ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
21/11/2016
Краен срок: 
21/12/2016 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от21/11/2016
Краен срок за кандидатстване 21/12/2016 - 12:00(брюкселско време)

КАК ЩЕ КОМУНИКИРА EUIPO С МЕН?


На всички етапи от процедурата комуникацията се осъществява по електронната поща. Петте работни езика на EUIPO (английски, френски, немски, италиански и испански) ще бъдат използвани в поканите за тестовете и събеседванията, както и за кореспонденция между кандидатите и EUIPO.
Връзката с кандидатите ще се осъществява чрез адреса на електронна поща, посочен в профила им в EPSO. Отговорност на кандидатите е да проверяват редовно входящата кутия на електронната си поща (а не профила си в EPSO) за информация във връзка с кандидатстването.


Кандидатите могат да се свързват с EUIPO на следния адрес на електронна поща: contractagentselection@euipo.europa.eu


EUIPO ще се свърже само с кандидатите, които са включени в списъка на одобрените кандидати и са поканени да се явят на поредица от тестове за логическо мислене.