Paġna ewlenija > Important info

Important info

L-EPSO żviluppa ħarsa ġenerali lejn l-akkomodazzjonijiet possibbli fit-testijiet tas-selezzjoni għal kandidati b’diżabbiltà jew bi ħtiġijiet speċifiċi fosthom kandidati tqal u li jreddgħu.

Dan id-dokument jispjega kif aħna niddefinixxu akkomodazzjonijiet raġonevoli u jipproponi glossarju ta’ akkomodazzjonijiet possibbli. Għal kull tip ta’ akkomodazzjoni, tista’ tiskopri dak li tinvolvi, f’liema fażi ta’ ttestjar u f’liema ċentri ta’ ttestjar hu possibbli li tingħata, u min hu responsabbli biex jipprovdiha.

Skopri aktar dwar dan hawnhekk.

Jekk jogħġbok innota li l-glossarju ta’ akkomodazzjonijiet hu biss indikattiv u mhux eżawrjenti, dejjem tista’ titlob arranġamenti oħrajn ibbażati fuq il-ħtiġijiet u l-kondizzjoni(jiet) speċifiċi tiegħek. Dan hu dokument ħaj u se jiġi aġġornat regolarment abbażi tal-evoluzzjoni fil-qasam ta’ arranġamenti raġonevoli, talbiet ġodda għal aġġustamenti fit-testijiet ta’ selezzjoni introdotti mill-kandidati tagħna u akkomodazzjonijiet ġodda mogħtija.

Tixtieq issir taf aktar dwar il-politika tal-EPSO dwar l-ugwaljanza u d-diversità? Jekk jogħġbok żur il-paġna online tal-opportunitajiet indaqs tagħna:

Skopri l-video dwar arranġamenti raġonevoli u l-fuljett pass b’pass tagħna dwar kif titlob aġġustamenti speċjali fit-testijiet ta’ selezzjoni.

Għal aktar informazzjoni, tiddejjaqx tikkuntattjana ( (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Data tal-post: 02/07/2020 - 13:00

X’INHU?

Traineeship imħallas fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f’oqsma differenti riżervati għat-trainees b’diżabbiltà. Il-programm jiggarantixxi 4-6 traineeships imħallsa fis-sena lil ċittadini tal-UE b’diżabbiltà rikonoxxuta. Il-kandidati jrid ikollhom lawrja universitarja jew ikunu studenti tat-tielet sena (jew ekwivalenti) ta’ stabbiliment ta’ edukazzjoni għolja.

 

META?

L-applikazzjonijiet għall-perjodu ta’ traineeship bejn Settembru 2020 — Jannar 2021 huma miftuħa mis-17 ta’ Frar (f’nofsinhar, ħin ta’ Brussell) sat-16 ta’ Marzu 2020 (f’nofsinhar, ħin ta’ Brussell).

 

KIF?

Għal aktar informazzjoni u biex tapplika jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit web tal-Kunsill.

Data tal-post: 17/02/2020 - 09:59

Fl-EPSO aħna nemmnu u nippromwovu b’mod attiv l-ugwaljanza u d-diversità fis-selezzjonijiet tagħna kollha.

B’mod partikolari nixtiequ nilħqu liċ-ċittadini b’diżabbiltà tal-UE (inklużi b’diversi kundizzjonijiet mediċi) u nħeġġuhom japplikaw biex jaħdmu għall-istituzzjonijiet jew l-aġenziji tal-UE.

Din hi wkoll opportunità biex iċ-ċittadini u l-kandidati potenzjali tagħna jiġu infurmati dwar il-politika ta’ ugwaljanza u diversità tagħna, miżuri speċifiċi għal kandidati b’diżabbiltà (inklużi diversi kundizzjonijiet mediċi) u biex jiġu kondiviżi xi għodod prattiċi dwar kif jintalbu aġġustamenti speċjali fit-testijiet ta’ selezzjoni.

Għal aktar informazzjoni dwar is-sejħa għall-kooperazzjoni, jekk jogħġbok żur il-paġna ddedikata.

Data tal-post: 03/12/2019 - 10:00