Specialister inden for arkivering/journalforvaltning

Forside > Specialister inden for arkivering/journalforvaltning

Er du en højt motiveret specialist i arkivering/journalforvaltning? De europæiske institutioner leder efter administratorer og assistenter til journal-, arkiv- og informationsforvaltning.

Som administrator kommer du hovedsageligt til at arbejde med udvikling, gennemførelse og overvågning af politikker og strategier, herunder indsamling, udvælgelse og bevaring, digital opbevaring, forvaltning af indhold og informationssøgning. Du kommer til at sørge for, at institutionerne forvalter deres arkiver, information og dokumenter i overensstemmelse med gældende regler.

Som assistent kommer du til at indsamle, sortere og registrere, klassificere og bevare dokumenter, udarbejde kontekstuelle historiske beskrivelser af beholdningen, indføre dokument- og filreferencer i elektroniske dokumentstyringssystemer, yde støtte til kolleger i forbindelse med journal- og arkivstyring og bistå interne og eksterne kunder med at finde og hente oplysninger og dokumenter.

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og i EPSO bestræber vi os på at tilbyde lige muligheder, lige behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlig side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Gå ikke glip af denne fantastiske karrieremulighed – tilmeldingen til udvælgelsesprøverne starter den 13. september 2018.

 

Har du det, der skal til?

Du skal være EU-borger og have kendskab til mindst to officielle EU-sprog, hvoraf de ene skal være engelsk eller fransk.

For at søge ind som administrator skal du have en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed, hvoraf 2 af årene skal være uddannelse inden for arkivforvaltning, informations-/videnforvaltning eller journalforvaltning, eller dit eksamensbevis skal ledsages af et diplom i arkivforvaltning, informations-/videnforvaltning eller journalforvaltning. Du skal desuden have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.

For at blive ansat som assistent skal du have et eksamensbevis fra en videregående uddannelse efterfulgt af mindst 3 års relevant erhvervserfaring. Du kan også søge, hvis du har et eksamensbevis, der er adgangsgivende til en videregående uddannelse, eller hvis du har gennemgået en erhvervsfaglig uddannelse (svarende til niveau 5 i den europæiske referenceramme for kvalifikationer). Begge skal være efterfulgt af mindst 6 års relevant erhvervserfaring.

 

Oversigt over mulighederne for specialister inden for arkivering/journalforvaltning

 

Overblik over udvælgelsesproceduren: 

Ansøgning

Computerbaserede prøver

Talent screener

Assessmentcenter

Reserveliste