Domovská stránka > Important info

Important info

Otvára sa výberové konanie Európskeho parlamentu na pozície zmluvných zamestnancov (CAST) s uplatnením pozitívnej diskriminácie pre osoby so zdravotným postihnutím.

Európsky parlament organizuje každoročne výberové konania CAST s uplatnením pozitívnej diskriminácie zamerané osobitne na ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli títo ľudia získať prvé pracovné skúsenosti v EP. Uvedené výberové konanie CAST je prístupné ľuďom všetkých profilov a prostredí, ktorých dlhodobé postihnutie je najmenej 20 %.

Zaujalo vás to? Zaregistrujte sa do 2. apríla 2021 (stredoeurópskeho času) na časovo neobmedzené výberové konanie CAST a zašlite životopis, najlepšie vo formáte Europass, na adresu PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu. Uveďte pritom svoje číslo uchádzača EPSO a doplňte vyhlásenie, že spĺňate kritérium zdravotného postihnutia.

Všetky podrobné informácie nájdete vo výzve Európskeho parlamentu (k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine).

Dátum publikovania: 17/03/2021 - 15:20

O ČO IDE?

Platená stáž na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v rôznych oblastiach vyhradená pre stážistov so zdravotným postihnutím. Tento program zaručuje štátnym príslušníkom EÚ s uznaným zdravotným postihnutím 4 – 6 platených stáží za rok. Uchádzači musia mať vysokoškolský titul alebo byť aspoň v treťom (alebo ekvivalentnom) ročníku vysokoškolského štúdia. 

KEDY?

Stáže prebiehajú v dvoch päťmesačných cykloch:

od 1. februára do 30. júna (prvý cyklus)

od 1. septembra do 31. januára (druhý cyklus)

AKO?

Ďalšie informácie môžete získať a prihlášku na stáž si môžete podať na webovom sídle Rady.

PRÍBEHY STÁŽISTOV

Prečítajte si príbehy stážistov, ktorí sa zúčastnili na tomto akčnom programe.

Dátum publikovania: 25/02/2021 - 09:44

EPSO, Európsky úrad pre výber pracovníkov pre inštitúcie EÚ, sa snaží zvýšiť rozmanitosť svojej talentovej základne, a tým pomôcť verejnej službe EÚ, aby v plnej miere reprezentovala rozmanitosť občanov EÚ, ktorým slúži. Preto začal pilotný prieskum rozmanitosti s cieľom lepšie pochopiť rozmanitosť všetkých uchádzačov a zlepšiť svoj dosah na budúcich potenciálnych uchádzačov.

S týmto prieskumom boli počas prvého februárového týždňa roku 2021 oslovení uchádzači ukončených výberových konaní z rokov 2018 – 2020, pričom účasť na tomto prieskume bola dobrovoľná. Prieskum bol v celom rozsahu anonymný a uskutočnil sa v súlade s platnými požiadavkami na ochranu údajov. Údaje získané v rámci tohto prieskumu budú použité výlučne na účely štatistickej analýzy rozmanitosti všetkých uchádzačov.

Medzi kľúčové ciele EÚ patrí zvyšovanie akceptácie odlišnosti v spoločnosti, boj proti predsudkom a podpora prínosu rozmanitosti v čoraz rozmanitejšej spoločnosti. Je všeobecne známe, že rovnosť a rozmanitosť môžu Európe pomôcť pri riešení výziev súčasnosti, a to tým, že sa vďaka nim posilní účasť na trhu práce a zabezpečí sa, aby každý v spoločnosti mohol čo najlepšie využiť svoj talent. 

EPSO zabezpečuje rovnaké príležitosti vo výberových konaniach a prístup pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na ich pôvod. Rešpektuje inkluzívnosť výberového procesu a všetkým uchádzačom ponúka rovnakú príležitosť naplno prejaviť svoje schopnosti tým, že identifikuje a odstraňuje potenciálne blokujúce faktory, prípadnú zaujatosť a akékoľvek iné riziko diskriminácie. Pilotný prieskum pomôže zlepšiť činnosti úradu EPSO zamerané na zvýšenie atraktívnosti kariéry v EÚ pre všetkých občanov EÚ.

Lehota stanovená na účasť na tomto prieskume uplynula. EPSO v súčasnosti analyzuje odpovede.

Dátum publikovania: 05/02/2021 - 10:49

Úrad EPSO aktívne podporuje rovnosť a rozmanitosť vo všetkých svojich výberových konaniach.

Úrad EPSO by chcel najmä osloviť občanov EÚ z rôznych prostredí, informovať ich o kariérnych príležitostiach v EÚ a o politike rovnosti a rozmanitosti a nabádať ich, aby zvážili kariéru v inštitúciách alebo agentúrach EÚ a aby sa prihlásili do prebiehajúcich a budúcich výberových konaní úradu EPSO.

Viac informácií o výzve na spoluprácu nájdete na vyhradenej stránke.

Dátum publikovania: 10/12/2020 - 09:45

Úrad EPSO vypracoval pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím novú príručku o primeraných úpravách jeho výberových testov, ktorá obsahuje informácie o tom, ako požiadať o osobitné úpravy. 

V tejto príručke okrem iného nájdete postup týkajúci sa primeraných úprav, druh dokumentov, ako sú lekárske potvrdenia, ktoré je potrebné predložiť, či praktický súbor nástrojov s tipmi a trikmi.

Ďalšie informácie a nástroje týkajúce sa žiadostí o osobitné úpravy

Prečítajte si náš informačný leták, v ktorom sa krok po kroku uvádza, ako požiadať o osobitné úpravy výberových testov.

Ak máte ťažkosti s prístupom k tomuto dokumentu pomocou podporných technológií, použite túto dostupnú verziu.

Prezrite si prehľad úradu EPSO o možných úpravách v rámci jeho výberových testov.

Viac informácií o politike úradu EPSO v oblasti rovnosti, rozmanitosti a začlenenia nájdete na stránke úradu EPSO Rovnaké príležitosti.

 

Pozrite si naše video o osobitných úpravách našich výberových testov:

Dátum publikovania: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob je webová aplikácia, ktorá zrakovo postihnutým ľuďom pomáha hľadať si prácu prístupnejšou formou.

Úrad EPSO plne podporuje tento projekt a jeho pracovné príležitosti sú zobrazené na webovom sídle VIPTechJob.

Vyhľadávajte pracovné príležitosti v inštitúciách EÚ, ako aj mnohé ďalšie pracovné príležitosti v aplikácii VIPTechJob.

 

Úrad EPSO by chcel prilákať viac talentov so zdravotným postihnutím a s osobitnými potrebami.

Preto bola spustená výzva na spoluprácu so všetkými organizáciami osôb so zdravotným postihnutím na úrovni EÚ, ktoré sa zaoberajú propagáciou tejto problematiky a blahobytom osôb so zdravotným postihnutím. Ďalšie informácie o tejto výzve.

Dátum publikovania: 11/08/2020 - 09:32

Úrad EPSO vytvoril prehľad možných úprav pri výberových testoch pre uchádzačov so zdravotným postihnutím alebo s osobitnými potrebami, vrátane tehotných a dojčiacich uchádzačiek.

V dokumente sa vysvetľuje, ako vymedzujeme pojem primerané úpravy, a navrhuje sa zoznam možných úprav. Môžete tak zistiť, čo jednotlivé typy úprav prinášajú, v rámci ktorej fázy testov a v ktorých testovacích centrách je možné ich poskytnúť a kto je za ich poskytovanie zodpovedný.

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Upozorňujeme, že zoznam úprav je iba orientačný a nie je vyčerpávajúci. Môžete požiadať o ďalšie úpravy na základe vašich osobitných potrieb a podmienok. Ide o otvorený dokument, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať na základe vývoja v oblasti primeraných úprav, nových žiadostí uchádzačov o úpravy v rámci výberových testov a nových poskytnutých úprav.

Chcete sa dozvedieť viac o politike EPSO v oblasti rovnosti a rozmanitosti? Navštívte našu webovú stránku o rovnakých príležitostiach.

Pozrite si naše video o primeraných úpravách a informačný leták, ktorý krok za krokom vysvetľuje, ako požiadať o osobitné úpravy pri výberových testoch.

Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Dátum publikovania: 02/07/2020 - 13:00

O ČO IDE?

Platená stáž na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v rôznych oblastiach vyhradená pre stážistov so zdravotným postihnutím. Tento program zaručuje štátnym príslušníkom EÚ s uznaným zdravotným postihnutím štyri až šesť platených stáží za rok. Uchádzači musia mať vysokoškolský titul alebo byť aspoň v treťom (alebo ekvivalentnom) ročníku vysokoškolského štúdia.

 

KEDY?

Prihlášky na stáž v období september 2020 – január 2021 sa budú môcť podávať od 17. februára (poludnie bruselského času) do 16. marca 2020 (poludnie bruselského času).

 

AKO?

Ďalšie informácie môžete získať a prihlášku na stáž si môžete podať na webovej stránke Rady.

Dátum publikovania: 17/02/2020 - 09:59

V úrade EPSO veríme v rovnosť a diverzitu a tieto hodnoty aktívne podporujeme vo všetkých našich výberových konaniach.

Chceli by sme osloviť najmä občanov EÚ so zdravotným postihnutím (vrátane rôznych zdravotných ťažkostí) a nabádať ich, aby sa uchádzali o prácu v inštitúciách alebo agentúrach EÚ.

Je to zároveň príležitosť informovať našich občanov a potenciálnych uchádzačov o našej politike rovnosti a rozmanitosti a o osobitných opatreniach pre uchádzačov so zdravotným postihnutím (vrátane rôznych zdravotných ťažkostí), a zároveň im poskytnúť praktické rady, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch.

Viac informácií o výzve na spoluprácu nájdete na vyhradenej stránke.

Dátum publikovania: 03/12/2019 - 10:00