Specialisti na področju arhivistike/dokumentologije

Domača stran > Specialisti na področju arhivistike/dokumentologije

Ste specialist, motivirani za delo na področju arhivistike/dokumentologije? Evropske institucije iščejo upravne in strokovno-tehnične uslužbence za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom ter informacijami.

Kot upravni uslužbenec boste v glavnem delali na področju razvoja, izvajanja in spremljanja politik in strategij za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom ter informacijami, vključno s popisom, odbiranjem in hrambo, digitalno hrambo, upravljanjem vsebin in pridobivanjem informacij. Skrbeli boste za to, da institucije ravnajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom ter informacijami v skladu z veljavnim pravnim okvirom.

Kot strokovno-tehnični uslužbenec boste zbirali, razvrščali, indeksirali, klasificirali in hranili dokumente, kontekstualno zgodovinsko popisovali arhivski fond, vnašali sklice na dokumente in dosjeje v elektronske sisteme za upravljanje dokumentov, podpirali sodelavce pri ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom ter notranjim in zunanjim strankam pomagali pri iskanju in pridobivanju informacij in dokumentov.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije in Evropski urad za izbor osebja si prizadeva zagotoviti enake možnosti, obravnavo in dostop vsem kandidatom. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave sprejemamo s 13. septembrom 2018.

 

Vam bo uspelo?

Biti morate državljan EU in znati najmanj dva uradna jezika EU, eden od njiju mora biti angleščina ali francoščina.

Za prijavo na razpis za upravne uslužbence je potrebna univerzitetna diploma najmanj prve stopnje. Diploma mora vključevati vsaj 2 leti študija ali usposabljanja na področju arhivistike, upravljanja informacij/znanja ali ravnanja z dokumentarnim gradivom ali pa jo mora spremljati diploma s področja arhivistike, upravljanja informacij/znanja ali ravnanja z dokumentarnim gradivom. Imeti morate vsaj 3 leta delovnih izkušenj v povezavi s predvidenimi nalogami.

Za delovno mesto strokovno-tehničnega uslužbenca se zahteva posrednješolska diploma, ki ji sledijo najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj. Prijavite se lahko tudi, če imate spričevalo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni, ali poklicno usposabljanje (enakovredno 5. ravni evropskega ogrodja kvalifikacij), obema mora slediti najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj.

 

Specialisti na področju arhivistike/dokumentologije

 

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Ocenjevalni center

Rezervni seznam