Archiváři / správci záznamů

Úvod > Archiváři / správci záznamů

Máte zkušenosti s prací v archivu nebo ve spisovně? Evropské orgány hledají administrátory a asistenty, kteří budou spravovat informace, záznamy a archivní složky.

Administrátoři připravují, provádějí a monitorují politická opatření a strategie. Shromažďují, třídí a ukládají informace. Dále také spravují a uchovávají digitální obsah. Zajišťují, aby správa informací, dokumentů a archivů ze strany orgánů probíhala v souladu s příslušným právním rámcem.

Asistenti shromažďují, třídí, klasifikují a uchovávají dokumenty a zařazují je do příslušných rejstříků. Zabývají se také popisem fondů v historických souvislostech. Zadávají rovněž odkazy na dokumenty a spisy do systémů elektronické správy dokumentů, poskytují podporu v oblasti správy dokumentů a archivů kolegům a pomáhají interním i externím klientům vyhledávat informace a dokumenty.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si ujít tuto skvělou pracovní příležitost. Přihlášky můžete posílat od 13. září 2018.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a ovládat alespoň dva úřední jazyky EU, z nichž jeden musí být angličtina nebo francouzština.

Pokud se hlásíte na post administrátora, musíte mít vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 3 let. Z toho 2 roky se musí týkat studia nebo odborné přípravy v archivnictví nebo v oblasti správy informací či záznamů. Případně musí být k vašemu diplomu přiloženo osvědčení o absolvování jednoho z těchto oborů. Měli byste také doložit alespoň 3 roky odborné praxe související s náplní práce.

Post asistenta vyžaduje postsekundární diplom a následně minimálně 3 roky relevantní odborné praxe. Přihlásit se také můžete, pokud máte diplom umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělání, nebo jste absolvovali odborné vzdělání (odpovídající úrovni 5 evropského rámce kvalifikací), a následně minimálně 6 let relevantní odborné praxe.

 

Archiváři / správci záznamů – přehled

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Testy na počítači

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Hodnotící centrum

Rezervní seznam