Ειδικοί στον τομέα της αρχειονομίας/διαχείρισης εγγράφων

Αρχική σελίδα > Ειδικοί στον τομέα της αρχειονομίας/διαχείρισης εγγράφων

Είστε δημιουργικό άτομο ειδικευμένο στην αρχειονομία/διαχείριση εγγράφων; Τα ευρωπαϊκά όργανα αναζητούν διοικητικούς υπαλλήλους και βοηθούς για τη διαχείριση αρχείων, εγγράφων και πληροφοριών.

Ως διοικητικός υπάλληλος θα ασχολείστε κυρίως με την εκπόνηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και με τη συγκέντρωση, την επιλογή και διατήρηση, την ψηφιακή φύλαξη, τη διαχείριση περιεχομένου και την ανάκτηση πληροφοριών. Θα διασφαλίζετε ότι τα ευρωπαϊκά όργανα διαχειρίζονται τα αρχεία, τις πληροφορίες και τα έγγραφά τους σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ως βοηθός θα ασχολείστε με τη συλλογή και τη διαλογή εγγράφων, τη δημιουργία ευρετηρίων και την ταξινόμηση και τη διατήρηση εγγράφων, θα συντάσσετε σχετικές ιστορικές περιγραφές του υλικού των αρχείων, θα εισάγετε τα στοιχεία αναφοράς εγγράφων και αρχείων σε συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, θα παρέχετε υποστήριξη σε συναδέλφους σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων και αρχείων και θα βοηθάτε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες να βρίσκουν και να ανακτούν πληροφορίες και έγγραφα.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μη χάσετε αυτή την εκπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 13 Σεπτεμβρίου 2018!

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Για τη θέση διοικητικού υπαλλήλου, θα πρέπει να διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας, εκ των οποίων τα 2 έτη να αφορούν σπουδές ή κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης αρχείων, πληροφοριών/γνώσεων ή εγγράφων, ή πτυχίο το οποίο να συνοδεύεται από δίπλωμα διαχείρισης αρχείων, πληροφοριών/γνώσεων ή εγγράφων. Θα πρέπει επίσης να διαθέτετε 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

Για τη θέση του βοηθού απαιτείται δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθούμενο από 3ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε υποψηφιότητα αν διαθέτετε δίπλωμα που δίνει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία (ισοδύναμη με το επίπεδο 5 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων), ακολουθούμενα και τα δύο από 6ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία.

 

Συνοπτική παρουσίαση του διαγωνισμού για ειδικούς αρχειονομίας/διαχείρισης εγγράφων

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος