Strona główna > Important info

Important info

EPSO has developed an overview of possible accommodations in selection tests for candidates with disabilities or specific needs including pregnant and breastfeeding candidates.

This document explains how we define reasonable accommodations and proposes a glossary of possible accommodations. For each type of accommodation, you can discover what it entails, at which test phase and in which test centres it is possible to grant it, and who is responsible for providing it.

Find out more about it here.

Please note that the glossary of accommodations is only indicative and not exhaustive, you can always request other accommodations based on your specific needs and condition(s). It is a living document and will be regularly updated based on the evolution in the field of reasonable accommodations, new requests for adjustments in the selection tests introduced by our candidates and new accommodations granted.

Want to learn more about EPSO’s equality and diversity policy? Please visit our equal opportunities webpage.

Discover our video on reasonable accommodations and the step by step flyer on how to request special adjustments in the selection tests.

For more information, don’t hesitate to contact us (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Data publikacji: 02/07/2020 - 13:00

O CO CHODZI?

Płatne staże w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w różnych dziedzinach zarezerwowane są dla stażystów z niepełnosprawnościami. W ramach tego programu gwarantowanych jest od 4 do 6 płatnych staży w ciągu roku, które przeznaczone są dla obywateli UE z uznaną niepełnosprawnością. Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia szkoły wyższej lub być studentami co najmniej trzeciego roku studiów wyższych (lub równoważnych).

 

KIEDY?

Zgłoszenia na staż trwający od września 2020 r. do stycznia 2021 r. można składać w okresie od 17 lutego (godz. 12:00 czasu brukselskiego) do 16 marca 2020 r. (godz. 12:00 czasu brukselskiego).

 

JAK?

Wniosek możesz złożyć na stronie internetowej Rady, na której znajdziesz też więcej informacji.

Data publikacji: 17/02/2020 - 09:59

W EPSO wyznajemy zasadę równości szans i różnorodności i aktywnie ją promujemy we wszystkich procedurach naboru.

W szczególności chcielibyśmy dotrzeć do obywateli UE z niepełnosprawnościami (lub cierpiących na różne schorzenia) i zachęcić ich do ubiegania się o pracę w unijnych instytucjach i agencjach.

Jest to również okazja do poinformowania społeczeństwa i potencjalnych kandydatów o naszej polityce równości szans i różnorodności, szczególnych udogodnieniach dla kandydatów z niepełnosprawnościami (lub cierpiących na różne schorzenia) oraz podzielenia się praktycznymi narzędziami przydatnymi przy składaniu wniosków o specjalne dostosowanie warunków przeprowadzania testów do potrzeb kandydata.

Więcej informacji na temat zaproszenia do współpracy można znaleźć na stronie na ten temat.

Data publikacji: 03/12/2019 - 10:00