Archyvistikos / įrašų tvarkymo srities specialistai

Pradžia > Archyvistikos / įrašų tvarkymo srities specialistai

Esate motyvuotas archyvistikos / įrašų tvarkymo srities specialistas? Europos institucijos ieško administratorių ir asistentų įrašams, archyvams ir informacijai tvarkyti.

Administratoriai visų pirma rengia ir įgyvendina politiką bei strategijas ir stebi jų vykdymą, įskaitant informacijos išgavimą, atrinkimą ir laikymą, skaitmeninį išsaugojimą, turinio tvarkymą ir informacijos paiešką. Jie užtikrina, kad archyvus, informaciją ir dokumentus institucijos tvarkytų laikydamosi taikytinų teisės nuostatų.

Asistentai renka, rūšiuoja, indeksuoja, klasifikuoja ir saugo dokumentus, sudaro kontekstinius chronologinius archyve saugomų dokumentų aprašus, įveda dokumentų ir failų nuorodas į elektronines dokumentų tvarkymo sistemas, padeda kolegoms tvarkyti įrašus ir archyvus, o išorės klientams – ieškoti ir gauti informacijos ir dokumentų.

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Nepraleiskite šios puikios karjeros galimybės – registracija prasideda 2018 m. rugsėjo 13 d.

 

Ar turite reikiamų įgūdžių?

Turite būti ES pilietis ir mokėti bent dvi oficialiąsias ES kalbas, iš kurių viena turi būti anglų arba prancūzų.

Teikti paraiškas eiti administratoriaus pareigas gali asmenys, turintys universitetinį išsilavinimą, įgytą užbaigus bent 3 metų studijas, iš kurių 2 metai turėtų būti archyvų, informacijos ir (arba) žinių valdymo arba įrašų tvarkymo sričių studijų ar mokymų metai, arba reikia turėti dar ir archyvų, informacijos ir (arba) žinių valdymo arba įrašų tvarkymo diplomą. Be to, reikia turėti bent trejų metų su pareigomis susijusią profesinę patirtį.

Kandidatai į asistentus turi turėti aukštesniojo arba aukštojo mokslo diplomą, kurį gavę jie įgijo bent trejų metų atitinkamo darbo patirtį. Paraiškas teikti gali ir asmenys, turintys diplomus, suteikiančius teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo, arba įgiję profesinį išsilavinimą (atitinkantį Europos kvalifikacijų sandaros 5 lygį). Abiem šiais atvejais užbaigus studijas turi būti įgyta bent šešerių metų atitinkamo darbo patirtis.

 

Glausta informacija apie archyvistikos / įrašų tvarkymo srities specialistus

 

Atrankos procedūros apžvalga: 

Paraiška

Kompiuteriniai testai

Gabumai/„Talent Screener“

Vertinimo centras

Rezervo sąrašas