Arhīvniecības un reģistru pārvaldības speciālisti

Sākumlapa > Arhīvniecības un reģistru pārvaldības speciālisti

Vai esat motivēts arhīvniecības un reģistru pārvaldības speciālists? ES iestādes meklē administratorus un asistentus darbam ar reģistriem un arhīviem un informācijas pārvaldīšanai.

Ja kļūsiet par administratoru, galvenokārt strādāsiet pie politikas un stratēģijas izstrādes, īstenošanas un uzraudzības (tostarp informācijas fiksēšanas, atlases un glabāšanas, digitālas saglabāšanas un informācijas izguves). Jūs gādāsiet par to, lai iestādes pārvaldītu savus arhīvus, informāciju un dokumentus atbilstīgi spēkā esošajam regulējumam.

Savukārt tad, ja kļūsiet par asistentu, jūs vāksiet, šķirosiet, indeksēsiet, klasificēsiet un saglabāsiet dokumentus, rakstīsiet kontekstuālus vēsturiskus aprakstus par arhīvu fondiem, ievadīsiet dokumentu un lietas materiālu atsauces elektroniskajās dokumentu pārvaldības sistēmās, sniegsiet kolēģiem atbalstu reģistru un arhīvu pārvaldībā un palīdzēsiet iekšējiem un ārējiem klientiem atrast un izgūt informāciju un dokumentus.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un visiem vienādu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas, piekļuve un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par visiem vienādu iespēju principu un to, kā atlases testos lūgt īpašus pielāgojumus, meklējiet īpašā lapā, ko esam izveidojuši.

Nepalaidiet garām šo vienreizējo karjeras iespēju — reģistrācija sākas 2018. gada 13. septembrī!

 

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim un jāzina vismaz divas ES oficiālās valodas, no kurām vienai ir jābūt angļu vai franču valodai.

Lai varētu pieteikties kā administrators, jums jābūt ieguvušam augstāko izglītību vismaz 3 gadus ilgās studijās, un vismaz 2 no šiem gadiem jābūt pavadītiem studijās vai apmācībā arhīvu, informācijas/zināšanu pārvaldības vai reģistru pārvaldības jomā (vai arī papildus šim diplomam ir jābūt arī diplomam arhīvu, informācijas/zināšanu pārvaldības vai reģistru pārvaldības jomā). Jums ir arī jābūt ieguvušam vismaz 3 gadus ilgu darba pieredzi, kas saistīta ar veicamajiem pienākumiem.

Lai varētu pieteikties uz asistenta amatu, jābūt ieguvušam pēcvidusskolas līmeņa izglītību, un pēc tam jābūt ieguvušam vismaz 3 gadus ilgu piemērotu darba pieredzi. Uz asistenta amatu varat pieteikties arī tad, ja jums ir vidējā izglītība, ko apliecina attiecīgs diploms, kas ļauj uzsākt studijas augstskolā, vai ja esat izgājis profesionālo apmācību (kas līdzvērtīga Eiropas Kvalifikāciju sistēmas 5. līmenim); abos gadījumos pēc mācībām jābūt ieguvušam vismaz 6 gadus ilgu piemērotu darba pieredzi.

 

Pārskats par asistentiem arhīvniecības un reģistru pārvaldības jomā

 

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Datorizētie testi

Talantu vērtētājs/Talent screener

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts