Специалисти в областта на архивистиката/управлението на документи

Начало > Специалисти в областта на архивистиката/управлението на документи

Вие сте мотивиран специалист в областта на архивистиката/управлението на документи? Европейските институции търсят администратори и асистенти в областта на управлението на документи, архиви и информация.

Като администратор ще работите предимно по разработването, изпълнението и мониторинга на политики и стратегии, включително регистриране, подбор и запазване, цифрово съхранение, управление на съдържание и извличане на информация. Ще гарантирате, че институциите управляват архивите, информацията и документите си в съответствие с приложимата правна рамка.

Като асистент ще събирате, сортирате и индексирате, класифицирате и съхранявате документи, ще съставяте контекстни хронологични описания на архивни фондове, ще въвеждате справки за документи и файлове в електронните системи за управление на документи, ще оказвате подкрепа във връзка с управлението на документи и архиви на вашите колеги и ще съдействате на вътрешни и външни клиенти при търсенето и намирането на информация и документи.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията започва на 13 септември 2018 г.

 

Притежавате ли всичко необходимо?

Трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете поне два официални езика на ЕС, като един от тях трябва да бъде английски или френски.

За да кандидатствате за администратор, трябва да имате диплома за завършено висше образование с продължителност на обучението поне три години, като две от тях трябва да са образование или обучение в областта на архивите, управлението на информация/знания или управлението на документи, или дипломата ви трябва да бъде придружена от диплома в областта на архивите, управлението на информация/знания или управлението на документи. Също така трябва да имате поне 3 години професионален опит, свързан със служебните задължения.

Позицията на асистент изисква диплома за образование след завършено средно образование, последвано от поне 3 години професионален опит, свързан със служебните задължения. Можете да кандидатствате и ако имате диплома, даваща ви достъп до образование след завършено средно образование или ако сте преминали професионално обучение (еквивалентно на ниво 5 от Европейската квалификационна рамка), като и в двата случая трябва да имате поне 6 години професионален опит, свързан със служебните задължения.

 

Специалисти в областта на архивистиката/управлението на документи — обзор

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове на компютър (CBT)

Филтър на квалификациите/Talent screener

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса