Specialiști în arhivistică/ gestionarea documentelor

Acasă > Specialiști în arhivistică/ gestionarea documentelor

Sunteți specialist în arhivistică/ gestionarea documentelor? Instituțiile europene recrutează administratori și asistenți în domeniul gestionării documentelor, arhivelor și informațiilor.

Administratorii elaborează, implementează și monitorizează politici și strategii referitoare la colectare, selectare și stocare, conservare digitală, gestionarea de conținuturi, extragerea de informații etc. Ei se asigură că instituțiile își gestionează arhivele, informațiile și documentele respectând cadrul juridic în vigoare.

Asistenții colectează, sortează, indexează, clasifică și conservă documente, redactează descrieri istorice contextuale ale fondurilor documentare, introduc referințele documentelor și dosarelor în sisteme electronice de gestionare a documentelor, acordă sprijin colegilor pentru gestionarea documentelor și a arhivelor și ajută clienții interni și externi să caute și să extragă informații și documente.

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. De aceea, Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Mai multe despre politica egalității de șanse și despre cum să solicitați ajustări speciale pentru susținerea testelor de selecție pe pagina dedicată.

Nu ratați această oportunitate – înscrierile încep pe 13 septembrie 2018.

 

Îndepliniți toate condițiile?

Trebuie să fiți cetățean al UE și să cunoașteți cel puțin două limbi oficiale ale UE, dintre care una trebuie să fie engleză sau franceză.

Pentru a vă putea depune candidatura pentru un post de administrator, trebuie să fi absolvit cursuri universitare de cel puțin 3 ani (din care 2 dedicați studiului sau formării în domeniul arhivelor ori al gestionării informațiilor/ cunoștințelor/ documentelor). Alternativ, diploma dumneavoastră trebuie să fie însoțită de o diplomă în domeniul arhivelor ori al gestionării informațiilor/ cunoștințelor/ documentelor. De asemenea, trebuie să aveți cel puțin 3 ani de experiență profesională relevantă.

Pentru un post de asistent, trebuie să aveți diplomă de studii postliceale și cel puțin 3 ani de experiență profesională relevantă. Puteți candida și dacă aveți diplomă de bacalaureat (care vă dă acces la studii postliceale) sau dacă ați urmat cursuri de formare profesională (care să echivaleze cu nivelul 5 din Cadrul european al calificărilor), iar apoi ați dobândit cel puțin 6 ani de experiență profesională relevantă.

 

Prezentare a profilului de specialist în arhivistică/ gestionarea documentelor

 

Prezentarea procedurii de selecție: 

Înscrierea

Testele pe calculator (CBT)

Evaluarea talentului/Talent screener

Centrul de evaluare

Lista de rezervă