LĪGUMDARBINIEKI

Atsauce: 
Pieteikšanās procedūras sākums: 
21/11/2016
Termiņš: 
21/12/2016 - 12:00(pēc Briseles laika)
Vieta(-as): 
Pakāpe: 
Līguma veids: 

Orientējošs plāns

Šī informācija ir tikai orientējoša. EPSO patur sev tiesības jebkurā brīdī grozīt norādīto informāciju un regulāri to aktualizē.

Galīgo un apstiprināto informāciju/plānu sūtām tikai vēstulēs un ziņojumos uz pretendenta EPSO kontu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņa sākums21/11/2016
Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigas 21/12/2016 - 12:00(pēc Briseles laika)

SAZIŅA AR EUIPO

Visos procedūras posmos saziņa ar EUIPO notiek pa e-pastu. Uzaicinājumiem uz atlases testiem un interviju, kā arī sarakstē starp kandidātiem un EUIPO izmanto visas piecas EUIPO darba valodas (angļu, franču, vācu, itāļu un spāņu valodu).
Saziņai ar kandidātiem izmanto EPSO kontā norādīto e-pasta adresi. Kandidātiem pašiem jāpārbauda informācija, kas attiecas uz viņu pieteikumu, regulāri pārbaudot e-pasta iesūtni (nevis EPSO kontu).


Kandidāti var sazināties ar EUIPO, izmantojot šo e-pasta adresi: contractagentselection@euipo.europa.eu.


EUIPO sazinās tikai ar tiem kandidātiem, kuri izraudzīti un uzaicināti piedalīties vairākos spriešanas spēju testos.