Sākumlapa > Important info

Important info

Nu personām ar invaliditāti ir pieejama Eiropas Parlamenta (EP) pozitīva rīcība līgumdarbinieku atlases procedūrā (CAST)!

Katru gadu Eiropas Parlaments sarīko pozitīvas rīcības CAST procedūru, kas paredzēta invalīdiem, lai viņi varētu iegūtu pirmo darba pieredzi EP. Šajā CAST procedūrā var piedalīties visdažādāko profilu un izcelsmes cilvēki, kuriem ir ilgstoša invaliditāte ar darbaspēju zaudējumu vismaz 20 % apmērā.

Jūs šī iespēja interesē? Tādā gadījumā pirms 2021. gada 2. aprīļa (pēc Centrāleiropas laika) reģistrējieties pastāvīgajai atlases procedūrai CAST un nosūtiet CV (vēlams: “Europass” formātā) uz e-pasta adresi PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu, norādot savu EPSO kandidāta numuru un apliecinot, ka atbilstat kritērijam attiecībā uz invaliditātes statusu.

Detalizētu informāciju varat atrast Eiropas Parlamenta uzaicinājumā (tas pieejams šādās valodās: EN, FR, DE).

Publicēšanas datums: 17/03/2021 - 15:20

KAS?

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts stažieriem ar invaliditāti piedāvā apmaksātu stažēšanos dažādās jomās. Šī programma ik gadu nodrošina 4–6 apmaksātas stažēšanās vietas ES valstspiederīgajiem ar atzītu invaliditāti. Kandidātiem jābūt akadēmiskajam grādam vai jābūt augstākās izglītības iestādes trešā kursa (vai līdzvērtīga) studentiem. 

KAD?

Stažēšanās notiek divos laikposmos; katrs no tiem ilgst piecus mēnešus:

no 1. februāra līdz 30. jūnijam (pirmais laikposms),

no 1. septembra līdz 31. janvārim (otrais laikposms).

KĀ?

Sīkāku informāciju un norādījumus par to, kā pieteikties, atradīsiet Padomes tīmekļvietnē.

ATSAUKSMES

Uzziniet, ko par savu pieredzi stāsta stažieri, kuri jau piedalījušies šajā rīcības programmā!

Publicēšanas datums: 25/02/2021 - 09:44

[[{"fid":"105327","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"picture showing men and women","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_caption[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"wysiwyg","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"picture showing men and women","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_caption[und][0][value]":""}},"attributes":{"alt":"picture showing men and women","style":"float: right; height: 262px; width: Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) atlasa darbiniekus ES iestādēm. EPSO cenšas vairot atlasīto cilvēku dažādību un tādējādi palīdzēt ES civildienestam pilnībā atspoguļot ES sabiedrības daudzveidību. Šajā kontekstā EPSO ir veicis izmēģinājuma aptauju, kas palīdzēs labāk izprast pašreizējā kandidātu kopuma daudzveidību un uzlabot spējas nākotnē piesaistīt potenciālo kandidātu interesi.

Šī aptauja 2021. gada februāra pirmajā nedēļā tika nosūtīta kandidātiem, kas 2018.–2020. gadā piedalījušies nu jau beigušos konkursos. Dalība aptaujā ir brīvprātīga. Aptauja ir pilnīgi anonīma un atbilst pašreizējām datu aizsardzības prasībām. Aptaujā savāktos datus izmantos tikai kandidātu kopuma dažādības statistiskai analīzei.

Viens no ES galvenajiem mērķiem ir veicināt sabiedrības gatavību pieņemt atšķirīgos, cīnīties pret aizspriedumiem un iepazīstināt ar daudzveidības priekšrocībām sabiedrībā, kas kļūst aizvien daudzveidīgāka. Ir plaši atzīts, ka līdztiesība un dažādība var palīdzēt Eiropai risināt mūsdienu problēmas, vairojot dalību darba tirgū un gādājot, lai ikviens sabiedrības loceklis varētu maksimāli likt lietā savus talantus. 

EPSO savās atlases procedūrās visiem kandidātiem nodrošina vienādas iespējas un pieejamību neatkarīgi no viņu izcelsmes. Savās atlases procedūrās tas ievēro iekļautības principu un visiem kandidātiem nodrošina vienādas iespējas pilnībā parādīt viņu prasmes. Tas tiek darīts, apzinot un novēršot potenciāli traucējošus faktorus, iespējamus aizspriedumus un cita veida diskriminācijas risku. Šī pilotaptauja palīdzēs izstrādāt precīzāk pielāgotas EPSO darbības, kuru mērķis ir padarīt karjeru ES iestādēs pievilcīgāku visiem ES pilsoņiem.

Aptaujā piedalīties vairs nevar, jo atbilžu sniegšanas termiņš ir pagājis. EPSO analizē saņemtās atbildes.

Publicēšanas datums: 05/02/2021 - 10:49

EPSO aktīvi veicina vienlīdzību un daudzveidību visās tā rīkotajās atlases procedūrās.

Proti, EPSO vēlas vērsties pie ES pilsoņiem, kuru sociālā izcelsme ir atšķirīga, informēt viņus par iespējām veidot karjeru ES iestādēs un savu vienlīdzības un daudzveidības politiku un viņus rosināt apdomāt karjeru ES iestādēs vai aģentūrās kā iespēju un, visbeidzot, pieteikties jau notiekošās vai gaidāmās EPSO atlases procedūrās.

Plašāka informācija par aicinājumu sadarboties pieejama lapā tieši par šo jautājumu.

Publicēšanas datums: 10/12/2020 - 09:45

Saistībā ar 2020. gada Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti EPSO ir izstrādājis jaunus norādījumus par tā rīkoto atlases testu saprātīgiem pielāgojumiem. Mērķis ir jūs informēt, kā lūgt šādus īpašus pielāgojumus. 

Saprātīgu pielāgojumu procedūru un ziņas par to, kāda veida dokumenti (piemēram, izziņa par veselības stāvokli) vajadzīgi, iespējamo pielāgojumu piemērus, praktiskus padomus u.c. varat atrast šajos norādījumos.

Vajadzīga plašāka informācija un padomi, kā lūgt īpašus pielāgojumus?

Izlasiet mūsu bukletu “Soli pa solim”, kurā izstāstīts, kā pieprasīt īpašus atlases pārbaudījumu pielāgojumus.

Ja jums ir grūtības šim dokumentam piekļūt ar palīgtehnoloģijām, skatiet lietotājiem ar īpašām vajadzībām sagatavoto versiju.

Izlasiet EPSO pārskatu par iespējamiem atlases testu pielāgojumiem.

Plašāku informāciju par EPSO vienlīdzības, daudzveidības un iekļautības politiku varat atrast EPSO lapā par visiem vienādām iespējām.

 

Noskatieties mūsu video par īpašiem atlases testu pielāgojumiem:

Publicēšanas datums: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob” ir tīmekļa lietotne, kas neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem palīdz meklēt darbu viņiem ērtākā veidā.

EPSO pilnībā atbalsta šo projektu, un tā piedāvātās vakances ir redzamas “VIPTechJob” tīmekļa vietnē.

Lietotnē “VIPTechJob” iepazīstieties ar vakancēm ES iestādēs un citām darba iespējām.

 

EPSO vēlētos piesaistīt vairāk talantīgu cilvēku, kam ir invaliditāte vai īpašas vajadzības.

Tāpēc tas izsludinājis aicinājumu sadarboties visām ES invalīdu organizācijām, kas iesaistītas šādu personu atbalstīšanā un viņu labklājības veicināšanā. Uzziniet vairāk par šo uzaicinājumu.

Publicēšanas datums: 11/08/2020 - 09:32

EPSO ir sagatavojis pārskatu par pielāgojumiem, kādi iespējami, lai atlases testus varētu kārtot kandidāti, kuriem ir invaliditāte vai īpašas vajadzības, t. sk. grūtnieces un sievietes, kas baro ar krūti.

Dokumentā ir paskaidrots, kā mēs nosakām, kādi ir saprātīgi pielāgojumi, un aprakstīts, kādi pielāgojumi ir iespējami. Par katru pielāgojuma veidu varat uzzināt, ar ko tas saistīts, kurā pārbaudījumu posmā un kuros eksaminācijas centros tas ir iespējams un kurš par pielāgojumu ir atbildīgs.

Sīkāku informāciju meklējiet te.

Jāatzīmē, ka pielāgojumu saraksts ir orientējošs un nav izsmeļošs, tāpēc, ņemot vērā jūsu konkrētās vajadzības un situāciju, varat lūgt citus pielāgojumus. Šis ir adaptīvs dokuments, kas tiks regulāri atjaunināts, ņemot vērā, kā attīstīsies situācija ar saprātīgiem pielāgojumiem, jauniem kandidātu iesniegumiem un jauniem pielāgojumiem, kas veikti.

Vēlaties uzzināt vairāk par EPSO vienlīdzības un daudzveidības politiku? Ielūkojieties mūsu tīmekļa lapā par vienlīdzīgām iespējām.

Noskatieties mūsu video par saprātīgiem pielāgojumiem un brošūru, kurā soli pa solim izskaidrots, kā var pieprasīt īpašus pielāgojumus atlases testos.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, rakstiet mums (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Publicēšanas datums: 02/07/2020 - 13:00

STAŽIERI AR INVALIDITĀTI

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts stažieriem ar invaliditāti piedāvā apmaksātu stažēšanos dažādās jomās. Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina 4–6 apmaksātas stažēšanās vietas gadā; programmā var piedalīties ES valstspiederīgie ar atzītu invaliditāti. Kandidātiem jābūt akadēmiskajam grādam vai jābūt augstākās izglītības iestādes trešā gada studentiem (vai līdzvērtīgiem).

 

KAD VAR PIETEIKTIES?

Pieteikties stažēšanās laikposmam no 2020. gada septembra līdz 2021. gada janvārim var no 2020. gada 17. februāra plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) līdz 16. marta plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).

 

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Sīkāku informāciju un pieteikumu skatiet Padomes tīmekļvietnē.

Publicēšanas datums: 17/02/2020 - 09:59

Visās EPSO atlases procedūrās stingri tiek ievēroti vienlīdzības un daudzveidības principi.

Mēs jo īpaši vēlamies uzrunāt ES pilsoņus ar invaliditāti (tostarp ar dažādiem veselības traucējumiem) un iedrošināt viņus pieteikties darbam ES iestādēs vai aģentūrās.

Tā ir arī iespēja ES iedzīvotājus un potenciālos EPSO kandidātus informēt par mūsu vienlīdzības un daudzveidības politiku un īpašiem pasākumiem attiecībā uz kandidātiem ar invaliditāti (tostarp ar dažādiem veselības traucējumiem), kā arī iepazīstināt ar rīkiem, kas izmantojami, lai lūgtu īpašus pielāgojumus atlases testos.

Plašāka informācija par aicinājumu sadarboties pieejama šim nolūkam izveidotā lapā.

Publicēšanas datums: 03/12/2019 - 10:00