Arkistotoimen/asiakirjahallinnon ammattilaiset

Etusivu > Arkistotoimen/asiakirjahallinnon ammattilaiset

Oletko motivoitunut arkistotoimen/asiakirjahallinnon ammattilainen? EU:n toimielimet hakevat hallintovirkamiehiä ja hallintoavustajia, joiden tehtävänä on työskennellä asiakirjahallinnon, arkistonhoidon ja tiedonhallinnan alalla.

Hallintovirkamiesten tehtäviin kuuluu toimintapolitiikkojen ja strategioiden laatiminen, toteuttaminen ja seuranta, mukaan lukien asiakirjojen ja tietojen talteenotto, valinta ja säilyttäminen, digitaalinen säilyttäminen, sisällönhallinta ja tiedonhaku. Heidän tehtävänään on varmistaa, että toimielimet hallinnoivat arkistojaan, tietoja ja asiakirjoja niihin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Hallintoavustajien tehtävänä on kerätä, lajitella, indeksoida, luokitella ja säilyttää asiakirjoja, laatia kokoelmista kontekstuaalisia sisällönkuvailuja, syöttää asiakirjojen ja asiakirjakokonaisuuksien viitetietoja asiakirjojen sähköisiin hallintajärjestelmiin, antaa työtovereille asiakirjahallintoon ja arkistonhoitoon liittyvää tukea sekä auttaa sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita hakemaan tietoa ja asiakirjoja.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Virkamieskilpailun hakuaika alkaa 13. syyskuuta 2018.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU-kansalainen ja hänen on osattava vähintään kahta EU:n virallista kieltä, joista toisen on oltava englanti tai ranska.

Hallintovirkamiehen tehtäviin haettaessa hakijalla on oltava vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto, johon on sisällyttävä kaksi vuotta opintoja tai koulutusta arkistonhoidossa, tiedon-/tietämyksenhallinnassa tai asiakirjahallinnossa, tai hakijalla on korkeakoulututkintonsa lisäksi oltava arkistonhoitoa, tiedon-/tietämyksenhallintaa tai asiakirjahallintoa koskeva tutkinto. Lisäksi vaaditaan tehtäviin liittyvä vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Hallintoavustajan paikkoihin edellytetään tutkintotodistusta keskiasteen jälkeisestä koulutuksesta ja sen jälkeen hankittua vähintään kolmen vuoden työkokemusta alalta. Tehtäviin voi hakea myös, jos hakijalla on tutkintotodistus, joka oikeuttaa keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, tai ammatillinen koulutus (joka vastaa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoa 5) ja niiden jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus alalta.

 

Arkistotoimen/asiakirjahallinnon ammattilaiset

 

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Tietokoneella tehtävät kokeet

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo