Paġna ewlenija > Important info

Important info

L-Għodda għas-Selezzjoni tal-Aġenti Kuntrattwali għal Azzjoni Pożittiva (CAST) tal-Parlament Ewropew għall-persuni b’diżabbiltà issa hi miftuħa!

Kull sena, il-PE jniedi azzjoni pożittiva CAST speċifikament għall-persuni b’diżabbiltà biex jiksbu l-ewwel esperjenza tax-xogħol fil-PE. Il-CAST hi miftuħa għall-profili u l-isfondi kollha għall-persuni b’diżabbiltà fit-tul li tammonta għal jew hi akbar minn 20%.

Interessat? Irreġistra qabel it-2 ta’ April 2021 (Ħin tal-Ewropa Ċentrali) għal CAST permanenti u ibgħat is-CV tiegħek, preferibbilment fil-format Europass, lil PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu billi tagħti n-numru tal-kandidat tal-EPSO tiegħek u tiddikjara li tissodisfa l-kriterju tal-istatus ta’ diżabbiltà.

Sib l-informazzjoni ddettaljata kollha fis-Sejħa tal-Parlament Ewropew (disponibbli bl-EN, bil-FR, bil-DE).

Data tal-post: 17/03/2021 - 15:20

X’INHU?

Traineeship imħallas fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f’oqsma differenti riżervati għat-trainees b’diżabbiltà. Il-programm jiggarantixxi 4-6 traineeships imħallsin fis-sena lil ċittadini tal-UE b’diżabbiltà rikonoxxuta. Il-kandidati jrid ikollhom lawrja universitarja jew ikunu studenti tat-tielet sena (jew ekwivalenti) ta’ stabbiliment ta’ edukazzjoni għolja. 

META?

It-traineeships isiru f’żewġ perjodi, kull wieħed idum ħames xhur:

mill-1 ta’ Frar sat-30 ta’ Ġunju (l-ewwel perjodu)

mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Jannar (it-tieni perjodu)

KIF?

Għal aktar informazzjoni u biex tapplika jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit web tal-Kunsill.

TESTIMONJANZI

Skopri x-xhieda ta’ trainees li pparteċipaw f’dan il-programm ta’ azzjoni.

Data tal-post: 25/02/2021 - 09:44

L-EPSO, l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal għall-Istituzzjonijiet tal-UE, jistinka biex iżid id-diversità fil-ġabra tat-talenti tiegħu u b’hekk jgħin lis-Servizz Ċivili tal-UE jkun rappreżentattiv bis-sħiħ tad-diversità taċ-ċittadini tal-UE li jaqdi. Għalhekk, nieda stħarriġ pilota dwar id-diversità biex jifhem aħjar id-diversità tal-ġabra ta’ kandidati eżistenti u jtejjeb is-sensibilizzazzjoni tiegħu għal kandidati potenzjali futuri.

Dan l-istħarriġ intbagħat lil popolazzjoni tal-kandidati tal-kompetizzjonijiet li saru fil-passat u li huma magħluqin bejn l-2018 u l-2020 matul l-ewwel ġimgħa ta’ Frar 2021, u l-parteċipazzjoni hi fuq bażi volontarja. L-istħarriġ hu kompletament anonimu u konformi mar-rekwiżiti attwali tal-protezzjoni tad-data. Id-data miġbura permezz tal-istħarriġ se tintuża biss għall-fini ta’ analiżi statistika tad-diversità tal-ġabra ta’ kandidati.

It-titjib tal-aċċettazzjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-preġudizzji u l-promozzjoni tal-benefiċċji tad-diversità f’soċjetà li qed issir dejjem aktar diversa huma fost l-għanijiet ewlenin tal-UE. Hu tabilħaqq rikonoxxut li l-ugwaljanza u d-diversità jistgħu jgħinu lill-Ewropa biex tilqa’ l-isfidi tal-lum billi ssaħħaħ il-parteċipazzjoni fis-swieq tax-xogħol u tiżgura li kulħadd fis-soċjetà jkun jista’ jagħmel l-aħjar użu mit-talenti rispettivi tiegħu. 

L-EPSO jiżgura opportunitajiet indaqs fil-proċeduri ta’ selezzjoni tiegħu u aċċess għall-kandidati kollha irrispettivament mill-isfond tagħhom. Hu jirrispetta l-inklużjoni fil-proċeduri ta’ selezzjoni tiegħu u jagħti opportunità ugwali lill-kandidati kollha biex juru bis-sħiħ il-kompetenzi tagħhom billi jidentifika u jneħħi l-fatturi potenzjali li jimblukkawhom, il-preġudizzji possibbli u r-riskji ta’ diskriminazzjoni. L-istħarriġ pilota se jgħin biex jirfina l-attivitajiet tal-EPSO mmirati lejn it-titjib tal-attrattività ta’ karriera fl-UE għaċ-ċittadini kollha tal-UE.

L-iskadenza għat-tweġibiet għall-istħarriġ ingħalqet. L-EPSO jinsab fil-proċess li janalizza t-tweġibiet.

Data tal-post: 05/02/2021 - 10:49

L-EPSO jippromwovi b’mod attiv l-ugwaljanza u d-diversità fil-proċeduri ta’ selezzjoni kollha tiegħu.

B’mod partikolari, l-EPSO jixtieq jagħmel kuntatt ma’ ċittadini tal-UE minn sfondi differenti, jinfurmahom dwar l-opportunitajiet ta’ karriera mal-UE u dwar il-politika tiegħu dwar l-ugwaljanza u d-diversità u jinkuraġġihom jikkunsidraw karriera fl-istituzzjonijiet jew fl-aġenziji tal-UE u fl-aħħar mill-aħħar japplikaw għas-selezzjonijiet tal-EPSO li għaddejjin u dawk futuri.

Għal aktar informazzjoni dwar dan l-appell għall-kooperazzjoni, jekk jogħġbok żur il-paġna ddedikata.

Data tal-post: 10/12/2020 - 09:45

Fil-kuntest tal-Jum Internazzjonali tal-Persuni b’Diżabbiltà tal-2020, l-EPSO żviluppa Gwida ġdida dwar akkomodamenti raġonevoli fit-testijiet ta’ selezzjoni tiegħu biex jinfurmak dwar kif titlob aġġustamenti speċjali. 

Il-proċedura għal akkomodamenti raġonevoli, it-tip ta’ dokumenti bħal ċertifikati mediċi li għandek tipprovdi, eżempji ta’ akkomodamenti possibbli, kaxxa tal-għodda prattika b’pariri u suġġerimenti huma biss uħud mill-affarijiet li tista’ tista’ tiskopri f’din il-gwida.

Teħtieġ aktar informazzjoni u għodod dwar kif għandek titlob aġġustamenti speċjali?

Skopri l-fuljett pass pass tagħna dwar kif titlob aġġustamenti speċjali tat-testijiet ta’ selezzjoni.

Jekk tiltaqa’ ma’ diffikultajiet biex taċċessa dan id-dokument b’teknoloġija ta’ assistenza, jekk jogħġbok irreferi għal din il-verżjoni aċċessibbli.

Skopri l-ħarsa ġenerali tal-EPSO lejn akkomodamenti possibbli fit-testijiet ta’ selezzjoni tiegħu.

Għal aktar informazzjoni dwar il-politika tal-ugwaljanza, tad-diversità u tal-inklużjoni tal-EPSO, jekk jogħġbok żur il-paġna tal-opportunitajiet indaqs tal-EPSO.

 

Skopri l-video tagħna dwar l-aġġustamenti speċjali fit-testijiet ta’ selezzjoni:

Data tal-post: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob hi applikazzjoni tal-web li tgħin lill-persuni neqsin mid-dawl isibu xogħol b’mod aktar aċċessibbli.

L-EPSO jappoġġja bis-sħiħ dan il-proġett, u l-opportunitajiet ta’ xogħol tiegħu jintwerew fuq is-sit web tal-VIPTechJob.

Skopri l-opportunitajiet ta’ karrieri fl-UE u ħafna oħrajn fuq l-app tal-VIPTechJob.

 

L-EPSO jixtieq jattira aktar talent b’diżabbiltà u bi bżonnijiet speċifiċi.

Għalhekk tnediet sejħa għal kooperazzjoni lill-organizzazzjonijiet ta’ persuni b’diżabbiltà tal-UE kollha involuti fil-promozzjoni u l-benessri ta’ persuni b’diżabbiltà. Skopri aktar dwar din is-sejħa.

Data tal-post: 11/08/2020 - 09:32

L-EPSO żviluppa ħarsa ġenerali lejn l-akkomodazzjonijiet possibbli fit-testijiet tas-selezzjoni għal kandidati b’diżabbiltà jew bi ħtiġijiet speċifiċi fosthom kandidati tqal u li jreddgħu.

Dan id-dokument jispjega kif aħna niddefinixxu akkomodazzjonijiet raġonevoli u jipproponi glossarju ta’ akkomodazzjonijiet possibbli. Għal kull tip ta’ akkomodazzjoni, tista’ tiskopri dak li tinvolvi, f’liema fażi ta’ ttestjar u f’liema ċentri ta’ ttestjar hu possibbli li tingħata, u min hu responsabbli biex jipprovdiha.

Skopri aktar dwar dan hawnhekk.

Jekk jogħġbok innota li l-glossarju ta’ akkomodazzjonijiet hu biss indikattiv u mhux eżawrjenti, dejjem tista’ titlob arranġamenti oħrajn ibbażati fuq il-ħtiġijiet u l-kondizzjoni(jiet) speċifiċi tiegħek. Dan hu dokument ħaj u se jiġi aġġornat regolarment abbażi tal-evoluzzjoni fil-qasam ta’ arranġamenti raġonevoli, talbiet ġodda għal aġġustamenti fit-testijiet ta’ selezzjoni introdotti mill-kandidati tagħna u akkomodazzjonijiet ġodda mogħtija.

Tixtieq issir taf aktar dwar il-politika tal-EPSO dwar l-ugwaljanza u d-diversità? Jekk jogħġbok żur il-paġna online tal-opportunitajiet indaqs tagħna:

Skopri l-video dwar arranġamenti raġonevoli u l-fuljett pass b’pass tagħna dwar kif titlob aġġustamenti speċjali fit-testijiet ta’ selezzjoni.

Għal aktar informazzjoni, tiddejjaqx tikkuntattjana ( (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Data tal-post: 02/07/2020 - 13:00

X’INHU?

Traineeship imħallas fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f’oqsma differenti riżervati għat-trainees b’diżabbiltà. Il-programm jiggarantixxi 4-6 traineeships imħallsa fis-sena lil ċittadini tal-UE b’diżabbiltà rikonoxxuta. Il-kandidati jrid ikollhom lawrja universitarja jew ikunu studenti tat-tielet sena (jew ekwivalenti) ta’ stabbiliment ta’ edukazzjoni għolja.

 

META?

L-applikazzjonijiet għall-perjodu ta’ traineeship bejn Settembru 2020 — Jannar 2021 huma miftuħa mis-17 ta’ Frar (f’nofsinhar, ħin ta’ Brussell) sat-16 ta’ Marzu 2020 (f’nofsinhar, ħin ta’ Brussell).

 

KIF?

Għal aktar informazzjoni u biex tapplika jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit web tal-Kunsill.

Data tal-post: 17/02/2020 - 09:59

Fl-EPSO aħna nemmnu u nippromwovu b’mod attiv l-ugwaljanza u d-diversità fis-selezzjonijiet tagħna kollha.

B’mod partikolari nixtiequ nilħqu liċ-ċittadini b’diżabbiltà tal-UE (inklużi b’diversi kundizzjonijiet mediċi) u nħeġġuhom japplikaw biex jaħdmu għall-istituzzjonijiet jew l-aġenziji tal-UE.

Din hi wkoll opportunità biex iċ-ċittadini u l-kandidati potenzjali tagħna jiġu infurmati dwar il-politika ta’ ugwaljanza u diversità tagħna, miżuri speċifiċi għal kandidati b’diżabbiltà (inklużi diversi kundizzjonijiet mediċi) u biex jiġu kondiviżi xi għodod prattiċi dwar kif jintalbu aġġustamenti speċjali fit-testijiet ta’ selezzjoni.

Għal aktar informazzjoni dwar is-sejħa għall-kooperazzjoni, jekk jogħġbok żur il-paġna ddedikata.

Data tal-post: 03/12/2019 - 10:00