Salta al contenuto principale
Logo della Commissione europea

Стажове на Европейската централна банка за кандидати с разстройства от аутистичния спектър

Европейската централна банка (ЕЦБ) търси мотивирани и ентусиазирани кандидати с разстройства от аутистичния спектър, които да се присъединят като стажанти в една от следните области:

  • Човешки ресурси
  • Банков надзор
  • Статистика

Този стаж, отворен за кандидати с разстройства от аутистичния спектър, е една от многото инициативи на ЕЦБ за привличане на най-добрите таланти и увеличаване на многообразието.

Информацията, свързана със задачите се изпълняват, критериите за допустимост, процедурата за кандидатстване — можете да намерите на страницата за стажове на ЕЦБ

Срокът за кандидатстване е до 22 април 2022 г.

Data aggiornata
22/06/2022 - 10:07