Specjaliści w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją

Strona główna > Specjaliści w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją

Czy jesteś zmotywowanym specjalistą w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją? Instytucje europejskie poszukują administratorów i asystentów, którzy będą odpowiadać za prace w zakresie zarządzania dokumentacją, archiwami i informacjami.

Administratorzy będą głównie zajmować się opracowywaniem, wdrażaniem i monitorowaniem polityki i strategii, w tym w zakresie pozyskiwania, selekcji i przechowywania, ochrony zasobów cyfrowych, zarządzania treścią i uzyskiwania informacji. Będą oni zapewniać, aby instytucje zarządzały swoimi archiwami, informacjami i dokumentami zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi.

Asystenci będą gromadzić, sortować, indeksować, klasyfikować i przechowywać dokumenty, sporządzać historyczne, kontekstowe opisy zbiorów archiwalnych, wprowadzać odniesienia do dokumentów i akt w elektronicznych systemach zarządzania dokumentami, zapewniać wsparcie współpracownikom w zakresie zarządzania dokumentacją i archiwami oraz pomagać klientom wewnętrznym i zewnętrznym w znajdowaniu i uzyskiwaniu informacji i dokumentów.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na ten temat.

Nie przegap tej fantastycznej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia przyjmujemy od 13 września 2018 r.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydat musi być obywatelem UE i znać co najmniej dwa języki urzędowe UE, z których jednym musi być język angielski lub francuski.

Aby ubiegać się o stanowisko administratora, trzeba posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej trzy lata, z czego dwa lata powinny stanowić studia lub szkolenie w zakresie zarządzania dokumentacją, archiwami i informacjami, bądź oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej trzy lata należy również posiadać dyplom w zakresie zarządzania dokumentacją, archiwami i informacjami. Kandydat powinien mieć również co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z charakterem przyszłych obowiązków.

Aby ubiegać się o stanowisko asystenta, wymagany jest dyplom ukończenia pełnego cyklu kształcenia na poziomie pomaturalnym oraz co najmniej trzy lata odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Do konkursu mogą się zgłosić również osoby, które posiadają dyplom uprawniający do kształcenia pomaturalnego lub które ukończyły szkolenie zawodowe (odpowiadające poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji). W obu przypadkach kandydaci muszą mieć co najmniej 6-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe.

 

Konkurs dla specjalistów w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zdolności/Talent screener

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa