PRACOWNICY KONTRAKTOWI

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
21/11/2016
Termin: 
21/12/2016 - 12:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: 
Grupa zaszeregowania: 
Typ umowy o pracę: 

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń21/11/2016
Termin składania zgłoszeń 21/12/2016 - 12:00(czasu brukselskiego)

W JAKI SPOSÓB EUIPO BĘDZIE SIĘ ZE MNĄ KONTAKTOWAŁ?


Na wszystkich etapach procedury komunikacja będzie się odbywać pocztą elektroniczną. W zaproszeniach na testy selekcyjne i rozmowę kwalifikacyjną oraz we wszelkiej korespondencji pomiędzy kandydatami a EUIPO wykorzystywanych będzie pięć języków roboczych EUIPO (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski).
Kontakt z kandydatami będzie prowadzony poprzez e-mail podany w koncie EPSO. Kandydaci są odpowiedzialni za regularne sprawdzanie skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej (a nie konta EPSO) pod kątem informacji o istotnym znaczeniu dla złożonego zgłoszenia.


Kandydaci mogą kontaktować się z EUIPO pod następującym adresem poczty elektronicznej: contractagentselection@euipo.europa.eu.


EUIPO będzie się kontaktować jedynie z kandydatami umieszczonymi na krótkiej liście i zaproszonymi na serię testów umiejętności w zakresie rozumienia i analizy.