Финанси (CAST Permanent)

Начало на процедурата за кандидатстване: 
05/01/2017
Краен срок: 
няма краен срок за кандидатстване
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

 

Преди да решите дали желаете да кандидатствате за съответната процедура за подбор, прочетете поканата за изразяване на интерес, за да се уверите, че отговаряте на всички условия за допустимост към момента, в който валидирате вашата кандидатура.

Можете да кандидатствате за един или повече профила и/или функционални групи. Горещо ви препоръчваме да изберете само профилите и функционалните групи, за които вашето обучение и опит са най-подходящи.

Подаването на няколко кандидатури не увеличава непременно шансовете ви да преминете предварителния подбор.

Договори по процедурите за подбор ще се предлагат основно за позиции в Брюксел и Люксембург. Възможно е да има ограничен брой позиции в други градове в ЕС и в делегациите на ЕС по света.

За повече информация вижте също нашите  въпроси и отговори.

Кандидатура

Ако решите да кандидатствате, моля, следвайте тези инструкции:

 1. Създайте свой EPSO профил, ако все още нямате такъв.
 2. Уверете се, че сте излезли от EPSO профила си.
 3. Щракнете върху КАНДИДАТСТВАЙТЕ по-долу.
 4. Влезте в EPSO профила си.
 5. Вижте указанията за попълване на формуляра. Моля, следвайте инструкциите на екрана при подготовката и изпращането на вашата кандидатура.
  Трудности по отношение на достъпността? Достъпността е от голямо значение за EPSO, затова непрекъснато се опитваме да подобряваме достъпността на нашите комуникационни дейности и процедури за подбор. Все още срещате затруднения при достъпа до някои части на нашия уебсайт и/или документи? Моля, свържете се с нас
   
 6. Попълнете и валидирайте електронния формуляр за кандидатстване на езика, посочен в поканата за изразяване на интерес.
  Моля, имайте предвид, че в поканата за изразяване на интерес има указания относно езика, на който трябва да бъде попълнен вашият формуляр за кандидатстване. Неспазването на това изискване може да доведе до отстраняване от процедурата за подбор.
   
 7. Уверете се, че сте избрали правилната степен, език или профил, когато е приложимо. Ако не сте сигурни коя степен/език/профил да изберете, вижте поканата за изразяване на интерес.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Подаването на кандидатури от05/01/2017
Краен срок за кандидатстване няма краен срок за кандидатстване
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (1)24/01/2018 - 05/02/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (1)05/02/2018 - 15/02/2018
Computer based multiple choice tests - results (1)05/03/2018
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (2)13/03/2018 - 20/03/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (2)19/03/2018 - 05/04/2018
Computer based multiple choice tests - results (2)23/04/2018
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (3)30/04/2018 - 07/05/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (3)07/05/2018 - 24/05/2018
Computer based multiple choice tests - results (3)11/06/2018
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (4)18/06/2018 - 25/06/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (4)25/06/2018 - 09/07/2018
Computer based multiple choice tests - results (4)27/07/2018
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (5)30/08/2018 - 03/09/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (5)03/09/2018 - 10/09/2018
Computer based multiple choice tests - results (5)20/09/2018
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (6)27/09/2018 - 02/10/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (6)02/10/2018 - 08/10/2018
Computer based multiple choice tests - results (6)18/10/2018
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (7)25/10/2018 - 29/10/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (7)30/10/2018 - 06/11/2018
Computer based multiple choice tests - results (7)16/11/2018
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (8)23/11/2018 - 27/11/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (8)28/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - results (8)14/12/2018
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (9)09/01/2019 - 15/01/2019
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (9)15/01/2019 - 21/01/2019
Computer based multiple choice tests - results (9)31/01/2019
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (10)07/02/2019 - 12/02/2019
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (10)12/02/2019 - 18/02/2019
Computer based multiple choice tests - results (10)28/02/2019
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (11)07/03/2019 - 12/03/2019
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (11)12/03/2019 - 18/03/2019
Computer based multiple choice tests - results (11)28/03/2019
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър (12)04/04/2019 - 09/09/2019
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете (12)09/04/2019 - 15/04/2019
Computer based multiple choice tests - results (12)25/04/2019