LEPINGULISED TÖÖTAJAD

Avaldamise kuupäev: 
21/11/2016
Tähtaeg: 
21/12/2016 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): 
Palgaaste: 
Lepingu liik: 

Esialgne ajakava

See teave on esialgne. EPSO jätab endale õiguse teha esitatud teabesse igal ajal muudatusi ja ajakohastab seda korrapäraselt.

Lõplik ja kinnitatud teave/ajakava saadetakse kandidaatidele üksnes EPSO kasutajakonto kaudu.

Avalduste esitamise algus21/11/2016
Avalduste esitamise tähtaeg21/12/2016 - 12:00(Brüsseli aja järgi)

TEABEVAHETUS EUIPOGA


Menetluse kõikides etappides toimub teabevahetus e-postiga. Kutsetes valikukatsetele ja töövestlusele ning kandidaatide ja EUIPO kirjavahetuses kasutatakse EUIPO viit töökeelt (hispaania, inglise, itaalia, prantsuse ja saksa).
Kandidaatide poole pöördutakse nende EPSO kasutajakontol esitatud e-posti aadressil. Kandidaadid peavad korrapäraselt kontrollima, kas nende e-postkasti (mitte EPSO kontole) on saabunud taotlusega seotud teavet.


Kandidaadid võivad pöörduda EUIPO poole järgmisel e-posti aadressil: contractagentselection@euipo.europa.eu.


EUIPO võtab ühendust ainult lõppnimekirja pääsenud kandidaatidega, kes saavad kutse osaleda võimekuskatsetel.