UGOVORNOG OSOBLJA

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
21/11/2016
Rok za prijavu: 
21/12/2016 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: 
Razred: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju21/11/2016
Rok za prijavu21/12/2016 - 12:00(prema briselskom vremenu)

KAKO ĆE EUIPO KOMUNICIRATI S KANDIDATIMA?


U svim fazama postupka komunikacija će se odvijati e-poštom. Za pozive na testove za odabir i razgovor te za svu korespondenciju između kandidata i EUIPO-a upotrebljavat će se pet radnih jezika EUIPO-a (engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski).
S kandidatima će se kontaktirati preko adrese e-pošte navedenu u njihovu EPSO računu. Kandidati trebaju redovito provjeravati svoje dolazne poruke e-pošte (ne svoj račun EPSO-a) kako bi provjerili informacije vezane uz svoju prijavu.


Kandidati mogu kontaktirati s EUIPO-om preko sljedeće adrese e-pošte: contractagentselection@euipo.europa.eu.


EUIPO će kontaktirati samo s onim kandidatima koji su ušli u uži izbor i koji su pozvani na niz testiranja sposobnosti zaključivanja.