Förstasida > Important info

Important info

VIPTechJob är en webbapplikation som hjälper synskadade personer att hitta jobb på ett mer lättillgängligt sätt.

Vi på Epso stöder helhjärtat detta projekt och lägger ut våra jobbmöjligheter på webbplatsen VIPTechJob.

Upptäck EU-jobb och många andra jobbmöjligheter via appen VIPTechJob.

 

Epso arbetar för att locka fler kunniga personer med funktionsnedsättning och särskilda behov.

Därför vill vi samarbeta med alla organisationer i EU som arbetar med att främja rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om vår inbjudan till samarbete.

Publicerat den: 11/08/2020 - 09:32

Epso har tagit fram en översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning eller särskilda behov. Den gäller också för sökande som är gravida eller ammar.

I översikten förklarar vi hur vi definierar skäliga anpassningar och beskriver de anpassningar som kan komma i fråga. Du kan se vad varje typ av anpassning innebär, var i förfarandet och i vilka provcentrum som det är möjligt att bevilja dem och vem som har ansvaret för de olika anpassningarna.

Läs mer om anpassningarna

Tänk på att översikten bara är vägledande och inte uttömmande – du kan alltid ansöka om andra anpassningar utifrån dina särskilda behov och förhållanden. Översikten uppdateras regelbundet på grundval av utvecklingen på området, nya ansökningar om anpassningar från våra sökande och nya beviljade anpassningar.

Vill du veta mer om Epsos policy för likabehandling och mångfald? Då ska du besöka vår webbsida om lika möjligheter.

Se vårt videoklipp om skäliga anpassningar och vår broschyr om hur du ansöker om särskilda anpassningar för urvalsproven.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer: epso-accessibility@ec.europa.eu.

Publicerat den: 02/07/2020 - 13:00

VAD?

Betald praktik vid generalsekretariatet i Europeiska unionens råd som riktar sig enbart till praktikanter med funktionsnedsättning och gäller olika områden. Det här programmet erbjuder 4–6 betalda praktikplatser varje år för EU-medborgare med en erkänd funktionsnedsättning. De sökande måste ha en universitets- eller högskoleexamen eller vara tredjeårsstudenter (eller motsvarande) vid ett lärosäte.

 

NÄR?

För praktikperioden september 2020–januari 2021 kan du söka från den 17 februari (kl. 12 svensk tid) till den 16 mars 2020 (kl. 12 svensk tid).

 

HUR?

Läs mer och sök på rådets webbplats.

Publicerat den: 17/02/2020 - 09:59

Vi som arbetar vid Epso tror på och arbetar aktivt för likabehandling och mångfald i samband med alla urvalsförfaranden.

Vi skulle framför allt vilja nå ut till EU-medborgare med funktionsnedsättning (också olika medicinska tillstånd) och uppmuntra dem att söka anställning vid en EU-insitution eller ett EU-organ.

Vi vill gärna att ni informerar alla medborgare och potentiella sökande om vår likabehandlings- och mångfaldspolicy och särskilda åtgärder för sökande med funktionsnedsättning (även olika medicinska tillstånd). Vi vill också visa hur man ansöker om särskild anpassning av våra urvalsprov.

Läs mer om vår inbjudan till samarbete.

Publicerat den: 03/12/2019 - 10:00