Speisialtóirí i réimse na cartlannaíochta/na bainistíochta taifead

Etusivu > Speisialtóirí i réimse na cartlannaíochta/na bainistíochta taifead

An bhfuil tú i do speisialtóir díograiseach sa chartlannaíocht nó sa bhainistíocht taifead? Tá institiúidí an Aontais ar lorg riarthóirí agus cúntóirí chun bheith ag obair ar thaifid, cartlanna agus bainistíocht faisnéise.

Má fhaigheann tú post mar riarthóir, beidh tú ag obair den chuid is mó ar fhorbairt, cur chun feidhme agus monatóireacht beartas agus straitéisí, agus beidh gabháil, roghnú agus coinneáil faisnéise, caomhnú digiteach, bainistíocht inneachair agus aisghabháil faisnéise ina gcuid de sin. Cinnteoidh tú go ndéanfaidh na hinstitiúidí a gcuid cartlann, faisnéise agus doiciméad a bhainistiú i gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil is infheidhme.

Má fhaigheann tú post mar chúntóir, déanfaidh tú doiciméid a bhailiú, a shórtáil, a innéacsú, a aicmiú agus a chaomhnú, scríobhfaidh tú tuairiscí comhthéacsúla stairiúla ar an mbailiúchán, déanfaidh tú tagairtí na ndoiciméad agus na gcomhad a iontráil sna córais bhainistíochta do dhoiciméid leictreonacha, cuirfidh tú tacaíocht ar fáil do do chomhghleacaithe i dtaobh bainistíocht taifead agus cartlann agus tabharfaidh tú cúnamh do chliaint inmheánacha agus sheachtracha faisnéis aisghabháil agus doiciméid a aimsiú.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall féachaint chuige go mbeidh na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaithfear ar an dóigh chéanna leo agus go mbeidh an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – osclófar an clárú an 13 Meán Fómhair 2018.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus dhá cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith agat, an Béarla nó an Fhraincis ar cheann acu.

Chun iarratas a dhéanamh ar phost an riarthóra, ní mór duit céim ollscoile ar bhonn cúrsa 3 bliana ar a laghad a bheith agat ar cheart 2 bhliain de a bheith dírithe ar staidéar nó oiliúint sa chartlannaíocht, sa bhainistíocht faisnéise/eolais nó sa bhainistíocht taifead, sin nó ní mór dioplóma sa chartlannaíocht, sa bhainistíocht faisnéise/eolais nó sa bhainistíocht taifead a bheith agat sa bhreis ar do phríomhdhioplóma. Ar a bharr sin, is ceart 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre i réimse a bhaineann go díreach le dualgais an phoist a bheith agat.

Maidir leis an bpost mar chúntóir, is gá dioplóma iar-mheánscoile a bheith agat agus 3 bliana ar a laghad de thaithí ábhartha oibre a fuarthas ina dhiaidh sin. Lena chois sin, is féidir leat iarratas a dhéanamh má tá dioplóma agat lenar féidir dul isteach san oideachas iar-mheánscoile nó má tá oiliúint ghairme déanta agat (coibhéiseach le Leibhéal 5 den Chreat Eorpach um Cháilíochtaí) agus má fuair tú 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha i ndiaidh duit an dioplóma sin agus an oiliúint sin a fháil.

 

Léargas ar Speisialtóirí i réimse na cartlannaíochta/na bainistíochta taifead

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Scagthóir buanna/Talent screener

Ionad Measúnaithe

Painéal