ΣΥΜΒΑΣΙΟΎΧΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
21/11/2016
Προθεσμία: 
21/12/2016 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων21/11/2016
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 21/12/2016 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΤΟ EUIPO;


Για όλες τις φάσεις της διαδικασίας, η επικοινωνία θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την πρόσκληση των υποψηφίων στις δοκιμασίες επιλογής και στη συνέντευξη, καθώς και για κάθε αλληλογραφία μεταξύ των υποψηφίων και του EUIPO θα χρησιμοποιούνται οι πέντε γλώσσες εργασίας του EUIPO (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά).
Το EUIPO θα επικοινωνήσει με τους υποψήφιους μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στον λογαριασμό EPSO που διαθέτουν. Είναι ευθύνη των υποψηφίων να συμβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον φάκελο «Εισερχόμενα» του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (και όχι τον λογαριασμό EPSO που διαθέτουν) προκειμένου να ελέγχουν τις πληροφορίες σχετικά με την αίτησή τους.


Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το EUIPO στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contractagentselection@euipo.europa.eu.


Το EUIPO θα επικοινωνεί μόνο με τους υποψηφίους που προεπιλέγονται και προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες ικανοτήτων λογικού συλλογισμού.