Förstasida > Important info

Important info

Du som har en funktionsnedsättning kan nu söka till Europaparlamentets särskilda urvalsförfarande för kontraktsanställda (Cast).

Varje år anordnar Europaparlamentet ett särskilt urvalsförfarande för personer med funktionsnedsättning så att de kan få en första arbetslivserfarenhet på parlamentet. Cast vänder sig till personer med alla profiler och bakgrunder och en långvarig funktionsnedsättning på minst 20 %.

Är du intresserad? Registrera dig före den 2 april 2021 (centraleuropeisk tid) för permanent Cast och skicka in ditt cv, helst i Europassformat, till PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu. Bifoga ditt ansökningsnummer från Epso och ange att du uppfyller kriterierna för funktionsnedsättning.

Läs mer i Europaparlamentets utlysning (på engelska, franska eller tyska).

Publicerat den: 17/03/2021 - 15:20

VAD?

Betald praktik vid generalsekretariatet i Europeiska unionens råd som riktar sig enbart till praktikanter med funktionsnedsättning och gäller olika områden. Det här programmet erbjuder 4–6 betalda praktikplatser varje år för EU-medborgare med en erkänd funktionsnedsättning. De sökande måste ha en universitets- eller högskoleexamen eller vara tredjeårsstudenter (eller motsvarande) vid ett lärosäte. 

NÄR?

Det finns två praktikperioder på fem månader vardera:

1 februari–30 juni (första perioden)

1 september–31 januari (andra perioden)

HUR?

Läs mer och sök på rådets webbplats.

PRAKTIKANTER BERÄTTAR

Läs om praktikanter som har deltagit i åtgärdsprogrammet.

Publicerat den: 25/02/2021 - 09:44

Epso, Europeiska rekryteringsbyrån, strävar efter att öka mångfalden bland godkända sökande och bidra till att EU:s förvaltning representerar den mångfald som finns bland dem som vi arbetar för. Därför vill vi genomföra en pilotundersökning om mångfald för att bättre förstå hur det står till med mångfalden bland dem som finns på våra listor över godkända sökande. Målet är att bättre nå ut till potentiella sökande i framtiden.

Första veckan i februari 2021 skickade vi ut ett frågeformulär till sökande från tidigare och avslutade uttagningsprov från 2018 till 2020. Det är helt frivilligt att delta. Deltagarna svarar helt anonymt och undersökningen följer gällande regler för skydd av personuppgifter. Uppgifterna som samlas in i undersökningen kommer enbart att användas för statistiska analyser av mångfalden bland godkända sökande.

Några av EU:s främsta mål är att främja ökad tolerans, bekämpa fördomar och lyfta fram fördelarna med mångfald i ett alltmer mångfacetterat samhälle. Jämlikhet och mångfald kan hjälpa EU att hantera samtidens utmaningar genom att se till att fler kommer ut i arbetslivet och att alla får möjlighet att utnyttja sin begåvning fullt ut. 

Epso ser till att det råder lika möjligheter i urvalsförfarandena och att alla sökande har tillgång till dem oavsett bakgrund. Vi vill ge alla sökande lika möjligheter att fullt ut visa sin kompetens genom att kartlägga och ta bort potentiella hinder, eventuella fördomar och andra risker för diskriminering i våra urvalsförfaranden. Pilotundersökningen ska hjälpa oss att ringa in vilka aktiviteter som bäst kan öka EU-medborgarnas intresse för en EU-karriär.

Det går inte längre att delta i undersökningen. Vi håller just nu på att analysera svaren.

Publicerat den: 05/02/2021 - 10:49

Epso arbetar aktivt för jämlikhet och mångfald i alla urvalsförfaranden.

Vi vill framför allt informera EU-medborgare med olika bakgrund om vilka jobbmöjligheter som EU erbjuder och om vår jämlikhets- och mångfaldspolicy för att uppmuntra dem att överväga en karriär i EU:s institutioner och byråer och söka till Epsos aktuella och framtida urvalsförfaranden.

Läs mer om vår inbjudan till samarbete.

Publicerat den: 10/12/2020 - 09:45

Inför Internationella funktionshinderdagen 2020 har Epso tagit fram en ny vägledning om särskilda anpassningar för sina urvalsprov där du kan läsa om hur du ansöker om särskilda anpassningar. 

I vägledningen kan du läsa om förfarandet för skäliga anpassningar, se exempel på handlingar som du ska bifoga, t.ex. läkarintyg, och exempel på möjliga anpassningar. Det finns också en praktisk verktygslåda med tips.

Vill du veta mer om hur du ansöker om särskilda anpassningar?

Titta då i vår broschyr om hur man ansöker om särskilda anpassningar inför våra urvalsprov.

Om du får problem med att läsa det här materialet med tekniska hjälpmedel kan du gå till tillgänglighetsversionen.

Det finns också en översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven.

Du kan läsa mer om Epsos jämlikhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy på vår sida om lika möjligheter.

 

Titta på vår video om särskilda anpassningar av urvalsproven:

Publicerat den: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob är en webbapplikation som hjälper synskadade personer att hitta jobb på ett mer lättillgängligt sätt.

Vi på Epso stöder helhjärtat detta projekt och lägger ut våra jobbmöjligheter på webbplatsen VIPTechJob.

Upptäck EU-jobb och många andra jobbmöjligheter via appen VIPTechJob.

 

Epso arbetar för att locka fler kunniga personer med funktionsnedsättning och särskilda behov.

Därför vill vi samarbeta med alla organisationer i EU som arbetar med att främja rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om vår inbjudan till samarbete.

Publicerat den: 11/08/2020 - 09:32

Epso har tagit fram en översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning eller särskilda behov. Den gäller också för sökande som är gravida eller ammar.

I översikten förklarar vi hur vi definierar skäliga anpassningar och beskriver de anpassningar som kan komma i fråga. Du kan se vad varje typ av anpassning innebär, var i förfarandet och i vilka provcentrum som det är möjligt att bevilja dem och vem som har ansvaret för de olika anpassningarna.

Läs mer om anpassningarna

Tänk på att översikten bara är vägledande och inte uttömmande – du kan alltid ansöka om andra anpassningar utifrån dina särskilda behov och förhållanden. Översikten uppdateras regelbundet på grundval av utvecklingen på området, nya ansökningar om anpassningar från våra sökande och nya beviljade anpassningar.

Vill du veta mer om Epsos policy för likabehandling och mångfald? Då ska du besöka vår webbsida om lika möjligheter.

Se vårt videoklipp om skäliga anpassningar och vår broschyr om hur du ansöker om särskilda anpassningar för urvalsproven.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer: epso-accessibility@ec.europa.eu.

Publicerat den: 02/07/2020 - 13:00

VAD?

Betald praktik vid generalsekretariatet i Europeiska unionens råd som riktar sig enbart till praktikanter med funktionsnedsättning och gäller olika områden. Det här programmet erbjuder 4–6 betalda praktikplatser varje år för EU-medborgare med en erkänd funktionsnedsättning. De sökande måste ha en universitets- eller högskoleexamen eller vara tredjeårsstudenter (eller motsvarande) vid ett lärosäte.

 

NÄR?

För praktikperioden september 2020–januari 2021 kan du söka från den 17 februari (kl. 12 svensk tid) till den 16 mars 2020 (kl. 12 svensk tid).

 

HUR?

Läs mer och sök på rådets webbplats.

Publicerat den: 17/02/2020 - 09:59

Vi som arbetar vid Epso tror på och arbetar aktivt för likabehandling och mångfald i samband med alla urvalsförfaranden.

Vi skulle framför allt vilja nå ut till EU-medborgare med funktionsnedsättning (också olika medicinska tillstånd) och uppmuntra dem att söka anställning vid en EU-insitution eller ett EU-organ.

Vi vill gärna att ni informerar alla medborgare och potentiella sökande om vår likabehandlings- och mångfaldspolicy och särskilda åtgärder för sökande med funktionsnedsättning (även olika medicinska tillstånd). Vi vill också visa hur man ansöker om särskild anpassning av våra urvalsprov.

Läs mer om vår inbjudan till samarbete.

Publicerat den: 03/12/2019 - 10:00