Salta al contenuto principale
Logo della Commissione europea

Пилотно проучване на EPSO относно многообразието — Основни констатации

Точно навреме за Европейския месец на многообразието (който се провежда всяка година през месец май) EPSO приключи своя задълбочен анализ на отговорите, получени в рамките на пилотното проучване относно многообразието, започнало през 2021 г.

Въз основа на повече от 6000 отговора и на доброволните лични декларации на респондентите изготвихме нашата нова брошура, в която ще намерите основните констатации и заключения, включително основните характеристики на настоящия резерв от кандидати на EPSO.

В допълнение към брошурата публикувахме листовка, съдържаща кратка ключова информация за пилотното проучване на EPSO относно многообразието.

Можете също така да намерите допълнителни коментари относно самото проучване и неговите ограничения, както и следващите стъпки, които планираме да предприемем, за да достигнем в още по-голяма степен до по-слабо представените части от населението. Целта е да се увеличи разнообразието на резерва от кандидати на EPSO, така че той да отразява по-добре многообразието на държавите членки, които обслужваме.

Data aggiornata
16/08/2022 - 17:23