Sākumlapa > Important info

Important info

STAŽIERI AR INVALIDITĀTI

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts stažieriem ar invaliditāti piedāvā apmaksātu stažēšanos dažādās jomās. Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina 4–6 apmaksātas stažēšanās vietas gadā; programmā var piedalīties ES valstspiederīgie ar atzītu invaliditāti. Kandidātiem jābūt akadēmiskajam grādam vai jābūt augstākās izglītības iestādes trešā gada studentiem (vai līdzvērtīgiem).

 

KAD VAR PIETEIKTIES?

Pieteikties stažēšanās laikposmam no 2020. gada septembra līdz 2021. gada janvārim var no 2020. gada 17. februāra plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) līdz 16. marta plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).

 

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Sīkāku informāciju un pieteikumu skatiet Padomes tīmekļvietnē.

Publicēšanas datums: 17/02/2020 - 09:59

Visās EPSO atlases procedūrās stingri tiek ievēroti vienlīdzības un daudzveidības principi.

Mēs jo īpaši vēlamies uzrunāt ES pilsoņus ar invaliditāti (tostarp ar dažādiem veselības traucējumiem) un iedrošināt viņus pieteikties darbam ES iestādēs vai aģentūrās.

Tā ir arī iespēja ES iedzīvotājus un potenciālos EPSO kandidātus informēt par mūsu vienlīdzības un daudzveidības politiku un īpašiem pasākumiem attiecībā uz kandidātiem ar invaliditāti (tostarp ar dažādiem veselības traucējumiem), kā arī iepazīstināt ar rīkiem, kas izmantojami, lai lūgtu īpašus pielāgojumus atlases testos.

Plašāka informācija par aicinājumu sadarboties pieejama šim nolūkam izveidotā lapā.

Publicēšanas datums: 03/12/2019 - 10:00