BAILL FOIRNE AR CONRADH

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
21/11/2016
An spriocdháta d'iarratais: 
21/12/2016 - 12:00(am na Bruiséile)
Áit(eanna): 
Grád: 
Cineál an chonartha: 

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Is trí na litreacha agus trí na teachtaireachtaí i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí, agus tríothu sin amháin, a sheoltar an phleanáil/an t-eolas deimhnithe deiridh.

Tús na tréimhse clárúcháin21/11/2016
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 21/12/2016 - 12:00(am na Bruiséile)

CONAS A DHÉANFAIDH EUIPO TEAGMHÁIL LIOM?


Is trí ríomhphost a dhéanfar an chumarsáid ar fad le linn gach céime den nós imeachta. Úsáidfear cúig theanga oibre EUIPO (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis) le haghaidh na gcuirí chuig na trialacha roghnúcháin agus chuig an agallamh. Úsáidfear iad freisin in aon chomhfhreagras idir na hiarrthóirí agus EUIPO.
Déanfar teagmháil le hiarrthóirí tríd an seoladh ríomhphoist atá dearbhaithe ina gcuntas le EPSO. Is faoi na hiarrthóirí atá sé súil a choinneáil ar a mbosca ríomhphoist (agus ní a gcuntas le EPSO) chun an fhaisnéis a bhaineann lena n-iarratas a sheiceáil.


Is féidir le hiarrthóirí teagmháil a dhéanamh le EUIPO ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: contractagentselection@euipo.europa.eu.


Ní dhéanfaidh EUIPO teagmháil ach amháin leis na hiarrthóirí sin atá ar an ngearrliosta agus ar tugadh cuireadh dóibh tabhairt faoi shraith trialacha réasúnaíochta.
CONAS