Domovská stránka > Important info

Important info

Úrad EPSO vytvoril prehľad možných úprav pri výberových testoch pre uchádzačov so zdravotným postihnutím alebo s osobitnými potrebami, vrátane tehotných a dojčiacich uchádzačiek.

V dokumente sa vysvetľuje, ako vymedzujeme pojem primerané úpravy, a navrhuje sa zoznam možných úprav. Môžete tak zistiť, čo jednotlivé typy úprav prinášajú, v rámci ktorej fázy testov a v ktorých testovacích centrách je možné ich poskytnúť a kto je za ich poskytovanie zodpovedný.

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Upozorňujeme, že zoznam úprav je iba orientačný a nie je vyčerpávajúci. Môžete požiadať o ďalšie úpravy na základe vašich osobitných potrieb a podmienok. Ide o otvorený dokument, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať na základe vývoja v oblasti primeraných úprav, nových žiadostí uchádzačov o úpravy v rámci výberových testov a nových poskytnutých úprav.

Chcete sa dozvedieť viac o politike EPSO v oblasti rovnosti a rozmanitosti? Navštívte našu webovú stránku o rovnakých príležitostiach.

Pozrite si naše video o primeraných úpravách a informačný leták, ktorý krok za krokom vysvetľuje, ako požiadať o osobitné úpravy pri výberových testoch.

Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Dátum publikovania: 02/07/2020 - 13:00

O ČO IDE?

Platená stáž na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v rôznych oblastiach vyhradená pre stážistov so zdravotným postihnutím. Tento program zaručuje štátnym príslušníkom EÚ s uznaným zdravotným postihnutím štyri až šesť platených stáží za rok. Uchádzači musia mať vysokoškolský titul alebo byť aspoň v treťom (alebo ekvivalentnom) ročníku vysokoškolského štúdia.

 

KEDY?

Prihlášky na stáž v období september 2020 – január 2021 sa budú môcť podávať od 17. februára (poludnie bruselského času) do 16. marca 2020 (poludnie bruselského času).

 

AKO?

Ďalšie informácie môžete získať a prihlášku na stáž si môžete podať na webovej stránke Rady.

Dátum publikovania: 17/02/2020 - 09:59

V úrade EPSO veríme v rovnosť a diverzitu a tieto hodnoty aktívne podporujeme vo všetkých našich výberových konaniach.

Chceli by sme osloviť najmä občanov EÚ so zdravotným postihnutím (vrátane rôznych zdravotných ťažkostí) a nabádať ich, aby sa uchádzali o prácu v inštitúciách alebo agentúrach EÚ.

Je to zároveň príležitosť informovať našich občanov a potenciálnych uchádzačov o našej politike rovnosti a rozmanitosti a o osobitných opatreniach pre uchádzačov so zdravotným postihnutím (vrátane rôznych zdravotných ťažkostí), a zároveň im poskytnúť praktické rady, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch.

Viac informácií o výzve na spoluprácu nájdete na vyhradenej stránke.

Dátum publikovania: 03/12/2019 - 10:00