju meklējiet te.

Jāatzīmē, ka pielāgojumu saraksts ir orientējošs un nav izsmeļošs, tāpēc, ņemot vērā jūsu konkrētās vajadzības un situāciju, varat lūgt citus pielāgojumus. Šis ir adaptīvs dokuments, kas tiks regulāri atjaunināts, ņemot vērā, kā attīstīsies situācija ar saprātīgiem pielāgojumiem, jauniem kandidātu iesniegumiem un jauniem pielāgojumiem, kas veikti.

Vēlaties uzzināt vairāk par EPSO vienlīdzības un daudzveidības politiku? Ielūkojieties mūsu tīmekļa lapā par vienlīdzīgām iespējām.

Noskatieties mūsu video par saprātīgiem pielāgojumiem un brošūru, kurā soli pa solim izskaidrots, kā var pieprasīt īpašus pielāgojumus atlases testos.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, rakstiet mums (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Publicēšanas datums: 02/07/2020 - 13:00

STAŽIERI AR INVALIDITĀTI

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts stažieriem ar invaliditāti piedāvā apmaksātu stažēšanos dažādās jomās. Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina 4–6 apmaksātas stažēšanās vietas gadā; programmā var piedalīties ES valstspiederīgie ar atzītu invaliditāti. Kandidātiem jābūt akadēmiskajam grādam vai jābūt augstākās izglītības iestādes trešā gada studentiem (vai līdzvērtīgiem).

 

KAD VAR PIETEIKTIES?

Pieteikties stažēšanās laikposmam no 2020. gada septembra līdz 2021. gada janvārim var no 2020. gada 17. februāra plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) līdz 16. marta plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).

 

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Sīkāku informāciju un pieteikumu skatiet Padomes tīmekļvietnē.

Publicēšanas datums: 17/02/2020 - 09:59

Visās EPSO atlases procedūrās stingri tiek ievēroti vienlīdzības un daudzveidības principi.

Mēs jo īpaši vēlamies uzrunāt ES pilsoņus ar invaliditāti (tostarp ar dažādiem veselības traucējumiem) un iedrošināt viņus pieteikties darbam ES iestādēs vai aģentūrās.

Tā ir arī iespēja ES iedzīvotājus un potenciālos EPSO kandidātus informēt par mūsu vienlīdzības un daudzveidības politiku un īpašiem pasākumiem attiecībā uz kandidātiem ar invaliditāti (tostarp ar dažādiem veselības traucējumiem), kā arī iepazīstināt ar rīkiem, kas izmantojami, lai lūgtu īpašus pielāgojumus atlases testos.

Plašāka informācija par aicinājumu sadarboties pieejama šim nolūkam izveidotā lapā.

Publicēšanas datums: 03/12/2019 - 10:00